ΓΔ: 1041.51 0.82% Τζίρος: 120.72 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

MIG: Αύξηση 5,6% στις πωλήσεις του Ομίλου για το πρώτο εξάμηνο

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα EBITDA του Ομίλου ανήλθαν σε ζημίες 6,9 εκατ. έναντι ζημιών 1,4 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2020 εξαιτίας κυρίως της αύξησης της τιμής του πετρελαίου στον κλάδο μεταφορών. 

Στην κοινοποίηση των οικονομικών της αποτελεσμάτων για το πρώτο εξάμηνο του 2021 προχώρησε Marfin Investment Group με σχετική ανοκοίνωση της. Σύμφωνα με αυτή: 

  • Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε €129,8 εκ. έναντι €122,8 εκ. το Α’ εξάμηνο 2020 σημειώνοντας αύξηση κατά 5,6%.
  • Τα ενοποιημένα αποτελέσματα EBITDA του Ομίλου ανήλθαν σε ζημίες €6,9 εκ. έναντι ζημιών €1,4 εκ. το Α’ εξάμηνο του 2020 εξαιτίας κυρίως της αύξησης της τιμής του πετρελαίου στον κλάδο μεταφορών. 
  • Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και μη ελέγχουσες συμμετοχές ανήλθαν σε ζημίες €7,6 εκ. έναντι €57,4 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020, παρουσιάζοντας σημαντική βελτίωση. 
  • Συνεχίστηκε η αρνητική επίδραση της πανδημίας COVID‐19 κυρίως στον κλάδο μεταφορών.  
  • Ολοκλήρωση  της  αναδιάρθρωσης  του  τραπεζικού  δανεισμού  της  Εταιρείας  με  επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής.  
  • Μείωση  δανειακών  υποχρεώσεων  του  Ομίλου  και  της  Εταιρείας  λόγω της  μερικής  αποπληρωμής αυτών από το προϊόν πώλησης της Vivartia και της θετικής επίδρασης από την αναδιάρθρωση των δανειακών  υποχρεώσεων  της  Εταιρείας  σύμφωνα  με  το  IFRS  9.  Μετά  τις  ανωτέρω  κινήσεις  ο τραπεζικός δανεισμός της Εταιρείας ανήλθε την 30/06/2021 σε €411,0 εκ. έναντι €548,9 εκ. το 2020. 
  • Θετικές ενδείξεις από την πορεία του κλάδου των μεταφορών κατά το τρίτο τρίμηνο του 2021, ωστόσο παραμένει  η  αβεβαιότητα  τόσο  λόγω  της  εξέλιξης  της  πανδημίας  COVID‐19  όσο  και  λόγω  της συνεχιζόμενης ανατίμησης της τιμής του πετρελαίου.

MIG: Η  Εταιρεία  στις  14/05/2021  ολοκλήρωσε  κατόπιν  συμφωνίας  με  την  δανείστρια  τράπεζα  την  αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού της με αποτέλεσμα  την επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής  αυτού κατά 3 έτη με δυνατότητα παράτασης κατά 1 επιπλέον έτος καθώς και την μείωση του συμβατικού επιτοκίου. Η λογιστική αποτύπωση της εν λόγω αναδιάρθρωσης σύμφωνα με την εφαρμογή του IFRS 9 είχε ως αποτέλεσμα θετική επίδραση ύψους  €32,9 εκ. ευρώ  στα αποτελέσματα της Εταιρείας και  του Ομίλου  καθώς και ισόποση μείωση των δανειακών υποχρεώσεων. Συνεπεία του ανωτέρω τα ατομικά αποτελέσματα το Α’ εξάμηνο του 2021 ανήλθαν σε κέρδη €20,1 εκ. Παράλληλα συνεχίστηκε η μείωση των λειτουργικών  εξόδων της Εταιρείας προσαρμοσμένη στα νέα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου, τάση που θα συνεχιστεί στο υπόλοιπο της χρήσεως. 

