ΓΔ: 1170.13 0.14% Τζίρος: 93.67 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Βασίλης Ψάλτης, CEO, Alpha Bank
Φωτο: Βασίλης Ψάλτης, CEO, Alpha Bank

Alpha Bank: Δέσμευση διανομής μερισμάτων τουλάχιστον 1,4 δισ. στην 3ετία

Βασική προτεραιότητα στο νέο business plan της τράπεζας η διανομή μερισμάτων στους μετόχους. Στόχος η «δημιουργία» νέων κεφαλαίων 2,3 δισ.. Θα διανεμηθούν τα 1,4 δισ. και 900 εκατ. θα αξιοποιηθούν για νέα δάνεια.

Την επιτάχυνση του αναπτυξιακού σχεδιασμού και την ενίσχυση της αποδοτικότητας, θέτοντας παράλληλα ως βασική προτεραιότητα τη διανομή μερισμάτων στους μετόχους, περιλαμβάνει το επικαιροποιημένο business plan της Alpha Bank για την 3ετία 2023 – 2025.

Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός παρουσιάστηκε χθες στην επενδυτική κοινότητα σε ειδική εκδήλωση από επιτελείο της Alpha Bank με επικεφαλής τoν διευθύνοντα σύμβουλο, Βασίλη Ψάλτη και εστιάζει στην ενίσχυση της κερδοφορίας και τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους της τράπεζας. Η διανομή μερισμάτων αποτελεί κεντρική προτεραιότητα για τη διοίκηση, θέτοντας στόχο τη διανομή μερίσματος για την εφετινή χρήση (2023) που θα είναι η πρώτη μετά 15 έτη, υπο την προυπόθεση λήψης της σχετικής έγκρισης από τις εποπτικές αρχές.

Παράλληλα η διοίκηση της τράπεζας ανακοίνωσε νέους, υψηλότερους σε σχέση με τους αρχικούς, στόχους κερδοφορίας και εσόδων για την εφετινή χρήση.

Όπως σημειώθηκε στην παρουσίαση, στόχος της τράπεζας είναι να επιτύχει μέχρι το 2025 Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (RoTE) άνω του 12% με αιχμή την ενίσχυση της οργανικής κερδοφορίας, αύξηση των κερδών ανά μετοχή άνω του 20% σε ετήσια βάση, «δημιουργία» κεφαλαίων ύψους περίπου 2,3 δισ. ευρώ στην 3ετία, αποτέλεσμα της κερδοφορίας ύψους 1,9 δισ. ευρώ και της μετατροπής 400 εκατ. αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (DTA) σε κεφάλαια.

Ο σχεδιασμός της διοίκησης προβλέπει από τα παραπάνω κεφάλαια τα 1,4 δισ. ευρώ να επιστραφούν στους μετόχους, μέσω της διανομής μερισμάτων, υπό την προϋπόθεση ασφαλώς της λήψης της σχετικής έγκρισης από τις εποπτικές αρχές. Τα υπόλοιπα 900 εκατ. ευρώ θα αξιοποιηθούν για την περαιτέρω ανάπτυξη των δανειακών χαρτοφυλακίων.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της τράπεζας, η δημιουργία πρόσθετων εποπτικών κεφαλαίων 2,3 δισ. ευρώ θα οδηγήσει σε υπέρβαση του στόχου για τον δείκτη CET1 κατά 1,4 δισ. ευρώ ανοίγοντας το δρόμο για την ενεργοποίηση της δυνατότητας διανομής μερισμάτων στους μετόχους της.

Οι βασικοί οικονομικοί στόχοι του business plan 2023 - 2025

 20222023*2024**2025
Έσοδα (σε δισ. ευρώ)2NA2,12,3
Ενσώματη Λογιστική Αξία (σε δισ. ευρώ)5,8NA>6>7
Δείκτης Κόστους - Εσόδων54%<49%<47%<40%
Cost of Risk76 bp85 bp<85 pb<70 bp
Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων7,60%>9%10%>12%
Κέρδη ανά μετοχή (σε ευρώ)0,180,23>0,25>0,3
CET1 Δείκτης FL12,50%13,80%13,50%16%

* Σύμφωνα με την αρχική καθοδήγηση της διοίκησης. ** Αναθεώρηση με το νεο business plan

 Όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, «σηματωρός για την Στρατηγική μας είναι ο νέος Σκοπός μας. Ρόλος μας είναι να στεκόμαστε στο πλευρό των Πελατών μας, να αναγνωρίζουμε και να εμπιστευόμαστε τις ικανότητες και τους στόχους τους, και να τους υποστηρίζουμε ώστε να υλοποιούν τα σχέδιά τους μέσα από νέες ευκαιρίες και συνεργασίες που δημιουργούμε για αυτούς. Ο Σκοπός μας στην Alpha Bank είναι "Στηρίζουμε την Πρόοδο στη ζωή και την επιχειρηματικότητα για ένα καλύτερο Αύριο". Πλέον, όλες οι προτεραιότητές μας απορρέουν από αυτόν τον Σκοπό. Θα αξιοποιήσουμε την αναπτυξιακή δυναμική των τραπεζικών εργασιών μας εντός και εκτός Ελλάδας για να αυξήσουμε τα έσοδά μας κατά 5% ετησίως και τα δάνειά μας κατά σχεδόν 25% έως το 2025, επιτυγχάνοντας Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων πλέον του 12% κατά την ίδια περίοδο. Αναμένουμε οργανική δημιουργία κεφαλαίων άνω των €2,3 δισ., τόσο για τη χρηματοδότηση των επιχειρηματικών μας σχεδίων όσο και για τη δημιουργία αξίας για τους Μετόχους μας, ανοίγοντας τον δρόμο για καταβολή μερισμάτων και διανομές».

