ΓΔ: 888.76 1.08% Τζίρος: 7.77 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 11:28:35 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

MIG: Ενισχύθηκε κατά 15% η κερδοφορία στο εννεάμηνο του 2021

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα EBITDA του ομίλου ανήλθαν σε 43,9 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο έναντι 34,6 εκατ. στην αντίστοιχη περίοδο του 2020. Στα 280,1 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών του ομίλου καταγράφοντας άνοδο 17%.

Ενισχυμένα εμφανίζονται τα μεγέθη του ομίλου MIG στο εννεάμηνο καθώς οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 17% ενώ και η κερδοφορία του ομίλου σημείωσε άνοδο 15% σε σχέση με τα αντίστοιχα περυσινά δεδομένα.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της MIG, τα ενοποιημένα αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε κέρδη ευρώ 12,7 εκατ. το εννεάμηνο έναντι ζημιών ύψους 55,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2020.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν σε 150,4 εκατ. ευρώ κατά το γ΄ τρίμηνο 2021 και 280,1 εκατ. ευρώ για την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 έναντι 116,9 εκατ. ευρώ και 239,7 εκατ. ευρώ κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2020, ήτοι σημείωσαν αύξηση σε ποσοστό 29% και 17% αντίστοιχα.

Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 46,8 εκατ. ευρώ κατά το γ΄ τρίμηνο 2021 και 39,9 εκατ. ευρώ για την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 έναντι 36 εκατ. ευρώ και 34,6 εκατ. ευρώ κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2020, ήτοι σημείωσαν αύξηση σε ποσοστό 30% και 15% αντίστοιχα.

Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (EBIT) ανήλθαν σε 32,8 εκατ. ευρώ κατά το γ΄ τρίμηνο 2021 και 0,8 εκατ. ευρώ για την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 έναντι κερδών 23,4 εκατ. ευρώ και ζημιών 1,5 εκατ. ευρώ κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2020. 

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε κέρδη 20,3 εκατ. ευρώ κατά το γ΄ τρίμηνο 2021 και κέρδη 12,7 εκατ. ευρώ για την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 έναντι κερδών 1,7 εκατ. ευρώ και ζημιών 55,7 εκατ. ευρώ κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2020.

Όμιλος ATTICA

Οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε 148,3 εκατ. ευρώ κατά το γ΄ τρίμηνο 2021 και 270,5 εκατ. ευρώ για την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 έναντι 113,6 εκατ. ευρώ και 230,6 εκατ. ευρώ κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2020, ήτοι αύξηση σε ποσοστό 31% και 17% αντίστοιχα.

Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 47,1 εκατ. ευρώ κατά το γ΄ τρίμηνο 2021 και 42,7 εκατ. ευρώ για την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 έναντι 36,9 εκατ. ευρώ και 38,8 εκατ. ευρώ κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2020. Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (EBIT) ανήλθαν σε 33,3 εκατ. ευρώ κατά το γ΄ τρίμηνο 2021 και 4,3 εκατ. ευρώ για την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 έναντι 24,5 εκατ. ευρώ και 3,3 εκατ. ευρώ κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2020. Τα ενοποιημένα Κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 32,7 εκατ. ευρώ κατά το γ’ τρίμηνο 2021, ενώ προέκυψαν ζημίες 1,3 εκατ. ευρώ για την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 έναντι κερδών 12,1 εκατ. ευρώ και ζημιών 28,8 εκατ. ευρώ κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2020.

Για τους επόμενους μήνες του έτους 2021, οι οποίοι αποτελούν και μήνες χαμηλής επιβατικής κίνησης, το μεταφορικό έργο του ομίλου ATTICA θα επηρεαστεί από την εξέλιξη της πανδημίας και το ενδεχόμενο επιβολής νέων περιοριστικών μέτρων στη διακίνηση των επιβατών. Ο όμιλος ATTICA διαθέτει ικανοποιητική ρευστότητα με τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου να ανέρχονται στις 30.09.2021 σε 93,8 εκατ. ευρώ έναντι 80,5 εκατ. ευρώ στις 31.12.2020. Επίσης, ο όμιλος ATTICA διαθέτει ανοιχτές γραμμές χρηματοδότησης ύψους 34 εκατ. ευρώ οι οποίες στις 30.09.2021 είναι αχρησιμοποίητες. 

