ΓΔ: 864.44 0.74% Τζίρος: 29.23 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Agrotikos_Oikos_Spyrou
Αγροτικός Οίκος Σπύρου.

Πώς «κάηκε» ο Αγροτικός Οίκος Σπύρου από την πτώση της τουρκικής λίρας

Η εισηγμένη υποχρεώθηκε να αναγνωρίσει ότι δεν θα εισπράξει το μεγαλύτερο μέρος των απαιτήσεων που είχε στα βιβλία της από την τουρκική θυγατρική και τώρα κάνει αγώνα για επιβίωση.

Σε εξαιρετικά δυσχερή θέση έχει φέρει την Αγροτικός Οίκος Σπύρου η κρίση της τουρκικής λίρας, σε συνδυασμό με τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις ύψους 14,2 εκατ. ευρώ, για τις οποίες βρίσκεται σε -άκαρπη, έως τώρα- διαπραγμάτευση με τους πιστωτές.

Ύστερα από αρκετά χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στην τουρκική αγορά, η εισηγμένη, που παράγει σπόρους, βλέπει εδώ και αρκετά χρόνια το success story να μετατρέπεται σε περιπέτεια, ενώ το 2020 ήταν η δυσκολότερη χρονιά, λόγω της μεγάλης πτώσης της τουρκικής λίρας, που έκανε αναπόφευκτο να αναγνωριστεί η απώλεια οφειλών της τουρκικής θυγατρικής προς τη μητρική.

Η ορκωτή ελέγκτρια σημειώνει ότι οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ξεπερνούν, σε επίπεδο ομίλου, κατά 14,021 εκατ. ευρώ το κυκλοφορούν ενεργητικό και αυτό, σε συνδυασμό με άλλα γεγονότα και «ιδιαίτερα την επιδείνωση της δραστηριότητας της συμμετοχής της εταιρείας στην τουρκική οικονομία, κυρίως λόγω της σοβαρής υποτίμησης που έχει δεχθεί το νόμισμά της, υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας, η οποία ενδεχομένως, θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα του ομίλου και της εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της».

Για την εξυγίανση της εταιρείας, στην έκτακτη ΓΣ της 28ης Απριλίου είχε αποφασιστεί η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €6,54 εκατ. με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών αυτής. Παράλληλα, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για ρύθμιση και αναδιάρθρωση των δανείων που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα στο τέλος του 2020. Ποσό 12,58 εκατ. ευρώ αφορά δάνεια από την Πειραιώς που διαχειρίζεται η Intrum και άλλα 1,155 εκατ. ευρώ δάνεια της Attica Bank που διαχειρίζεται η QQuant.

Ο Αγροτικός Οίκος Σπύρου αποτέλεσε από τις πρώτες ελληνικές επιχειρήσεις που «πάτησαν πόδι» στην τουρκική αγορά, όταν και το 1990 ιδρύθηκε η θυγατρική του ομίλου στη Σμύρνη, καθώς ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Γ. Σπύρου έβλεπε εξαιρετικές προοπτικές στη γειτονική χώρα. Η εταιρεία Golden West δεν είχε μόνο στόχο την εδραίωση στην αγορά της Τουρκίας, αλλά αποτελούσε και το κέντρο που «έτρεχε» την ανάπτυξη σε όλη την αγορά της Μέσης Ανατολής.

Η εταιρεία συνέχιζε να διευρύνει την παρουσία της στις αγορές της Τουρκίας και της Μέσης Ανατολής και το 2006 δημιούργησε δύο καινοτόμα για την εποχή προϊόντα σπόρων που θα ενδυνάμωναν ακόμα περισσότερο τη θέση της. Επρόκειτο για δυο νέες ποικιλίες μηδικής, με τις επωνυμίες AUSTRALIS και ICON, οι οποίες θεωρούνταν ιδανικές για τις αγορές της Τουρκίας και της Μέσης Ανατολής.

Ωστόσο η επένδυση αυτή προκάλεσε «αιμορραγία» για την εταιρεία. Το 2014, η Αγροτικός Οίκος Σπύρου συμφώνησε με την τουρκική θυγατρική της για ρύθμιση της οφειλής που είχε προκύψει από την εμπορική συνεργασία τους. Με την συμφωνία τότε η τουρκική θυγατρική ανέβαλε την αποπληρωμή οφειλής ύψους 2 εκατ. ευρώ προς τη μητρική εταιρεία ώστε να εξασφαλίσει την απαραίτητη ρευστότητα που χρειαζόταν, με την Σπύρου να αναφέρει τότε στις οικονομικές καταστάσεις πως θα στηρίξει οικονομικά τη συνέχιση της δραστηριότητας όλων των θυγατρικών της.