Όμιλος  ATTICA:  Οι  Πωλήσεις  διαμορφώθηκαν  σε  €122,2  εκ.  έναντι  €117,0  εκ.  το  Α΄  εξάμηνο  2020, τα αποτελέσματα EBITDA ανήλθαν σε ζημίες €4,4 εκ., έναντι κερδών €1,9 εκ. το Α΄ εξάμηνο 2020 και οι  ζημίες μετά από φόρους  σε  €34,0 εκ. έναντι  ζημιών  €41,0  το Α’ εξάμηνο 2020. Η αύξηση  του κύκλου εργασιών επετεύχθη σε ένα δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον, με την επιβολή καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου  περιοριστικών  μέτρων,  τοπικού  ή  ευρύτερου  χαρακτήρα  ανάλογα  με  την  εξέλιξη  της  πανδημίας  του κορωνοϊού COVID‐19 καθώς και μειωμένου πρωτοκόλλου επιβατών στα πλοία. Επίσης, κατά το Α΄ εξάμηνο 2021 αυξήθηκε σημαντικά το κόστος καυσίμων του ομίλου κατά 15,4% με αποτέλεσμα τη δημιουργία ζημιών στο ΕΒΙΤDA του ομίλου. Οι πράξεις αντιστάθμισης μέρους του κινδύνου μεταβολής της τιμής των καυσίμων που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο της εφαρμοζόμενης πολιτικής του ομίλου, συνεισέφεραν στη μείωση των ζημιών σε σχέση με το Α΄ εξάμηνο 2020. Τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου ανήλθαν σε €89,8 εκ. έναντι €80,5 εκ. την 31/12/2020. Τα ενσώματα πάγια την 30/06/2021 ανήλθαν σε €678,7 εκ. και αφορούν κυρίως τα ιδιόκτητα πλοία του ομίλου. 

Κατά το δίμηνο Ιούλιος – Αύγουστος 2021, το μεταφορικό έργο του ομίλου σημείωσε αύξηση σε όλες τις κατηγορίες  εσόδων. Ειδικότερα, σημειώθηκε αύξηση  σε  ποσοστό  42,9%  στους  επιβάτες,  36,9%  στα  Ι.Χ. οχήματα και 16,8% στα φορτηγά οχήματα, σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα 2020. Σε σύγκριση με το δίμηνο Ιούλιος – Αύγουστος 2019, o κύκλος εργασιών του ομίλου το αντίστοιχο διάστημα του 2021 είναι μειωμένος κατά  8,4%.  Τα  ανωτέρω  στοιχεία  επιβεβαιώνουν  την  εκτίμηση  ότι  αρχίζει  η  σταδιακή ομαλοποίηση  των  εργασιών  του  ομίλου.  Παρόλα  αυτά πρέπει  να  επισημανθεί  η  αβεβαιότητα  που δημιουργεί  η εξέλιξη  της  πανδημίας και η  τυχόν επιβολή νέων περιοριστικών μέτρων  στη  διακίνηση των επιβατών  καθώς  επίσης  και  η  διαμόρφωση  της  τιμής  του  πετρελαίου  που  επηρεάζει  σημαντικά  το λειτουργικό κόστος του ομίλου. 

RKB: Οι πωλήσεις της εταιρείας παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον διαμορφώθηκαν σε €3,3 εκ. έναντι €3,0  εκ.  το  Α’  εξάμηνο  του  2020  και  το ΕΒΙΤDA  ανήλθε  σε  κέρδος  €1,0  εκ.  έναντι  κερδών €0,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Η εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία συζητήσεων με τη δανείστρια τράπεζα για την αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού της.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

MIG: Ενισχύθηκε κατά 15% η κερδοφορία στο εννεάμηνο του 2021

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα EBITDA του ομίλου ανήλθαν σε 43,9 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο έναντι 34,6 εκατ. στην αντίστοιχη περίοδο του 2020. Στα 280,1 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών του ομίλου καταγράφοντας άνοδο 17%.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

MIG: Στην επαναληπτική ΓΣ η απόφαση για τη μείωση μετοχικού κεφαλαίου

Η απόφαση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου ματαιώθηκε, καθώς στη σημερινή γενική συνέλευση της Marfin Investment Group δεν επιτεύχθηκε η απαιτούμενη αυξημένη απαρτία. Ποιες αποφάσεις λήφθηκαν.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

MIG: Ποιοι είναι οι όροι της αναδιάρθρωσης του δανεισμού

Η διάρκεια του δανείου ορίζεται σε τρία έτη από την ημερομηνία έκδοσης με δυνατότητα παράτασης κατά ένα έτος, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Τράπεζας. Το συμβατικό επιτόκιο ανέρχεται σε EURIBOR 12 μηνών πλέον περιθωρίου 2%.