ΓΔ: 834.83 -0.17% Τζίρος: 63.52 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:01 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωτο: Shutterstock

Τρ. Πειραιώς: Μείωση 45% στα NPE το 2021, υπερδιπλάσια η κερδοφορία

Oλοκληρώθηκε to 95% του σχεδίου μετασχηματισμού Sunrise και η τράπεζα θέτει στόχο τη μείωση του δείκτη NPE στο 8% μέσα στο 2022. Χρ. Μεγάλου: «Έτος πλήρους ανάκαμψης το 2021». Ζημιές 3 δισ. το 2021 στο πλαίσιο της εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου.

Σε τροχιά επίτευξης μονοψήφιου δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων το 2022 βρίσκεται η Τράπεζα Πειραιώς, μετά τη μεγάλη μείωση, κατά 45%, που επιτεύχθηκε μέσα στο 2021, καθώς υλοποιήθηκε σχεδόν πλήρως, κατά 95%, το σχέδιο μετασχηματισμού Sunrise.

Η Τρ. Πειραιώς πέτυχε το 2021 υπερδιπλάσια κέρδη προ φόρων σε επαναλαμβανόμενη βάση, σε σχέση με το 2020, τα οποία ανήλθαν σε 665 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η τράπεζα επιτάχυνε σημαντικά τις εκταμιεύσεις νέων δανείων, οι οποίες ανήλθαν σε 6,5 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας κατά 800 εκατ. ευρώ τον αρχικό στόχο. Η χρήση του 2021 έκλεισε με ζημιές ύψους 3 δισ. ευρώ αποτέλεσμα των μεγάλων συναλλαγών πώλησης - τιτλοποιήσεων μη εξυπηρετούμενων δανείων οι οποίες οδήγησαν το δείκτη NPEs στο 12,5% έναντι 45% πριν από ένα χρόνο.

Οι βασικές εξελίξεις του 2021 είναι οι εξής:

 • Υλοποίηση του 95% των ενεργειών του σχεδίου Sunrise τους τελευταίους δώδεκα μήνες, σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό
 • Μείωση δείκτη NPE στο 12,5% έναντι 45% πριν από ένα χρόνο, σε τροχιά επίτευξης δείκτη 8% μέχρι το τέλος του 2022
 • Υπεραπόδοση κατά €0,5 δισ. της οργανικής ροής NPE το 2021 (€1,2 δισ. έναντι προσδοκιών €1,7 δισ. λόγω Covid)
 • Συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας στο 15,9%
 • Εκταμιεύσεις νέων δανείων ύψους €6,5 δισ. υψηλότερα από τον στόχο των €5,7 δισ. Καθαρή πιστωτική επέκταση (εκταμιεύσεις μείον αποπληρωμές) €1,0 δισ. το 2021.
 • Σημαντική αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων πελατών. Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε €55,4 δισ., +€5,8 δισ. σε ετήσια βάση, και τα αμοιβαία κεφάλαια σε επίπεδα ρεκόρ των €3,4 δισ., + €0,9 δισ. σε ετήσια βάση

Χρηματοοικονομικές εξελίξεις

 • Ισχυρή παραγωγή καθαρών εσόδων από προμήθειες στα €394 εκατ., +25% ετησίως, με ισχυρές τάσεις σε όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, καθιστώντας το 4ο 3μηνο 2021 το καλύτερο ιστορικά για την Πειραιώς (€116 εκατ.)
 • Μείωση λειτουργικών εξόδων, σε επαναλαμβανόμενη ετήσια βάση, κατά -4% στα €902 εκατ.
 • Αύξηση κερδών προ φόρων και προβλέψεων σε επαναλαμβανόμενη ετήσια βάση κατά +10%, στα €1.052 εκατ.
 • Βελτίωση δείκτη κόστους προς έσοδα σε επαναλαμβανόμενη βάση στο 46%, έναντι 50% το 2020
 • Αξιοσημείωτη μείωση των οργανικών προβλέψεων δανείων στις 53μ.β. το 4ο 3μηνο 2021, συνέπεια της δραστικής μείωσης των NPE.
 • Κέρδη προ φόρων σε επαναλαμβανόμενη βάση στα €665 εκατ., υπερδιπλάσια σε σχέση με το 2020
 • Οι ζημίες από τη μείωση των NPE, που οδήγησαν σε εξυγίανση του ισολογισμού, διαμόρφωσαν το καθαρό αποτέλεσμα σε -€3,0 δισ., σύμφωνα με το κεφαλαιακό πλάνο.

