ΓΔ: 949.39 -0.67% Τζίρος: 82.25 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Trapeza, trapeza peiraios
Φωτο: Alexandros Michailidis / SOOC

Τράπεζα Πειραιώς: 1,2 δισ. νέες μετοχές με τιμή διάθεσης 1 - 1,15 ευρώ

Το πράσινο φως για την αύξηση κεφαλαίου της τράπεζας έδωσε πριν από λίγο το Διοικητικό Συμβούλιο. Έως 1,38 δις. το ποσό της αύξησης. Το 85% στην Διεθνή Προσφορά.

Ολοκληρώθηκε πριν λίγο η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Πειραιώς το οποίο αποφάσισε για τους όρους της αύξησης κεφαλαίου. Aποφασίστηκε η έκδοση 1,2 δισεκατομμυρίων νέων μετοχών οι οποίες θα διατεθούν σε ξένους και Έλληνες επενδυτές σε εύρος τιμής από 1 έως 1,15 ευρώ. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών αντιστοιχεί σε τιμή προς λογιστική αξία από 0,26 (για τιμή στο 1 ευρώ) έως 0,29 (για τιμή 1,15 ευρώ) επίπεδο που καθιστά την αύξηση κεφαλαίου της Πειραιώς ιδιαίτερα ελκυστική.

Η αύξηση κεφαλαίου μπορεί να φτάσει τα 1,38 δις. ευρώ στην περίπτωση που η τιμή διαμορφωθεί στη μέγιστη τιμή του εύρους ενώ το 85% των μετοχών θα διατεθούν σε ξένους επενδυτές μέσω της Διεθνούς Προσφοράς και το υπόλοιπο 15% σε εγχώριους επενδυτές μέσω της Ελληνικής Προσφοράς.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα 19 Απριλίου θα ξεκινήσει η επανδιαπραγμάτευση των μετοχών της τράπεζας μετά το reverse split ενώ οι δυο δημόσιες προσφορές θα ξεκινήσουν πιθανότατα την Τετάρτη 21 Απριλίου

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, η Διεθνής Προσφορά, δεδομένου του ισχυρού ενδιαφέροντος που έχει ήδη εκδηλωθεί, μπορεί να κλείσει σε διάστημα λίγων ωρών, και είναι βέβαιο ότι θα ολοκληρωθεί εντός ημέρας.

Αντίθετα, η Ελληνική Προσφορά θα μείνει ανοιχτή 2 – 3 ημέρες, προκειμένου οι εγχώριοι επενδυτές να μπορέσουν με άνεση να συμμετάσχουν στην αύξηση κεφαλαίου. Η τιμή διάθεσης των μετοχών στην Ελληνική Προσφορά θα είναι η ίδια με αυτή που θα διαμορφωθεί από τη Διεθνή Προσφορά.

Όπως έχει ανακοινώσει η τράπεζα, στην ελληνική προσφορά θα υπάρχει προνομιακό δικαίωμα συμμετοχής στους παλαιούς μετόχους: «Δικαίωμα προνομιακής κατανομής θα έχουν οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της Εταιρείας κατά την ημερομηνία που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Η προνομιακή κατανομή θα εκτείνεται τόσο στους ιδιώτες, μη ειδικούς επενδυτές, όσο και στους ειδικούς επενδυτές (υφιστάμενους μετόχους) που θα συμμετάσχουν στην Ελληνική Προσφορά και αναμένεται να καλύπτει την αναλογία συμμετοχής του καθενός στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

Εάν η εγγραφή υφιστάμενου μετόχου υπερβαίνει την αναλογία συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τα ανωτέρω (υπερεγγραφή), τότε θα ικανοποιείται κατά προτεραιότητα μόνο το τμήμα που αντιστοιχεί στην pro rata (σ.σ.: αναλογική) συμμετοχή του. Μετά την ολοκλήρωση της προνομιακής κατανομής, το μέρος της υπερεγγραφής που δεν ικανοποιήθηκε θα αθροίζεται μαζί με όλες τις λοιπές εγγραφές (παλαιοί και νέοι εγγραφόμενοι μέτοχοι) και θα ικανοποιείται αναλογικά, εφ’ όσον υπάρχουν ακόμη μετοχές προς διάθεση».

Κατά πληροφορίες το προνόμιο για την συμμετοχή στην αύξηση θα έχουν όλοι οι μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της εταιρίας, δηλαδή, απέκτησαν μετοχές μέχρι και την περασμένη Τρίτη 13 Απριλίου, τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης πριν το reverse split.

Το σχέδιο "Sunrise"

Όπως ανακοίνωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας ΠειραιώςΧρήστος Μεγάλου, το στρατηγικό σχέδιο Sunrise αποτελείται από 3 στρατηγικούς πυλώνες που, όταν ολοκληρωθούν, θα εξυγιάνουν οριστικά τον ισολογισμό της τράπεζας και θα αναδείξουν μια ελκυστική οικονομική προοπτική, βασισμένη στην διατηρήσιμη κερδοφόρο ανάπτυξη.