Το 2020, η διοίκηση της εταιρίας προχώρησε σε αξιολόγηση της ανακτησιμότητας της επένδυσης στη θυγατρική εταιρία Golden West Tohumculuc Ve Ticaret Limited Sirketi. Για την εν λόγω επένδυση είχε εγγραφεί στην προηγούμενη χρήση σωρευμένη ζημιά απομείωσης 759 χιλ. ευρώ. Η μητρική εταιρεία έχει αποφασίσει να προβεί σε στήριξη της Golden West Tohumculuc Ve Ticaret Limited Sirketi, λόγω αρνητικής καθαρής θέσης. Πρόθεση της διοίκησης της μητρικής είναι η κεφαλαιακή ενίσχυση της θυγατρικής, μέσω κεφαλαιοποίησης υποχρεώσεων προς αυτήν.

Συμπληρωματικά της ανωτέρω απομείωσης, η διοίκηση της εταιρείας προχώρησε και σε διενέργεια πρόβλεψης απομείωσης των εμπορικών απαιτήσεων στην θυγατρική εταιρεία Golden West Tohumculuc Ve Ticaret Limited Sirketi, συνολικού 3 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ποσό 2 εκατ. ευρώ έγινε σε βάρος των αποτελεσμάτων του 2020 τρέχουσα περίοδο και ποσό 1 εκατ. ευρώ σε προηγούμενες χρήσεις, επί συνολικής απαίτησης 3,89 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2020.

Εκτός από την Τουρκία, η εταιρεία προχώρησε σε διενέργεια πρόβλεψης απομείωσης των εμπορικών απαιτήσεων έναντι και της βουλγαρικής θυγατρικής, Golden West Bulgaria, επιβαρύνοντας με πρόσθετο ποσό 1 εκατ. ευρώ τα αποτελέσματα του 2020. Το συνολικό ποσό της απαίτησης αρχικά ήταν 1,62 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρει η Αγροτικός Οίκος Σπύρου, το ενοποιημένο αποτέλεσμα προ φόρων για το 2020 ήταν ζημιά 2,35 εκατ. ευρώ. Κύρια αιτία των αρνητικών αποτελεσμάτων ήταν οι σημαντικές απομειώσεις που αναγνώριστηκαν σε επίπεδο εταιρείας για απαιτήσεις έναντι της τουρκικής θυγατρικής, οι οποίες ανήλθαν σε ποσό 2 εκατ. ευρώ. Η απομείωση κρίθηκε αναγκαία λόγω της συνεχιζόμενης υποτίμησης του τουρκικού νομίσματος.

Υπενθυμίζεται ότι μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων, η μετοχή της εταιρείας τέθηκε σε επιτήρηση και αφαιρέθηκε από τη σύνθεση του δείκτη FTSE/XA Τρόφιμα και Ποτά στις 14 Μαΐου. Πριν από λίγες μέρες, ο Μάριος Μενεξιάδης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, υπέβαλε την παραίτηση του.

Η διοίκηση της εταιρείας έχει καταρτίσει επιχειρηματικό σχέδιο, στοχεύοντας στην επέκταση σε νέες αγορές του εξωτερικού και νέα προϊόντα, καθώς εκτιμά πως θα υπάρξει βελτίωση της αγροτικής παραγωγής ενώ θα αυξηθεί και η ζήτηση με την επιστροφή στην κανονικότητα. Γεγονός που, σύμφωνα με τη διοίκηση, μπορεί να επιτρέψει στην εταιρεία να καλύψει μέρος των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της.

Παράλληλα εξετάζει και τις δυνατότητες αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας της με αναδιάρθρωση της χρήσης της. Σημειώνεται ότι η εταιρεία, εκτός από τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα, έχει επενδύσει σε γη για αγροτική καλλιέργεια, με την εύλογη αξία της να προσδιορίζεται σε 11,3 εκατ. ευρώ.

 

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο στόχαστρο των Γερμανών της e-food τα επιτυχημένα ελληνικά Kiosky's

Η Delivery Hero θέλει να εισέλθει δυναμικά στην αγορά της μικρής λιανικής που έχει τζίρο 8 δισ. ευρώ και βρίσκεται σε συζητήσεις για να εξαγοράσει τα περίπτερα της Kiosky's που ανήκει στον όμιλο Μούχαλη.