Η εικόνα των αποτελεσμάτων

Τα κέρδη προ προβλέψεων (έσοδα από τόκους και προμήθειες μείον επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα) ανήλθαν σε €902 εκατ. το 2021, 4% υψηλότερα σε ετήσια βάση. Η δυναμική της Τράπεζας αντανακλάται σε όλους τους τομείς, σημειώνεται στην ανακοίνωση της Τρ. Πειραιώς, και ανοίγει το δρόμο για την επίτευξη των στρατηγικών μας επιδιώξεων, σε ευθυγράμμιση με την εξομάλυνση της απομείωσης των δανείων.

Το 4ο 3μηνο 2021 οι οργανικές προβλέψεις δανείων διαμορφώθηκαν σε €47 εκατ. από €48 εκατ. το προηγούμενο 3μηνο λόγω της μεγάλης μείωσης των NPEs το 2021, καθώς και της σημαντικής βελτίωσης νέων ροών ΝPEs. Επιπλέον, καταχωρήθηκαν επιβαρύνσεις δανείων €21 εκατ. που σχετίζονται με πιστωτικό κίνδυνο. Απομειώσεις ύψους €126 εκατ. το 4ο 3μηνο 2021 σχετίζονται με τις ζημίες από την πώληση χαρτοφυλακίου ναυτιλιακών ΝPΕs, €0,4 δισ. μεικτής λογιστικής αξίας, καθώς και με προβλέψεις σχετικά με σενάριο πώλησης του χαρτοφυλακίου ΝPE Sunrise 3. Το καθαρό έξοδο προβλέψεων μειώθηκε στις 53μ.β. κατά το 4ο 3μηνο 2021, από 148μ.β. ένα χρόνο πριν.

Το προ φόρων αποτέλεσμα το 4ο 3μηνο 2021 διαμορφώθηκε σε κέρδη €250 εκατ., ενώ το προ φόρων αποτέλεσμα σε επαναλαμβανόμενη βάση ανήλθε σε κέρδος €176 εκατ. Το καθαρό αποτέλεσμα μετόχων του Ομίλου ανήλθε σε κέρδος €78 εκατ. το 4ο 3μηνο 2021, από ζημία €511 εκατ. ένα χρόνο πριν.

Οι καταθέσεις πελατών ανήλθαν σε €55,4 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2021, αυξημένες κατά 12% σε ετήσια βάση, σημειώνοντας ιστορικό υψηλό για τον Όμιλο. Το κόστος καταθέσεων συνέχισε να μειώνεται και διαμορφώθηκε στις 6μ.β. έναντι 7μ.β. το 3ο 3μηνο 2021 και 13μ.β. το 4ο 3μηνο 2020.

Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα διαμορφώθηκε σε €14,5 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2021, από €13,5 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2021, μετά τη συμμετοχή €1 δισ. στη δημοπρασία του Δεκεμβρίου. Ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) του Ομίλου Πειραιώς ανήλθε στο εξαιρετικά ικανοποιητικό επίπεδο του 204%. Το ισχυρό προφίλ ρευστότητας του Ομίλου αντικατοπτρίζεται στον δείκτη δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 63% στο τέλος Δεκεμβρίου 2021.

Τα δάνεια προ απομειώσεων και προσαρμογών μειώθηκαν στα €38,5 δισ. έναντι €49,5 δισ. στα τέλη Δεκεμβρίου 2020, λόγω της σημαντικής μείωσης ΝPEs που πραγματοποιήθηκε το 2021. Κατά τη διάρκεια του 4ου 3μήνου 2021 πραγματοποιήθηκε η κατηγοριοποίηση του χαρτοφυλακίου ναυτιλιακών ΝPΕs ως διακρατούμενων προς πώληση. Τα δάνεια μετά από προβλέψεις του Ομίλου ανήλθαν σε €35,0 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2021, εξαιρώντας το εποχικό δάνειο ΟΠΕΚΕΠΕ, ύψους €1,5 δισ.