Όπως έχει σημειώσει ο κ. Μεγάλου:

«Ο Πρώτος Πυλώνας αφορά στην επιτάχυνση του σχεδίου μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs), με στόχο την επίτευξη μονοψήφιου δείκτη NPE στους επόμενους 12 μήνες, μέσω της τιτλοποίησης και στη συνέχεια αποαναγνώρισης NPEs συνολικής εκτιμώμενης μεικτής λογιστικής αξίας €19 δισ., συμπεριλαμβανομένων των τιτλοποιήσεων NPEs Phoenix και Vega που έχουν ήδη ανακοινωθεί. Κάνοντας το επόμενο σημαντικό βήμα στην επιτάχυνση του σχεδίου μείωσης των NPEs, η Τράπεζα Πειραιώς έχει ήδη υποβάλει αίτηση για την ένταξη στο Πρόγραμμα Ηρακλής της νέας τιτλοποίησης NPEs με κωδική ονομασία Sunrise 1 ύψους περίπου €7 δισ.

Ο Δεύτερος Πυλώνας συνίσταται στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς Financial Holdings κατά περίπου €1,0 δισ., με κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης, η οποία σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες κεφαλαιακές ενέργειες που έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν απομειώνουν την αξία των μετόχων, συμπεριλαμβανομένης δυνητικής έκδοσης υβριδικού τίτλου Αdditional Tier 1 μέχρι ποσού περίπου €0,6 δισ., θα οδηγήσουν σε σωρευτική κεφαλαιακή ενίσχυση περίπου €2,6 δισ.

Τέλος, ο Τρίτος Πυλώνας περιλαμβάνει ένα αναλυτικό και προσδιορισμένο πρόγραμμα μετασχηματισμού της Τράπεζας Πειραιώς με στόχο την ενίσχυση των κερδών προ προβλέψεων μέσω συντονισμένων ενεργειών ενδυνάμωσης των εσόδων και μείωσης του λειτουργικού κόστους, με παράλληλη βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας και ενίσχυση της ψηφιακής πλατφόρμας της Τράπεζας.

Η μείωση του αποθέματος των NPEs αποτελεί την βασική προτεραιότητα του στρατηγικού μας σχεδίου. Η συμβολή του προγράμματος Ηρακλής, μας παρέχει τη δυνατότητα πραγματοποίησης των συναλλαγών, προκειμένου να προχωρήσουμε με ταχύτερο ρυθμό στην οριστική επίλυση του αποθέματος των NPEs. Για τους επόμενους 12 μήνες οι συναλλαγές που έχουν προγραμματισθεί, θα μας φέρουν γρηγορότερα σε μονοψήφιο δείκτη NPE, επιτρέποντάς μας να επιτύχουμε μεσοπρόθεσμη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων άνω του 10%. 

Για την υλοποίηση του σχεδίου Sunrise, οι στοχευμένες δράσεις κεφαλαιακής ενίσχυσης, με σωρευτικό όφελος περίπου €2,6 δισ., θα συνεισφέρουν περίπου 7 ποσοστιαίες μονάδες στον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, αυξάνοντάς τον σε περίπου 22,5% pro forma. Με αυτόν τον τρόπο χτίζουμε ένα επαρκές απόθεμα ασφαλείας προκειμένου να απορροφηθούν οι ζημίες/επιπτώσεις  που σχετίζονται με την μείωση των NPEs και θα μας επιτρέψουν να διατηρήσουμε σταθερό συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας περίπου 16% μεσοπρόθεσμα, διασφαλίζοντας ότι η Τράπεζα είναι πάνω από τις κεφαλαιακές εποπτικές απαιτήσεις».

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Trapeza, trapeza peiraios
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τρ. Πειραιώς: Στη Davidson Kempner ναυτιλιακά δάνεια 400 εκατ. ευρώ

Η ελληνική τράπεζα σημειώνει ακόμη ότι η συναλλαγή μειώνει τον δείκτη ΜΕΑ 15% από 16% που ήταν στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 και αυξάνει αντίστοιχα τον δείκτη κάλυψης ΜΕΑ σε 40% περίπου από 39% προηγουμένως.
Trapeza, trapeza peiraios
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τρ. Πειραιώς: Πιθανή διανομή ομολόγων σε μετόχους μετά την ολοκλήρωση «Sunrise II»

Το 44% των ομολόγων ενδιάμεσης εξοφλητικής προτεραιότητας αποκτήθηκε από την Intrum, ενώ το 7% από τη Serengeti Opportunities Partners, με την Πειραιώς να διατηρεί το 100% των ομολόγων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας.
Trapeza, trapeza peiraios
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τρ. Πειραιώς: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες και προϊόντα μέσω της winbank

Η Τράπεζα Πειραιώς παρέχει στους καταναλωτές, online υπηρεσίες για την άνετη και ταχεία κάλυψη των αναγκών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Δυνατότητα για ηλεκτρονικό καταναλωτικό δάνειο μέχρι και 15.000 ευρώ.