ΓΔ: 814.06 -0.32% Τζίρος: 41.91 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Τρ. Πειραιώς: Τα επόμενα βήματα για τη μετοχή και η αύξηση κεφαλαίου

Ποια θα είναι η διαδικασία της αύξησης κεφαλαίου και πότε θα γνωστοποιηθεί η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών. Αύριο η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των παλαιών μετοχών.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του reverse split των υφισταμένων μετοχών και πιθανότατα στις 20 ή 21 Απριλίου θα ανοίξει το βιβλίο προσφορών, τόσο της διεθνούς όσο και της ελληνικής προσφοράς, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς. Στόχος είναι η αύξηση να «τρέξει» το συντομότερο, ωστόσο, η τελική ημερομηνία θα εξαρτηθεί από την έκριση του Ενημερωτικού Δελτίου.

Λίγο πριν την εκκίνηση της ΑΜΚ η διοίκηση της τράπεζας θα ανακοινώσει τις λεπτομέρειες της δημόσιας προσφοράς που θα περιλαμβάνουν τον αριθμό των νέων μετοχών και το εύρος των τιμών με τις οποίες θα διατεθούν στο επενδυτικό κοινό. Η τελική τιμή της αύξησης κεφαλαίου θα προσδιοριστεί από τη ζήτηση της έκδοσης από την διεθνή προσφορά.

Το βέβαιο είναι ότι η τιμή διάθεσης των μετοχών της αύξησης δεν θα είναι μικρότερη της νέας ονομαστικής τιμής η οποία, μετά την ολοκλήρωση σειράς εταιρικών μεταβολών, θα καθοριστεί στο 1 ευρώ. Το ύψος της αύξησης θα ξεπεράσει αισθητά το 1 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, η Διεθνής Προσφορά, δεδομένου του ισχυρού ενδιαφέροντος που έχει ήδη εκδηλωθεί, μπορεί να κλείσει σε διάστημα λίγων ωρών, και είναι βέβαιο ότι θα ολοκληρωθεί εντός ημέρας. Σημειώνεται ότι η Διεθνής Προσφορά θα γίνει με ιδιωτική τοποθέτηση προς θεσμικούς και άλλους ξένους επενδυτές, μέσω βιβλίου προσφορών, ενώ τις τελευταίες ημέρες έχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες παρουσιάσεις της αύξησης σε επενδυτές από την τράπεζα και τους συμβούλους της.

Αντίθετα, η Ελληνική Προσφορά θα μείνει ανοιχτή 2 – 3 ημέρες, προκειμένου οι εγχώριοι επενδυτές να μπορέσουν με άνεση να συμμετάσχουν στην αύξηση κεφαλαίου. Η τιμή διάθεσης των μετοχών στην Ελληνική Προσφορά θα είναι η ίδια με αυτή που θα διαμορφωθεί από τη Διεθνή Προσφορά.

Όπως έχει ανακοινώσει η τράπεζα, στην ελληνική προσφορά θα υπάρχει προνομιακό δικαίωμα συμμετοχής στους παλαιούς μετόχους: «Δικαίωμα προνομιακής κατανομής θα έχουν οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της Εταιρείας κατά την ημερομηνία που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Η προνομιακή κατανομή θα εκτείνεται τόσο στους ιδιώτες, μη ειδικούς επενδυτές, όσο και στους ειδικούς επενδυτές (υφιστάμενους μετόχους) που θα συμμετάσχουν στην Ελληνική Προσφορά και αναμένεται να καλύπτει την αναλογία συμμετοχής του καθενός στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

Εάν η εγγραφή υφιστάμενου μετόχου υπερβαίνει την αναλογία συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τα ανωτέρω (υπερεγγραφή), τότε θα ικανοποιείται κατά προτεραιότητα μόνο το τμήμα που αντιστοιχεί στην pro rata (σ.σ.: αναλογική) συμμετοχή του. Μετά την ολοκλήρωση της προνομιακής κατανομής, το μέρος της υπερεγγραφής που δεν ικανοποιήθηκε θα αθροίζεται μαζί με όλες τις λοιπές εγγραφές (παλαιοί και νέοι εγγραφόμενοι μέτοχοι) και θα ικανοποιείται αναλογικά, εφ’ όσον υπάρχουν ακόμη μετοχές προς διάθεση».