Οι εκταμιεύσεις νέων δανείων ανήλθαν σε €6,5 δισ. το 2021, αποτυπώνοντας την πιστωτική ζήτηση κυρίως από επιχειρήσεις (μεγάλες, μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις). Σημειώνεται ότι το ποσό των δανείων προ απομειώσεων και προσαρμογών του Δεκεμβρίου 2021 περιλαμβάνει €6,3 δισ. από ομόλογα υψηλής εξοφλητικής δραστηριότητας που σχετίζονται με τις τιτλοποιήσεις NPE που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τώρα, και συγκεκριμένα τις συναλλαγές Phoenix, Vega, Sunrise 1 και Sunrise 2.

Το απόθεμα των NPEs μειώθηκε στα €4,9 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2021 έναντι €22,5 δισ. στο τέλος του 2020. Ο δείκτης NPE μειώθηκε σημαντικά στο 12,6% έναντι 45,3% στις 31 Δεκεμβρίου 2021, κυρίως λόγω των τιτλοποιήσεων NPE με υπαγωγή στο πρόγραμμα «Ηρακλής» (HAPS) και των συναλλαγών NPE εκτός HAPS συνολικού ύψους €16,8 δισ., καθώς και της μείωσης NPEs κατά €0,8 δισ. μέσω οργανικής διαχείρισης.

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Common Equity Tier 1 (CET1) του Ομίλου στο τέλος Δεκεμβρίου 2021 διαμορφώθηκε στο 11,2%, ενώ ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 15,9%, υψηλότερα από τις συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις. Οι δείκτες υπολογίζονται pro-forma για την αναμενόμενη ελάφρυνση του σταθμισμένου έναντι κινδύνων ενεργητικού που θα ακολουθήσει την αποαναγνώριση της τιτλοποίησης του χαρτοφυλακίου ναυτιλιακών ΝPΕs, για την οποία οι ζημίες έχουν ήδη λογιστικοποιηθεί πλήρως στο 4ο 3μηνο 2021.

Χρ. Μεγάλου: «Έτος πλήρους ανάκαμψης»

Σε δήλωσή του για τον σχολιασμό των οικονομικών αποτελεσμάτων, ο διευθύνων σύμβουλος, Χρήστος Μεγάλου αναφέρει:

«Για τον Όμιλο Πειραιώς, το 2021 ήταν έτος πλήρους ανάκαμψης, μέσω της υλοποίησης του στρατηγικού επιχειρηματικού της σχεδίου, το οποίο οδήγησε τον δείκτη NPE 12,5% περίπου στο τέλος του 2021, από 45% πριν από ένα χρόνο, και φιλοδοξεί για μονοψήφιο δείκτη NPE εντός του 2022, διατηρώντας παράλληλα ισχυρή κεφαλαιακή θέση, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για βιώσιμη κερδοφορία τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μεσοπρόθεσμα.

Η πορεία μας το 2021 κατέδειξε την εμπορική δυναμική των τραπεζικών δραστηριοτήτων μας. Συνεχίσαμε να στηρίζουμε ενεργά τους πελάτες μας, χορηγώντας νέες χρηματοδοτήσεις ύψους €6,5 δισ., υπερβαίνοντας τον στόχο εκταμίευσης νέων δανείων ύψους €5,7 δισ. για το 2021, ενώ παράλληλα συμβουλεύσαμε τους εταιρικούς πελάτες μας για άντληση περίπου €3,0 δισ. σε αγορές χρέους και μετοχικών κεφαλαίων. Την ίδια περίοδο, οι καταθέσεις πελατών και τα υπό διαχείριση αμοιβαία κεφάλαια ενισχύθηκαν κατά €6,8 δισ., ποσό που συνιστά ρεκόρ για τον Όμιλο.

Οι οικονομικές επιδόσεις του Ομίλου Πειραιώς παρουσίασαν απτή βελτίωση το 2021 σε όλους τους τομείς. Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €665 εκατ., λόγω των ανθεκτικών καθαρών εσόδων από τόκους παρά τη δραστική μείωση των NPE, του ρεκόρ των καθαρών εσόδων από προμήθειες, τη συνεχιζόμενη εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους και τη σημαντική μείωση του εξόδου προβλέψεων για δάνεια.

