ΓΔ: 823.09 2.35% Τζίρος: 50.36 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Profile Software
Φωτο: Profile Software

Στις 8 Ιουνίου η αποκοπή για τις δωρεάν μετοχές της Profile

Μετά τις αποφάσεις της ΓΣ των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της Profile διαμορφώνεται σε 24.027.832 μετοχές. Η έναρξη της διαπραγμάτευσης των 12.013.916 νέων δωρεάν κοινών, ονομαστικών μετοχών στο ΧΑ ορίζεται την 13η Ιουνίου 2022.

Τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,47 ευρώ σε 0,23 ευρώ και την ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 12.013.916 σε 24.027.832 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές (split) αποφάσισε η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Profile.

Όπως ανέφερε στην ανακοίνωσή της η εταιρεία, οι ως άνω 12.013.916 νέες μετοχές πρόκειται να διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους της Εταιρείας σε αναλογία μία (1) νέα κοινή , ονομαστική μετοχή για κάθε μία (1) παλαιά κοινή ονομαστική μετοχή. Μετά την ως άνω εταιρική μεταβολή, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται σε 5.526.401,36 ευρώ, διαιρούμενο σε 24.027.832 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,23 ευρώ εκάστης.

Παράλληλα σχηματίστηκε αποθεματικό ειδικού σκοπού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 2 του ν. 4548/2018, ύψους 120.139,16 ευρώ για σκοπούς στρογγυλοποίησης της νέας ονομαστικής αξίας της μετοχής.

Σύμφωνα με την εισηγμένη στις 26.05.2022 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2868671 η με αριθμό πρωτοκόλλου 2633247ΑΠ/26.05.2022 απόφαση (ΑΔΑ: 65Φ046ΜΤΛΡ-3Κ3) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Γενική Γραμματεία Εμπορίου - Γενική Διεύθυνση Αγοράς & Προστασίας Καταναλωτή - Διεύθυνση Εταιρειών - Τμήμα Εισηγμένων Α.Ε.), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστήριου Αθηνών κατά τη συνεδρίασή της στις 03.06.2022 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων δωρεάν μετοχών της Εταιρείας που προκύπτουν σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Με απόφαση της Εταιρείας, ορίζονται τα εξής:

(α) ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στο split μετοχών ορίζεται η 8η Ιουνίου 2022. Από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τη νέα ονομαστική αξία, ήτοι 0,23 ευρώ ανά μετοχή, χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω διανομή δωρεάν μετοχών και η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ' αριθ. 26 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει, και

(β) δικαιούχοι στην παραπάνω εταιρική πράξη είναι οι μέτοχοι της εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της 9ης Ιουνίου 2022 για την εν λόγω εισηγμένη εταιρεία.

Η έναρξη της διαπραγμάτευσης των 12.013.916 νέων δωρεάν κοινών, ονομαστικών μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίζεται την 13η Ιουνίου 2022. Από την ίδια ημερομηνία οι ανωτέρω μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξίων των μετόχων στο Σύστημα Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.)

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας (τηλ. +30 210‐9301200, κ. Βαρτάν Αφσάρογλου).

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Profile Software
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νέα αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 25% προβλέπει η Profile για το 2022

Όπως ανέφερε και ο CEO της Profile, Ευάγγελος Αγγελίδης, ο κύκλος εργασιών θα φτάσει και πιθανότατα θα υπερβεί τα 25 εκατ. ευρώ, με τον όμιλο να στοχεύει στα δημόσια έργα ψηφιακού μετασχηματισμού αλλά και την γεωγραφική επέκτασή του.
Profile Software
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Profile: Από 27/12 στο Χρηματιστήριο οι νέες μετοχές από την ΑΜΚ

Οι νέες μετοχές της εταιρείας προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 187.603,50 ευρώ, που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των νέων μετοχών και κατά ποσό 135.736,65 ευρώ υπέρ το άρτιο.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Profile: Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, ήτοι μέχρι την 24η Ιουνίου 2026, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.