ΓΔ: 1217.75 1.48% Τζίρος: 81.62 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:01 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος, Eurobank
Φωτο: Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος, Eurobank

Eurobank: Άλμα 90% στα λειτουργικά κέρδη, προχωρά η επαναγορά μετοχών

Χάρη στην αύξηση κατά 55% στα καθαρά έσοδα από τόκους, η λειτουργική κερδοφορία ανήλθε στα 335 εκατ. το πρώτο τρίμηνο. Φ. Καραβίας: Έδωσε έγκριση ο SSM, προχωρά η διαδικασία επαναγοράς μετοχών από το ΤΧΣ.

Με εντυπωσιακές επιδόσεις έκλεισε το πρώτο τρίμηνο για τη Eurobank, καθώς η λειτουργική κερδοφορία της τράπεζας σχεδόν διπλασιάστηκε, χάρη στη μεγάλη αύξηση (ξεπέρασε το 50%) των καθαρών εσόδων από τόκους. Η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων προσέγγισε το 16%, ενώ η τράπεζα ανακοίνωσε ότι προωθεί όπως είχε προγραμματίσει την επαναγορά ιδίων μετοχών από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Ειδικότερα, τα οργανικά λειτουργικά κέρδη κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 90,3% σε ετήσια βάση, από 176 εκατ. ευρώ σε 335 εκατ. ευρώ το Α΄ τρίμηνο 2023. Κύρια προωθητική δύναμη της κερδοφορίας ήταν τα καθαρά έσοδα από τόκους, που αυξήθηκαν κατά 55,6%, λόγω της αύξησης των επιτοκίων, των νέων χορηγήσεων, των επιτοκιακών εσόδων από ομόλογα και παράγωγα προϊόντα και των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό.

Όπως τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Φωκίων Καραβίας, «η αύξηση των καθαρών επιτοκιακών εσόδων καθώς και των εσόδων από προμήθειες ξεπέρασε τις αρχικές εκτιμήσεις». Σε ό,τι αφορά την επαναγορά μετοχών, τόνισε: «Λάβαμε την επίσημη έγκριση του SSM για την υποβολή αιτήματος επαναγοράς του 1,4% των μετοχών της Eurobank και προχωράμε στα επόμενα βήματα. Η κίνηση αυτή είναι η πρώτη του προγράμματος ανταμοιβής των μετόχων μας, το οποίο έχουμε ανακοινώσει και αποτελεί για εμάς στρατηγική προτεραιότητα».

Τα βασικά μεγέθη της Eurobank

  • Καθαρά κέρδη ανά μετοχή €6 σεντς το Α΄ τρίμηνο 2023 
  • Απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 15,8%
  • Ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή αυξημένα κατά 22,8% σε ετήσια βάση σε €1,78
  • 31% των καθαρών κερδών προέρχεται από τις διεθνείς δραστηριότητες
  • Δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAD)18,4%3, Δείκτης FLCET1 15,5%, αυξημένοι κατά 190 μ.β. σε ετήσια βάση
  • Δείκτης NPEs 5,1%
  • Δείκτης προβλέψεων προς μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα 76%
  • Δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις 72,9%, δείκτης κάλυψης ρευστότητας 167,5% 
  • Η επαναγορά ιδίων μετοχών εξελίσσεται με βάση τον προγραμματισμό

Πιο αναλυτικά:

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 55,6% έναντι του Α΄ τριμήνου 2022 και διαμορφώθηκαν σε 503 εκατ. ευρώ λόγω της αύξησης των επιτοκίων, των νέων χορηγήσεων, των επιτοκιακών εσόδων από ομόλογα και παράγωγα προϊόντα και των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου ενισχύθηκε κατά 81 μονάδες βάσης την αντίστοιχη περίοδο και ανήλθε σε 2,53%.

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 9,5% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 129 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των εσόδων από τις χορηγήσεις, αντιστοιχώντας σε 65 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού το α΄ τρίμηνο 2023.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 43,2% έναντι του περυσινού α΄ τριμήνου σε 632 εκατ. ευρώ. Παράταύτα, τα συνολικά έσοδα υποχώρησαν σε 620 εκατ. ευρώ το Α΄ τρίμηνο 2023, από 681 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν, λόγω των μη επαναλαμβανόμενων χρηματοοικονομικών εσόδων από παράγωγα του 2022.