 

Οι στρατηγικοί πυλώνες του business plan

  • Ενίσχυση των ψηφιακών υπηρεσιών και επικέντρωση σε δραστηριότητες υψηλής αξίας στη λιανική τραπεζική: Αύξηση των βασικών εσόδων με ετήσιο ρυθμό +7%, ενίσχυση της παραγωγικότητας μέσω αυτοματοποίησης των διαδικασιών και μετάπτωση του μεγαλύτερου μέρους των προϊόντων και υπηρεσιών στα ψηφιακά κανάλια, μείωση του Δείκτη Κόστους προς Έσοδα κατά 16% την περίοδο 2023-2025. Στόχος: ο υπερδιπλασιασμός της απόδοσης κεφαλαίων, με επίτευξη δείκτη RoCET1 περίπου 23% έως το 2025.
  • Αναμόρφωση του μοντέλου υπηρεσιών για την αύξηση του μεριδίου αγοράς στον τομέα του Wealth Management: Ενίσχυση της «μηχανής του wealth» και αναβάθμιση των παρεχόμενων λύσεων για τη διεύρυνση της πελατειακής βάσης στο private banking, τα εύπορα στρώματα και άλλα τμήματα Πελατείας με υψηλή αξία, με παράλληλες επενδύσεις σε τεχνολογία για τον εκσυγχρονισμό του μοντέλου υπηρεσιών. Στόχος η εξασφάλιση ετήσιας αύξησης εσόδων (CAGR) 14% και απόδοσης Κεφαλαίων κατηγορίας 1 (RoCET1) 26% στο σύνολο των δραστηριοτήτων Wealth and Treasury. Για το διάστημα μεταξύ 2023 και 2025, η τράπεζα στοχεύει σε αύξηση των εσόδων από το Wealth Management κατά €40 εκατ., σε αύξηση των υπολοίπων των περιουσιακών στοιχείων των Πελατών κατά €4,8 δισ. και σε επίτευξη απόδοσης κεφαλαίων CET1 26%.
  • Κεφαλαιοποίηση της ηγετικής θέσης στο Wholesale Banking: Ενίσχυση του πρωταγωνιστικού ρόλου στις χορηγήσεις και διασφάλιση ισχυρών αποδόσεων, με παράλληλη αύξηση των εσόδων από προμήθειες και συνεχή βελτίωση του λειτουργικού μοντέλου. Στόχος η ετήσια αύξηση εσόδων (CAGR) 4% μέσω νέων εκταμιεύσεων άνω των €14 δισ. και απόδοση Κεφαλαίων κατηγορίας 1 (RoCET19 ) στο 18%. Η τράπεζα στοχεύει, μέχρι το 2025, σε σωρευτική καθαρή πιστωτική επέκταση ύψους περίπου 5 δισ. ευρώ, 13% αύξηση στα συνολικά έσοδα, διατηρώντας παράλληλα την υψηλή και ισχυρή κερδοφορία της.
  • Βελτίωση της απόδοσης κερδοφορίας από τις διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου: Διπλασιασμός της κερδοφορίας με επιτάχυνση της δυναμικής των χορηγήσεων μέσω ψηφιακών καναλιών, αξιοποιώντας τα δυνατά σημεία στον τομέα των πληρωμών και του Wealth Management για την αύξηση των εσόδων από προμήθειες, τον μετασχηματισμό των λειτουργιών και την αύξηση της παραγωγικότητας. Στόχος η αύξηση των εσόδων κατά 14% CAGR, η μείωση του Δείκτη Κόστους προς Έσοδα κατά 19% και η επίτευξη RoCET1 21% έως το 2025. Σημειώνεται ότι το διεθνές δίκτυο της Alpha Bank με ενεργητικό ύψους €7,6 δισ., συνεισφέρει 10% στο συνολικό ενεργητικό του Ομίλου και 12% στα έσοδα, ενώ στο τέλος του 2023 θα έχει απόδοση 11%.
  • Διατήρηση της ανθεκτικότητας του ισολογισμού: Συνέχιση της πειθαρχημένης ανάπτυξης του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, διατηρώντας παράλληλα ισχυρά επίπεδα ρευστότητας. Η Alpha Bank στοχεύει στον περιορισμό του Δείκτη ΜΕΑ Ομίλου στο 4%, βελτιώνοντας τον δείκτη κάλυψης ΜΕΑ πάνω από 60% χωρίς επίπτωση στο Κόστος Πιστωτικού Κινδύνου και διατηρώντας τον Δείκτη Δανείων προς Καταθέσεις κάτω από 80%, καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου. Ο σχεδιασμός προβλέπει μείωση (άνω του €1 δισ.) των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, κυρίως μέσω οργανικής απομόχλευσης, περαιτέρω υποχώρηση του Δείκτη ΜΕΑ στο 4% περίπου και βελτίωση του Δείκτη Κάλυψης ΜΕΑ σε περίπου 60% καθώς και περαιτέρω αποκλιμάκωση του Κόστους Πιστωτικού Κινδύνου.
  • Πλήρης υιοθέτηση και αξιοποίηση των κριτηρίων ESG ως καταλύτη για τη δημιουργία αξίας: Κλιμάκωση της στρατηγικής βιώσιμων χρηματοδοτήσεων ώστε να αξιοποιηθεί πλήρως η υφιστάμενη ισχυρή δυναμική της αγοράς και να τηρηθούν οι σταθερές δεσμεύσεις στα θέματα ESG. Στόχος η χορήγηση €3 δισ. σε βιώσιμες χρηματοδοτήσεις κατά την επόμενη τριετία, με την Alpha Bank να αποτελεί την πρώτη ελληνική τράπεζα που συμμετέχει στην πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών NetZero Banking Alliance, στοχεύοντας παράλληλα να ευθυγραμμίσει το χαρτοφυλάκιο της με τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή. Ενσωμάτωση κριτηρίων ESG στο πλαίσιο αποδοχών και διαχείρισης κινδύνων και πλήρης ενσωμάτωση της στρατηγικής βιώσιμων χρηματοδοτήσεων σε όλο το επιχειρηματικό και λειτουργικό μοντέλο της Τράπεζας.
  • Οι στρατηγικοί πυλώνες υποστηρίζονται από τη διαρκή δέσμευση για ενίσχυση του Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας με παράλληλη διεύρυνση της ψηφιακής τεχνολογίας και της ανάλυσης δεδομένων. Η Alpha Bank θα συνεχίσει να επενδύει στην εδραίωση μίας κορυφαίας στην ελληνική αγορά πρότασης αξίας για τους Εργαζομένους της (Employee Value Proposition) και θα ενισχύσει περαιτέρω τη φιλοδοξία της να ψηφιοποιήσει πλήρως όλο το παρεχόμενο Customer Journey.

