Φωτο: Shutterstock

ΙΟΒΕ: Βελτιωμένο το κλίμα, επιδείνωση στο εμπόριο

Καταγράφεται μικρή βελτίωση των προσδοκιών στην βιομηχανία και εντονότερη σε υπηρεσίες και κατασκευές. Σημαντική επιδείνωση καταγράφει ωστόσο το λιανικό εμπόριο.

Σημαντική βελτίωση κατέγραψε ο δείκτης οικονομικού κλίματος τον Ιούλιο που διαμορφώθηκε στις 90,8 μονάδες από 87,6 που ήταν τον Ιούνιο, όπως καταγράφει η έρευνα του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ). Σύμφωνα με έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ, μετά τη μεγάλη υποχώρηση των προηγούμενων μηνών, μικρή βελτίωση των προσδοκιών καταγράφηκε στη βιομηχανία και εντονότερη σε κατασκευές και υπηρεσίες.

Ωστόσο, στο λιανικό εμπόριο παρατηρήθηκε σημαντική επιδείνωση, όπως και στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, όπου σημειώνεται υποχώρηση μετά την προσωρινή ανάκαμψη του προηγούμενου μήνα. Στο λιανικό εμπόριο, πέρα από την υποχώρηση της ζήτησης, οι περισσότεροι σχετικοί κλάδοι λειτουργούν υπό ειδικές συνθήκες στην εξυπηρέτηση πελατών εδώ και τρεις μήνες, χωρίς να διαφαίνεται η άρση τους προσεχώς.

Σύμφωνα με την έρευνα η διαφοροποίηση στις κλαδικές τάσεις αντανακλά σε κάποιο βαθμό τις αντίστοιχες εξελίξεις στους παράγοντες που επηρεάζουν τον κάθε κλάδο. Η αποκλιμάκωση της συρρίκνωσης του διεθνούς εμπορίου, έστω πρόσκαιρα, ευνοεί τη βιομηχανία. Το άνοιγμα στο διεθνή τουρισμό από την 1η Ιουλίου, με τους περιορισμούς και τις αβεβαιότητες που ενέχει, συνέβαλε, τουλάχιστον προσωρινά, στην τόνωση των προσδοκιών στις υπηρεσίες.

«Η εν πολλοίς στασιμότητα ως προς την εξέλιξη της υγειονομικής κρίσης στην Ελλάδα και η έντασή της σε ορισμένες χώρες τον Ιούλιο, πιθανότατα κλιμάκωσαν εκ νέου την ανησυχία στα νοικοκυριά για τη διάρκεια και τις τελικές επιπτώσεις της.

Στο διεθνές περιβάλλον επενεργούν αντίρροπα διάφορες εξελίξεις, από τη μια πλευρά η αύξηση των κρουσμάτων σε μεγάλες χώρες που δίνουν τον τόνο στην παγκόσμια οικονομία, όπως οι ΗΠΑ και από την άλλη, η πρόσφατη συμφωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για τις βασικές χρηματοδοτικές παρεμβάσεις στην περίοδο 2021-2027, περιλαμβανομένου του νέου Ταμείου Ανάκαμψης. Ο τρόπος που θα διοχετευτούν αυτοί οι πόροι στην οικονομία, οι συνέργειες με άλλα εργαλεία και η αποτελεσματική και ταχεία αξιοποίησή τους θα έχουν καθοριστική σημασία για τα προσεχή έτη.

Απόλυτα κρίσιμη θα είναι η εξέλιξη της ανεργίας καθώς η νέα κρίση θα φέρει ισχυρές πιέσεις στην απασχόληση σε σημαντικούς τομείς για την ελληνική οικονομία. Συνολικά, η διαχείριση της κρίσης κατόπιν της άρσης του lockdown αναδεικνύεται σε διαδικασία περισσότερο σύνθετη και με πιο πολλές προκλήσεις από ό,τι η περίοδος της πρώτης έξαρσης του νέου κορονοϊού», επισημαίνεται στην έρευνα του ΙΟΒΕ.

Αναλυτικότερα: 

Στη βιομηχανία, το αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και τη ζήτηση υποχώρησε ήπια, οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα αποκλιμακώθηκαν οριακά και οι προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες ενισχύθηκαν αισθητά. Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία βελτιώθηκε ήπια τον Ιούλιο, στις 88,2 μονάδες (από 82,3 τον Ιούνιο) μονάδες, επίπεδο πολύ χαμηλότερο από το αντίστοιχο περυσινό (104,4 μον.).

Από τις βασικές μεταβλητές του δείκτη, το αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες υποχώρησε αισθητά, το ισοζύγιο προβλέψεων για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες βελτιώθηκε, αν και το ύψος των αποθεμάτων παρέμεινε αμετάβλητο και μεγάλο. Όλες οι μεταβολές στα περισσότερα ισοζύγια προσδοκιών υποδηλώνουν βελτίωση με εξαίρεση όμως την απασχόληση

Στις κατασκευές, οι αρνητικές προβλέψεις για την παραγωγή υποχώρησαν σημαντικά, όπως και οι αρνητικές προβλέψεις για την απασχόληση. 

Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στις Κατασκευές, μετά την πρωτοφανή πτώση του διμήνου Απριλίου-Μαΐου και την ήπια ανάκαμψη του Ιουνίου, ανακάμπτει σημαντικά, στις 83,3 μονάδες (από 51,5 μον.) τον Ιούλιο, σε επίπεδο μάλιστα υψηλότερο από το αντίστοιχο περυσινό (54,6 μονάδες).

Στους επιμέρους κλάδους, η βελτίωση ήταν αισθητή στα Δημόσια Έργα, και εντονότερη στις Ιδιωτικές Κατασκευές όπου οι προσδοκίες ενισχύθηκαν σημαντικά. Από τις βασικές μεταβλητές του δείκτη, οι προβλέψεις για το πρόγραμμα εργασιών των επιχειρήσεων βελτιώθηκαν σημαντικά, παραμένοντας ωστόσο έντονα αρνητικές, όπως και οι αρνητικές προβλέψεις για την απασχόληση οι οποίες όμως αμβλύνθηκαν.

Στο λιανικό εμπόριο, οι αρνητικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις επιδεινώνονται, όπως και οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή τους, ενώ παράλληλα τα αποθέματα διογκώνονται σημαντικά. 

Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στο Λιανικό Εμπόριο υποχωρεί και πάλι μετά την αισθητή ανάκαμψη τον Ιούνιο, στις 70,7 (από 84,4) μονάδες. Ο δείκτης ανέκαμψε μετά την έντονη πτωτική πορεία του διμήνου Απριλίου-Μαΐου που τον έφερε στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2015 μήνα λόγω της σχεδόν καθολικής παύσης εργασιών σε μεγάλα τμήματα του τομέα, ωστόσο οι προσδοκίες υποχώρησαν και πάλι τον Ιούλιο.

Ως αποτέλεσμα, οι αρνητικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις ενισχύθηκαν περαιτέρω, όπως και οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή τους ενώ και τα αποθέματα διογκώνονται αισθητά. Αναλυτικά, οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για τις τρέχουσες πωλήσεις τους παραμένουν αρνητικές, με το σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στις -34 μονάδες, καθώς μόλις το 30% των επιχειρήσεων δηλώνει αυξημένες πωλήσεις, έναντι του 64% που αναφέρει το αντίθετο.

Στις υπηρεσίες, οι έντονα εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων βελτιώθηκαν σημαντικά, όπως και οι αντίστοιχες για την τρέχουσα ζήτηση και οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή της. 

Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στις Υπηρεσίες που επηρεάστηκε και αυτός έντονα από τις πρόσφατες εξελίξεις παρουσιάζει ενδείξεις ανάκαμψης και διαμορφώνεται στις 62,3 μονάδες, από 46,9 τον Ιούνιο. Από τις επιμέρους μεταβλητές του δείκτη, οι αρνητικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση και ζήτηση υποχωρούν σημαντικά, όπως και οι αρνητικές προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή τους. 

Στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, οι προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας επιδεινώνονται σημαντικά όπως και οι αντίστοιχες για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους, ενώ ηπιότερα υποχωρούν οι εκτιμήσεις για μείζονες αγορές με την πρόθεση για αποταμίευση να εξασθενεί οριακά.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πτώση 3,1% στον όγκο πωλήσεων λιανικού εμπορίου τον Ιούλιο

Άνοδο στον όγκο των πωλήσεων είδαν οι τομείς των επίπλων- ηλεκτρικών ειδών- οικιακού εξοπλισμού (12,8%), Φαρμακευτικών- καλλυντικών (11,7%), Βιβλίων- χαρτικών- λοιπών ειδών (5,1%), ένδυσης- υπόδησης (2,6%) και Πολυκαταστημάτων (2,4%).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΙΟΒΕ: Η βιομηχανία έδειξε αντοχές στην κρίση

Μικρότερο είναι το αποτύπωμα της πανδημικής κρίσης στη μεταποίηση σε σύγκριση με τους υπολοίπους βασικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Σε αυτό καταλήγει το ΙΟΒΕ θέτοντας και τις απαραίτητες παραμέτρους για επανεκκίνηση της οικονομίας.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καλλιτσάντσης: Να δίνει αποζημιώσεις το κράτος σε εταιρείες όταν καθυστερεί έργα

Στην ανάγκη να εξαλειφθούν οι παθογένειες του Δημοσίου ώστε να ανακτηθεί η χαμένη εμπιστοσύνη των επενδυτών και να προχωρήσουν άμεσα οι επενδύσεις αναφέρθηκε ο Α. Καλλιτσάντσης, Διευθύνων Σύμβουλος της Ελλάκτωρ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ικανοποίηση αλλά περίμενε περισσότερα το εμπόριο από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών αναφερόμενος στο πακέτο των 32 δισ. ευρώ σε πόρους που εξασφάλισε η κυβέρνηση, πως περιμένει να υπάρξει μια «δίκαιη μοιρασιά της ελπίδας και της προοπτικής»