Κατά το γ΄ τρίμηνο του 2021, δεν προέκυψε σημαντική μεταβολή στη δανειακή θέση ή την κεφαλαιακή διάρθρωση του ομίλου ATTICA σε σχέση με την εξαμηνιαία οικονομική έκθεση του 2021.

Η διεθνής αναταραχή στις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου έχει προκαλέσει σημαντική αύξηση στις τιμές όλων των μορφών ενέργειας. Το κόστος των ναυτιλιακών καυσίμων αυξήθηκε σημαντικά, επιβαρύνοντας το λειτουργικό κόστος των εταιρειών. Ειδικότερα, κατά το γ’ τρίμηνο του 2021 το κόστος των ναυτιλιακών καυσίμων του ομίλου αυξήθηκε κατά 74,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. 

Η εταιρεία επεξεργάζεται μέτρα προκειμένου να μετριάσει αφενός τις επιπτώσεις της πανδημίας και την αύξηση του κόστους των καυσίμων καταβάλλοντας προσπάθεια για τη συνεχή προσαρμογή του ομίλου στα υπό εξέλιξη δεδομένα και αφετέρου να προχωρήσει την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού για βιώσιμη ανάπτυξη στη μετά COVID-19 εποχή.

RKB

Οι πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν σε 1,7 εκατ. ευρώ κατά το γ΄ τρίμηνο 2021 και εκατ. ευρώ για την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 έναντι 1,7 εκατ. ευρώ και 4,6 εκατ. ευρώ κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2020. Τα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 0,6 εκατ. ευρώ κατά το γ΄ τρίμηνο 2021 και 1,6 εκατ. ευρώ για την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 έναντι 0,4 εκατ. ευρώ και 1,2 εκατ. ευρώ κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2020. Για τους επόμενους μήνες του 2021 δεν αναμένεται η πανδημία και η ενεργειακή κρίση να έχουν σημαντική επίπτωση στα αποτελέσματα της RKB. Η εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία συζητήσεων με τη δανείστρια τράπεζα με στόχο την παράταση του χρόνου αποπληρωμής και τη μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους. 

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση κατά το γ’ τρίμηνο του 2021, δεν προέκυψε σημαντική μεταβολή στη δανειακή θέση ή την κεφαλαιακή διάρθρωση του ομίλου σε σχέση με την εξαμηνιαία οικονομική έκθεση του 2021. Η διοίκηση του ομίλου καθώς και οι διοικήσεις των επιμέρους λειτουργικών τομέων, αξιολογώντας σε συνεχή βάση όλα τα νέα δεδομένα, έλαβαν και συνεχίζουν να λαμβάνουν μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης προκειμένου να περιορίσουν τον αντίκτυπο της πανδημίας στη λειτουργία και τη χρηματοοικονομική θέση των εταιρειών του ομίλου. Ωστόσο η συνεχιζόμενη κρίση της πανδημίας σε συνδυασμό με την ανατίμηση της τιμής των καυσίμων και την εποχική μείωση του μεταφορικού έργου του ομίλου ΑΤΤΙCA, αναμένεται να επηρεάσουν τα ετήσια αποτελέσματα του Ομίλου.
 

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

MIG: Στην επαναληπτική ΓΣ η απόφαση για τη μείωση μετοχικού κεφαλαίου

Η απόφαση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου ματαιώθηκε, καθώς στη σημερινή γενική συνέλευση της Marfin Investment Group δεν επιτεύχθηκε η απαιτούμενη αυξημένη απαρτία. Ποιες αποφάσεις λήφθηκαν.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

MIG: Ποιοι είναι οι όροι της αναδιάρθρωσης του δανεισμού

Η διάρκεια του δανείου ορίζεται σε τρία έτη από την ημερομηνία έκδοσης με δυνατότητα παράτασης κατά ένα έτος, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Τράπεζας. Το συμβατικό επιτόκιο ανέρχεται σε EURIBOR 12 μηνών πλέον περιθωρίου 2%.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

MIG: Ολοκληρώθηκε η αναδιάρθρωση του δανεισμού έναντι της Τρ. Πειραιώς

Η αναδιάρθρωση υπολογίζεται περίπου σε 17 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ ο χρόνος αποπληρωμής του συνόλου του δανεισμού παρατάθηκε κατά 3 έτη. Tο ονομαστικό επιτόκιο θα ανέρχεται μεσοσταθμικά σε 1,5% ετησίως.