Οι Λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 7,4% στα 222 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των δραστηριοτήτων εκτός Ελλάδας, των πληθωριστικών πιέσεων και των επενδύσεων σε τεχνολογία και πληροφοριακά συστήματα. Ο δείκτης κόστους – οργανικών εσόδων μειώθηκε σε 35,1% το Α΄ τρίμηνο 2023, από 46,7% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022, με το δείκτη κόστους-εσόδων να παραμένει σημαντικά χαμηλότερα του 40% σε 35,7%

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 74,6% στα 410 εκατ. ευρώ, ενώ τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων μειώθηκαν κατά 16,1% σε 398 εκατ. ευρώ.

Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων αυξήθηκαν κατά 27,1% έναντι του Α΄ τριμήνου 2022 σε 75 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν σε 75 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων. 

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν σε ετήσια βάση από 176 εκατ. ευρώ σε 335 εκατ. ευρώ το Α΄ τρίμηνο 2023.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 328 εκατ. ευρώ και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη σε 255 εκατ. ευρώ το Α΄ τρίμηνο 2023.

Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €0,06 και η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων ανήλθε σε 15,8% το Α΄ τρίμηνο 2023. Τα συνολικά καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 237 εκατ. ευρώ, έναντι 270 εκατ. ευρώ το Α΄ τρίμηνο 2022 και περιλαμβάνουν 15 εκατ. ευρώ ζημιές από τις δραστηριότητες στη Σερβία το Α΄ τρίμηνο 2023, οι οποίες έχουν παρουσιαστεί ως μη συνεχιζόμενες.

Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό ήταν κερδοφόρες με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να ενισχύονται σε 79 εκατ. ευρώ το Α΄ τρίμηνο 2023, από 44 εκατ. ευρώ το Α΄ τρίμηνο 2022. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 70,7% και ανήλθαν σε 106 εκατ. ευρώ και τα οργανικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 73,3% σε 95 εκατ. ευρώ το Α΄ τρίμηνο 2023. Το 51% των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών προήλθε από τις δραστηριότητες στην Κύπρο (προσαρμοσμένα κέρδη €40εκ.) και  το 42% από αυτές στην Βουλγαρία (προσαρμοσμένα κέρδη €34εκ).

Ο δείκτης των NPEs μειώθηκε σε 5,1% το Α΄ τρίμηνο 2023, από 6,7% το Α΄ τρίμηνο 2022 και 5,2% στο τέλος της περυσινής χρονιάς. Ο σχηματισμός νέων NPEs ήταν οριακά θετικός κατά 7 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2023. Τα συνολικά NPEs μειώθηκαν κατά €0,5 δισ. σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 2,1δισ. ευρώ ή €0,5 δισ. μετά από προβλέψεις. Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις ενισχύθηκε σημαντικά, από 71,9% το Α΄ τρίμηνο 2022 σε 76% το αντίστοιχο φετινό Α΄τρίμηνο.

Στο τέλος Μαρτίου 2023, ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) διαμορφώθηκε σε 18,4% και ο δείκτης FLCET1 σε 15,5% και ήταν αυξημένοι κατά 190 μονάδες βάσης έναντι του Α΄ τριμήνου 2022.

Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €1,78 και ήταν αυξημένα κατά 22,8% σε ετήσια βάση.

To σύνολο του ενεργητικού αυξήθηκε σε €81,9 δισ. στο τέλος του Α΄ τριμήνου 2023.

Τα ενήμερα δάνεια ενισχύθηκαν οργανικά κατά €0,3 δισ. το Α΄ τρίμηνο 2023. Τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε €41,7 δισ. στο τέλος Μαρτίου, περιλαμβανομένων των ομολόγων υψηλής και μέσης διαβάθμισης ύψους 4,7 δισ. ευρώ. Τα επιχειρηματικά δάνεια διαμορφώθηκαν σε €24,2 δισ., τα στεγαστικά σε 10 δισ. ευρώ και τα καταναλωτικά σε 2,8 δισ. ευρώ.