Η τράπεζα δεν έχει ανακοινώσει ακόμα την ημερομηνία κατα την οποία όσοι μέτοχοι ειναι εγγεγραμένοι στο μετοχολόγια θα αποκτούν το προνομιακό δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση.

Αύριο η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων μετοχών

Αύριο Τρίτη 13 Απριλίου θα είναι η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των 831.059.164 υφιστάμενων μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς. Θα ακολουθήσει προσωρινή παύση της διαπραγμάτευσης προκειμένου να πραγματοποιηθεί το reverse split με την αύξηση της ονομαστικής αξίας και τη μείωση του αριθμού μετοχών, με την αντικατάσταση των παλαιών μετοχών με αναλογία 16,5 παλαιές μετοχές σε 1 νέα.

Μετά την ολοκλήρωση του reverse split, ένας μέτοχος με 1.000 μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς σήμερα θα διαθέτει περίπου 60 νέες μετοχές, κάτοχος 3.000 μετοχών θα έχει 181 νέες και κάτοχος 5.000 μετοχών θα βρεθεί με 303 νέες μετοχές της τράπεζας.

Μετά την ολοκλήρωση του reverse split, οι υφιστάμενες 831.059.164 μετοχές θα αντικατασταθούν με 50.367.223 νέες κοινές μετοχές, η διαπραγμάτευση των οποίων θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 19 Απριλίου.

Το σχέδιο "Sunrise"

Όπως ανακοίνωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, το στρατηγικό σχέδιο Sunrise αποτελείται από 3 στρατηγικούς πυλώνες που, όταν ολοκληρωθούν, θα εξυγιάνουν οριστικά τον ισολογισμό της τράπεζας και θα αναδείξουν μια ελκυστική οικονομική προοπτική, βασισμένη στην διατηρήσιμη κερδοφόρο ανάπτυξη.

Όπως έχει σημειώσει ο κ. Μεγάλου:

«Ο Πρώτος Πυλώνας αφορά στην επιτάχυνση του σχεδίου μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs), με στόχο την επίτευξη μονοψήφιου δείκτη NPE στους επόμενους 12 μήνες, μέσω της τιτλοποίησης και στη συνέχεια αποαναγνώρισης NPEs συνολικής εκτιμώμενης μεικτής λογιστικής αξίας €19 δισ., συμπεριλαμβανομένων των τιτλοποιήσεων NPEs Phoenix και Vega που έχουν ήδη ανακοινωθεί. Κάνοντας το επόμενο σημαντικό βήμα στην επιτάχυνση του σχεδίου μείωσης των NPEs, η Τράπεζα Πειραιώς έχει ήδη υποβάλει αίτηση για την ένταξη στο Πρόγραμμα Ηρακλής της νέας τιτλοποίησης NPEs με κωδική ονομασία Sunrise 1 ύψους περίπου €7 δισ.

Ο Δεύτερος Πυλώνας συνίσταται στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς Financial Holdings κατά περίπου €1,0 δισ., με κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης, η οποία σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες κεφαλαιακές ενέργειες που έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν απομειώνουν την αξία των μετόχων, συμπεριλαμβανομένης δυνητικής έκδοσης υβριδικού τίτλου Αdditional Tier 1 μέχρι ποσού περίπου €0,6 δισ., θα οδηγήσουν σε σωρευτική κεφαλαιακή ενίσχυση περίπου €2,6 δισ.

Τέλος, ο Τρίτος Πυλώνας περιλαμβάνει ένα αναλυτικό και προσδιορισμένο πρόγραμμα μετασχηματισμού της Τράπεζας Πειραιώς με στόχο την ενίσχυση των κερδών προ προβλέψεων μέσω συντονισμένων ενεργειών ενδυνάμωσης των εσόδων και μείωσης του λειτουργικού κόστους, με παράλληλη βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας και ενίσχυση της ψηφιακής πλατφόρμας της Τράπεζας.

