ΓΔ: 872.83 1.09% Τζίρος: 42.87 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 15:52:41 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Premia Properties
Φωτο: Premia Properties

Premia: Μεταξύ 2,70% και 3,10% το εύρος απόδοσης για το νέο ομόλογο

Σημειώνεται ότι το κοινό ομολογιακό δάνειο είναι ύψους 100 εκατ. ευρώ και διάρκειας πέντε ετών, ενώ η δημόσια προσφορά ξεκινά στις 19 Ιανουαρίου και ολοκληρώνεται στις 21 Ιανουαρίου.

Μεταξύ 2,70% και 3,10% θα κυμανθεί το εύρος απόδοσης για το κοινό ομολογιακό δάνειο ύψους 100 εκατ. ευρώ της Premia Properties, η δημόσια εγγραφή για το οποίο ξεκινά στις 19 Ιανουαρίου και ολοκληρώνεται στις 21 Ιανουαρίου, όπως σημειώνει η εταιρεία σε χρηματιστηριακή της ανακοίνωση. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση: «Υπενθυμίζεται ότι δυνάμει της από 07.01.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Premia Ανώνυμος Εταιρεία, η Εκδότρια μεταξύ άλλων, αποφάσισε:

  • την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου από την Εταιρεία συνολικού ποσού έως €100.000.000, διάρκειας πέντε (5) ετών, διαιρούμενου σε έως 100.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη, οι οποίες θα καταχωρηθούν στο Σ.Α.Τ. και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., καθώς και την έγκριση των ειδικότερων όρων του Ομολογιακού Δανείου, οι οποίοι αποτελούν το πρόγραμμα του ΚΟΔ,
  • τη διάθεση των Ομολογιών προς κάλυψη μέσω δημόσιας προσφοράς στο σύνολο του επενδυτικού κοινού στην Ελλάδα, ήτοι σε ειδικούς και ιδιώτες επενδυτές, εντός περιόδου τριών (3) εργασίμων ημερών κατά την οποία θα διεξαχθεί η κάλυψη του Ομολογιακού Δανείου , με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών,
  • τον ορισμό της τιμής διάθεσης ανά Ομολογία στο άρτιο, ήτοι σε €1.000 ανά Ομολογία και τον προσδιορισμό της τελικής απόδοσης των Ομολογιών και του επιτοκίου του Ομολογιακού Δανείου βάσει της τελικής απόδοσης των Ομολογιών, μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους, με τη διαδικασία του Η.ΒΙ.Π. σύμφωνα με τα ειδικότερα σχετικά οριζόμενα στο από 13.01.2022 εγκεκριμένο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερωτικό δελτίο.

Εάν το ΚΟΔ δεν καλυφθεί σε ποσό τουλάχιστον €75.000.000, η έκδοση του Ομολογιακού Δανείου θα ματαιωθεί και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής που έχει δεσμευθεί για έκαστο Ιδιώτη Επενδυτή θα αποδεσμευθεί το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών ατόκως.

Ο προσδιορισμός της απόδοσης και του επιτοκίου των Ομολογιών (εφεξής το «Επιτόκιο), θα γίνει με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών (“Book Building”), το οποίο θα τηρηθεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους και θα διενεργηθεί μέσω της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. Στη διαδικασία Η.ΒΙ.Π. συμμετέχουν αποκλειστικά Ειδικοί Επενδυτές.

Περαιτέρω, το Επιτόκιο και η τελική απόδοση θα προσδιοριστούν από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους, εντός του κατωτέρω εύρους απόδοσης, με τη διαδικασία του Η.ΒΙ.Π., σύμφωνα με τα ειδικότερα σχετικά οριζόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, θα εγκριθούν από εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εκδότριας πρόσωπο και θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και στο διαδικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου Αθηνών το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την περίοδο της Δημόσιας Προσφοράς.

Το εύρος απόδοσης, το οποίο καθορίστηκε από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους και εντός του οποίου οι Ειδικοί Επενδυτές θα υποβάλλουν τις Aιτήσεις Kάλυψης, είναι το ακόλουθο: Κατώτατο εύρος 2,70%, Ανώτατο εύρος 3,10%.

Η τελική απόδοση και το Επιτόκιο θα γνωστοποιηθούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθούν στον διαδικτυακό τόπο της Εκδότριας και του Χ.Α. το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς».

Δείτε εδώ την ανακοίνωση της εταιρείας. 

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Premia: Σημαντική βελτίωση μεγεθών στο α' τρίμηνο και προσθήκη δύο ακινήτων

Τα έσοδα του ομίλου διαμορφώθηκαν τα πρώτο τρίμηνο του 2022 σε 3,2 εκ., διπλασιασμένα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 2021. Στα 2,9 εκατ. τα λειτουργικά κέρδη. Οι προοπτικές για το 2022.