Το 2021, η ελληνική οικονομία σημείωσε ισχυρή ανάκαμψη, με το ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 8%, και έθεσε τα θεμέλια για βιώσιμη ανάπτυξη από το 2022 και για αρκετά χρόνια στο μέλλον. Η έναρξη των έργων στο πλαίσιο του εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και η εφαρμογή σχετικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων αναμένεται να διασφαλίσουν τις προοπτικές ανάπτυξης της οικονομίας, ακόμη και εν μέσω της αβεβαιότητας που εξελίσσεται μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις δημιουργούν κινδύνους, επηρεάζοντας - μεταξύ άλλων - τις τιμές της ενέργειας και των προϊόντων του αγροτικού τομέα, και έχουν ως αποτέλεσμα αυξημένες πληθωριστικές πιέσεις τόσο σε ένταση όσο και σε διάρκεια, οι οποίες ξεπερνούν τις αρχικές εκτιμήσεις. Οι δευτερογενείς επιπτώσεις ενδέχεται να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην κατανάλωση και την επιχειρηματική δραστηριότητα. Καθώς η κατάσταση εξακολουθεί να εξελίσσεται, είναι πρόωρο να εκτιμηθεί ο μακροπρόθεσμος αντίκτυπος στην ελληνική οικονομία και κοινωνία. Ωστόσο, με τις προϋποθέσεις για την επίτευξη διατηρήσιμων ρυθμών ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας να έχουν τεθεί, οι επιπτώσεις ενδέχεται να περιοριστούν με μέτρα ανάλογα της πανδημίας που αναμένεται να ληφθούν σε ευρωπαικό επίπεδο.

Για την Πειραιώς, η στιβαρή υλοποίηση του επιχειρηματικού μας σχεδίου μέχρι σήμερα και οι ρεαλιστικές παραδοχές στις οποίες βασίζεται, μας επιτρέπουν να είμαστε αισιόδοξοι για την επίτευξη των στόχων μας, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να στηρίξουμε την ελληνική οικονομία και να προσφέρουμε ελκυστικές αποδόσεις στους μετόχους μας. Παράλληλα, συνεχίζουμε να συμβάλλουμε προς μία συνεκτική και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία, έναν στόχο πιο σημαντικό τώρα από ποτέ».

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Trapeza, trapeza peiraios
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τρ. Πειραιώς: Κλειστά τα καταστήματα στις 21 Ιουνίου λόγω απεργίας

Ο Σύλλογος Εργαζομένων της Τράπεζας Πειραιώς σημειώνει πως η διοίκηση της τράπεζας χρειάζεται να αναθεωρήσει τη στάση της και να προσέλθει σε έναν ειλικρινή διάλογο που θα στηρίζεται στις θετικές προοπτικές της τράπεζας.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νέα υπηρεσία για πληρωμή αγορών με δόσεις από την Τρ. Πειραιώς

Η υπηρεσία παρέχεται μέσω της winbank, επιτρέπει στους κατόχους πιστωτικών καρτών να πληρώνουν με δόσεις τις αγορές τους, ακόμη και στην περίπτωση που η επιχείρηση με την οποία πραγματοποιούν τη συναλλαγή, δεν δίνει τη δυνατότητα δόσεων. 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει σταθερά τις επιχειρήσεις της Κρήτης

Στη διήμερη επίσκεψη που πραγματοποίησαν στελέχη της τράπεζας στους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου, συναντήθηκαν με εκπροσώπους επιχειρηματικών μονάδων από τους βασικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας.
Trapeza, trapeza peiraios
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νέα υπηρεσία από την Τράπεζα Πειραιώς: Winbank Virtual Assistant

Η νέα εφαρμογή, προσφέρει στους πελάτες της έναν ψηφιακό βοηθό, που μπορεί να απαντά αυτοματοποιημένα σε απορίες σχετικά με τη χρήση των ψηφιακών καναλιών και τις συναλλαγές που μπορεί να πραγματοποιήσει ένας πελάτης σε αυτά.
Trapeza, trapeza peiraios
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νέα συλλογική σύμβαση διεκδικούν οι εργαζόμενοι της Τρ. Πειραιώς

Οι εργαζόμενοι μεταξύ άλλων διεκδικούν αύξηση της εισφοράς που καταβάλλει η Τρ. Πειραιώς για το αποταμιευτικό πρόγραμμα και ενίσχυση των παροχών υγείας καθώς και θεσμοθέτηση επιδομάτων ανάλογα με την θέση ευθύνης και τις σπουδές.