Η μείωση του αποθέματος των NPEs αποτελεί την βασική προτεραιότητα του στρατηγικού μας σχεδίου. Η συμβολή του προγράμματος Ηρακλής, μας παρέχει τη δυνατότητα πραγματοποίησης των συναλλαγών, προκειμένου να προχωρήσουμε με ταχύτερο ρυθμό στην οριστική επίλυση του αποθέματος των NPEs. Για τους επόμενους 12 μήνες οι συναλλαγές που έχουν προγραμματισθεί, θα μας φέρουν γρηγορότερα σε μονοψήφιο δείκτη NPE, επιτρέποντάς μας να επιτύχουμε μεσοπρόθεσμη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων άνω του 10%. 

Για την υλοποίηση του σχεδίου Sunrise, οι στοχευμένες δράσεις κεφαλαιακής ενίσχυσης, με σωρευτικό όφελος περίπου €2,6 δισ., θα συνεισφέρουν περίπου 7 ποσοστιαίες μονάδες στον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, αυξάνοντάς τον σε περίπου 22,5% pro forma. Με αυτόν τον τρόπο χτίζουμε ένα επαρκές απόθεμα ασφαλείας προκειμένου να απορροφηθούν οι ζημίες/επιπτώσεις  που σχετίζονται με την μείωση των NPEs και θα μας επιτρέψουν να διατηρήσουμε σταθερό συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας περίπου 16% μεσοπρόθεσμα, διασφαλίζοντας ότι η Τράπεζα είναι πάνω από τις κεφαλαιακές εποπτικές απαιτήσεις».

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πώς η Τράπεζα Πειραιώς «έκαψε» τα short χαρτοφυλάκια

Έντονα ανοδικά έχει ξεκινήσει και το 2020 η μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς μετά το θεαματικό ράλι που πραγματοποίησε την περσινή χρονιά, υποχρεώνοντας σε απώλειες τα χαρτοφυλάκια που διατηρούν short θέσεις.
Χρήστος Μεγάλου, Τράπεζα Πειραιώς
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τρ. Πειραιώς: Φυγή προς τα εμπρός με δέκα βήματα, αλλάζει σελίδα η τράπεζα

Στο μισό έπεσαν τα «κόκκινα» δάνεια, ορατός ο στόχος για μονοψήφιο δείκτη. Ενισχύθηκε η κεφαλαιακή βάση και η κερδοφορία, ρεκόρ χορήγησης δανείων το β' τρίμηνο. Στο 80% το ποσοστό υλοποίησης του σχεδίου "Sunrise".
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πλούσιες παροχές στο νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου της Τρ. Πειραιώς

Ακόμη και τους 60 καθαρούς μισθούς μπορεί να ξεπεράσει η αποζημίωση, ενώ το πλαφόν ανεβαίνει στα 200.000 ευρώ. Μεσοπρόθεσμος στόχος της τράπεζας, η μείωση προσωπικού από 10.400 σε 8.000 άτομα.
Markets, Stocks, Agores, Xrimatistirio, Omologa
ΑΓΟΡΕΣ

Η πρεμιέρα της Πειραιώς στο ΧΑ: Η «βουτιά», τα 135 εκατ. και η συνέχεια

Πώς «σκούπισαν» 17 εκατ. μετοχές από το limit down μέσα σε 20 λεπτά. Οι χιλιάδες εντολές αγοράς - καρμπόν 757 τεμαχίων πιθανότατα από private bank για λογαριασμό πελατών της. Τι αναμένεται την επόμενη εβδομάδα.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τρ. Πειραιώς: Από σήμερα η δημόσια προσφορά, ποια είναι η διαδικασία

Μέχρι την Παρασκευή 23 Απριλίου οι επενδυτές θα μπορούν να εγγραφούν για την αύξηση κεφαλαίου της τράπεζας, ύψους έως 1,38 δισ. Τι ισχύει για το προνόμιο. Με 265 εκατ. ο Πόλσον, 70 εκατ. το Helikon Investment και 40 εκατ. ο Αρ. Μυστακίδης.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τρ. Πειραιώς: Πού θα «προσγειωθεί» η μετοχή μετά την αύξηση κεφαλαίου

Σήμερα το Ενημερωτικό Δελτίο, αύριο ανοίγει το βιβλίο προσφορών, μέχρι την Παρασκευή οι εγγραφές. Συμμετοχή από Πόλσον, Μυστακίδη, Helikon και ισχυρά θεσμικά χαρτοφυλάκια. Tι εκτιμούν αναλυτές για τη μετοχή.