Οι καταθέσεις πελατών μειώθηκαν κατά €0,5 δισ. το Α΄ τρίμηνο 2023 σε 55,1 δισ. ευρώ. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 72,9% και ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας σε 167,5% στο τέλος του Α΄ τριμήνου 2023. Τα υψηλής ποιότητας ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού διαμορφώθηκαν σε 16,2 δισ. ευρώ την ανωτέρω περίοδο. Η χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα μειώθηκε κατά 3,3 δισ. ευρώ σε σχέση με το Α΄ τρίμηνο 2022 σε 8,3 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου 2023.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, ανέφερε ότι: «Μέσα σε ένα θετικό μακροοικονομικό περιβάλλον τόσο στην Ελλάδα όσο και τις άλλες κύριες αγορές μας, η Eurobank κατέγραψε άλλο ένα τρίμηνο ισχυρών οικονομικών αποτελεσμάτων. Η ενσώματη αξία (TangibleBookValue) ανά μετοχή αυξήθηκε κατά 23% σε ετήσια βάση, στο €1,78. Η αύξηση των καθαρών επιτοκιακών εσόδων καθώς και των εσόδων από προμήθειες ξεπέρασε τις αρχικές εκτιμήσεις. Το ένα τρίτο των συνολικών κερδών προήλθε από τις διεθνείς δραστηριότητες, με ισχυρές επιδόσεις στην Κύπρο και τη Βουλγαρία. Παρότι τα έκτακτα έσοδα ήταν σημαντικά χαμηλότερα σε σχέση με το προηγούμενο έτος, τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 6 σεντς, υπερβαίνοντας την εκτίμησή μας. Οι επιδόσεις μας έχουν οδηγήσει σε ένα ισχυρό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, στο 18,4%, έχοντας συνυπολογίσει τις στρατηγικές ενέργειες που έχουμε ανακοινώσει και την επαναγορά του 1,4% των μετοχών της τράπεζας

Οι προοπτικές στις κύριες αγορές μας παραμένουν θετικές. Στην Ελλάδα η αύξηση του ΑΕΠ αναμένεται να υπερβεί το 2,5%, σημαντικά υψηλότερη από το μέσο όρο της ευρωζώνης. Τα ευρωπαϊκά κονδύλια και το FDI θα εξακολουθήσουν να στηρίζουν μια αναπτυξιακή πορεία βασισμένη στις επενδύσεις και τις εξαγωγές. Η Ελλάδα απέχει ένα βήμα από την επενδυτική βαθμίδα και η αναβάθμισή της αναμένεται τους επόμενους μήνες. 

Συνολικά, τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2023 αναδεικνύουν τα πλεονεκτήματα του επιχειρηματικού μας μοντέλου που στηρίζεται στη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων. Στην Ελλάδα οι νέες εκταμιεύσεις δανείων ανήλθαν σε €2,9 δισ. και αναμένουμε η τάση αυτή να συνεχιστεί με τη ζήτηση να προέρχεται κυρίως από μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ωστόσο, καθώς αναμένεται περαιτέρω αύξηση των επιτοκίων του ευρώ, εστιάζουμε και στην ποιότητα του ενεργητικού. Ενθαρρύνουμε τους πελάτες μας που ικανοποιούν τα κριτήρια να αξιοποιήσουν πλήρως το πρόγραμμα υποστήριξης των ευάλωτων δανειοληπτών. Παράλληλα, ενεργώντας προληπτικά, πήραμε την απόφαση να παγώσουμε το επιτόκιο βάσης για τα ενήμερα στεγαστικά δάνεια για 12 μήνες. 

Λάβαμε την επίσημη έγκριση του SSM για την υποβολή αιτήματος επαναγοράς του 1,4% των μετοχών της Eurobank και προχωράμε στα επόμενα βήματα. Η κίνηση αυτή είναι η πρώτη του προγράμματος ανταμοιβής των μετόχων μας, το οποίο έχουμε ανακοινώσει και αποτελεί για εμάς στρατηγική προτεραιότητα».

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Karavias-Fokion-Eurobank
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Eurobank: Στο 14% η απόδοση ιδίων κεφαλαίων, «πράσινο» για τις μετοχές του ΤΧΣ

Ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Φ. Καραβίας τόνισε πως πρόθεση της διοίκησης είναι να διανεμηθεί μέρισμα ένα ποσοστό 25% της κερδοφορίας του 2023, αν υπάρξει και η απαραίτητη εποπτική έγκριση.