 

 

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιτάχυνση πιστωτικής επέκτασης το 2023 με καθαρές εκταμιεύσεις έως 8 δισ.

Με διψήφιο ρυθμό αύξησης θα τρέξουν τα επιχειρηματικά δάνεια με ώθηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ισχυρή πιστωτική επέκταση και ευνοϊκό επιτοκιακό περιβάλλον θα οδηγήσουν σε επίπεδα ρεκόρ τα τραπεζικά αποτελέσματα.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Απορρίφθηκε αγωγή Μαντωνανάκη για την εισαγωγή της Αττικός Ήλιος στο ΧΑ

Νέα σημαντική δικαστική ήττα για τον ξενοδοχειακό όμιλο για την υπόθεση της μη εισαγωγής, προ εικοσαετίας, των μετοχών της Αττικός Ήλιος στο ΧΑ. Προηγήθηκε απόφαση Εφετείου υπέρ των τραπεζών για την καταγγελία κοινοπρακτικού δανείου.
bank, trapeza
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τράπεζες: Ισχυρή βελτίωση μεγεθών με αιχμή νέα δάνεια - προμήθειες

Τα αποτελέσματα του β' τριμήνου επιβεβαιώνουν την ανάκαμψη του κλάδου που επωφελείται από την πολύ καλή πορεία της εγχώριας οικονομίας. Αισιοδοξούν οι διοικήσεις για τη συνέχεια και την επίτευξη των στόχων.
bank, trapeza
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τράπεζες: Ισχυρά αποτελέσματα α' τριμήνου, αλλά τα δύσκολα έρχονται

Τρέχει η πιστωτική επέκταση, ανθεκτική η οικονομία και μετά την κρίση στην Ουκρανία. Ανησυχία για νέα «κόκκινα» δάνεια αν ο πόλεμος παραταθεί και διατηρηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις. Τι αναμένεται να ανακοινώσουν οι τράπεζες.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Alpha Bank: Επιτάχυνση στα νέα δάνεια και άνοιγμα στη Ρουμανία

Ανοίγει βηματισμό η τράπεζα για την πλήρη εξυγίανση του χαρτοφυλακίου και «ποντάρει» στην πιστωτική επέκταση με ώθηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ενισχύεται η παρουσία στην αγορά της Ρουμανίας.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τράπεζες: Με το «βλέμμα» στο guidance για το 2022 οι επενδυτές

Οι επενδυτές περιμένουν από τις διοικήσεις των τραπεζών την αναλυτική παρουσίαση των στόχων για την πιστωτική επέκταση, τη μείωση του κόστους και την κερδοφορία για το 2022 καθώς και τι θα γίνει με τις «ουρές» των «κόκκινων» δανείων.