ΓΔ: 897.01 -1.45% Τζίρος: 251.67 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:01 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
pireaus-bank-ekpa
Φωτο: Konstantinos Tsakalidis / SOOC

Από 19 Απριλίου η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Τρ. Πειραιώς

Η Τρίτη 13.04.2021 θα είναι η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των 831.059.164 μετοχών, ενώ από την Τετάρτη παύει προσωρινά η διαπραγμάτευση. Στο ταμπλό οι νέες μετοχές με ονομαστική αξία 1 ευρώ στις 19/4.

Την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Τρ. Πειραιώς μετά το reverse split ενέκρινε σήμερα η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ειδικότερα, η Τρίτη 13.04.2021 θα είναι η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των 831.059.164 υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ενώ από την επόμενη εργάσιμη, Τετάρτη 14.04.2021, παύει προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρείας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αντικατάστασή τους. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών με ονομαστική αξία €1,00 ανά μετοχή θα είναι η Δευτέρα 19.04.2021, όπως ανακοίνωσε απόψε η Τρ. Πειραιώς.

Η ανακοίνωση της Τρ. Πειραιώς

«Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 07.04.2021, αποφάσισε:

α) την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε υφιστάμενης κοινής μετά ψήφου ονομαστικής μετοχής της Εταιρείας από €6,00 σε €99,00, με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας από 831.059.164 μετοχές σε 50.367.223 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €99,00 η κάθε μία, διά της συνένωσης 16,5 υφιστάμενων κοινών μετοχών σε 1 νέα μετοχή της Εταιρείας (reverse split) και τη συνακόλουθη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €93,00 με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού υπέρ το άρτιο, προς το σκοπό επίτευξης ακέραιου αριθμού νέων μετοχών (εφεξής οι «Νέες Μετοχές»). Σημειώνεται ότι δε θα εκδοθούν κλάσματα μετοχής, τα δε κλασματικά δικαιώματα επί των Νέων Μετοχών που θα προκύψουν από το reverse split θα εκποιηθούν από την Εταιρεία και το προϊόν της ρευστοποίησής τους θα αποδοθεί στους δικαιούχους μετόχους,

β) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €4.935.987.854 δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας κάθε Νέας Μετοχής από €99,00 σε €1,00, χωρίς αλλαγή του συνολικού αριθμού των Νέων Μετοχών της Εταιρείας (ήτοι 50.367.223), και τον σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 2 του Ν. 4548/2018,

γ) την τροποποίηση των άρθρων 5 και 25 του καταστατικού της Εταιρείας σε συνέχεια των ανωτέρω εταιρικών πράξεων.

Την 09.04.2021 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο η υπ’ αριθμ. 42494/09.04.2021 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία εγκρίθηκε η ως άνω τροποποίηση των άρθρων 5 και 25 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Eταιρείας ανέρχεται στο ύψος των €50.367.223,00, διαιρούμενο σε 50.367.223 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης €1,00.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.») την 09.04.2021: 

  • ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των Νέων Μετοχών και 
  • ενημερώθηκε για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό €4.935.987.854,00, δια της μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε Νέας Μετοχής από €99,00 σε €1,00, χωρίς αλλαγή του συνολικού αριθμού των Νέων Μετοχών (ήτοι 50.367.223).

Με απόφαση της Εταιρείας, η Τρίτη 13.04.2021 ορίζεται η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των 831.059.164 υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α.

Από την επόμενη εργάσιμη, Τετάρτη 14.04.2021, παύει προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρείας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αντικατάστασή τους, σύμφωνα με τα ως άνω οριζόμενα.

Δικαιούχοι των Νέων Μετοχών που θα προκύψουν από το reverse split θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (εφεξής το «Σ.Α.Τ.») ως κάτοχοι των Νέων Μετοχών κατά την Πέμπτη 15.04.2021 (Record Date).

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία €1,00 ανά Νέα Μετοχή, ορίζεται η Δευτέρα 19.04.2021.

Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο των μετοχών της Εταιρείας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. θα ανέρχεται σε 50.367.223 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00.

Η τιμή εκκίνησής τους στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπ’ αριθμ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει, και οι Νέες Μετοχές με τη νέα ονομαστική αξία €1,00 ανά Νέα Μετοχή θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιογράφων των μετόχων στο Σ.Α.Τ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, οδός Μητροπόλεως 9, 10557 Αθήνα (τηλ. 210 3739301, 210 3288737 και 210 3335039)».

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

megalou-peiraiws
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Χρ. Μεγάλου: Αισιοδοξία για το μέλλον της τράπεζας και της οικονομίας

Ο διευθύνων σύμβουλος της Τρ. Πειραιώς εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιτυχημένη αύξηση κεφαλαίου της Πειραιώς τονίζοντας το ενδιαφέρον που έδειξαν Έλληνες και ξένοι επενδυτές.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Χ. Μεγάλου: Ολοκληρώνεται το σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης της Πειραιώς

Ο διευθύνων σύμβουλος της Πειραιώς ανέφερε πως το επενδυτικό ενδιαφέρον που υπήρξε στην αύξηση κεφαλαίου αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης για την τράπεζα που τους τελευταίους έξι μήνες έχει τρέξει σημαντικά projects.