ΓΔ: 908.13 1.02% Τζίρος: 96.18 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωτο: Shutterstock

Ποιες επενδύσεις από ξένους δίνουν «διαβατήριο» χαμηλού φόρου

Με μια επένδυση τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε ακίνητα, επιχειρήσεις ή ομόλογα ένας ξένος κεφαλαιούχος θα πληρώνει στην Ελλάδα φόρο 100.000 ευρώ το χρόνο, όσο υψηλά και αν είναι τα εισοδήματά του.

Τις διαδικασίες, το ύψος και τις κατηγορίες των επενδύσεων για φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα προκειμένου να υπαχθούν στο ευνοϊκό καθεστώς της κατ' αποκοπή καταβολής φόρου 100.000 ευρώ για τα εισοδήματα στην αλλοδαπή, ανεξαρτήτως ύψους εισοδήματος, ξεκαθαρίζει υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ

Βασική προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση είναι ο φορολογούμενος ή συγγενικό του πρόσωπο να αποδείξει ότι πραγματοποίησε τρεις κατ' ανώτατο όριο επενδύσεις συνολικού ποσού άνω των 500.000 ευρώ στις παρακάτω κατηγορίες:

  • αγορά ακίνητης περιουσίας (κτίσματα, οικόπεδα, γήπεδα) ή και ανέγερση ακινήτου στην Ελλάδα. Για τον καθορισμό του ποσού σε περίπτωση αγοράς. Λαμβάνεται υπόψη το μικρότερο ποσό μεταξύ της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου κατά τον χρόνο αγοράς, προσαυξημένης κατά 10%, και της αξίας αγοράς βάσει του οικείου συμβολαίου. Για την ανέγερση ακινήτου  ο φορολογούμενος προσκομίζει έκθεση αποτίμησης για την αποτίμηση των εισφορών σε είδος, η οποία περιλαμβάνει περιγραφή της επένδυσης, πιστοποίηση της ολοκλήρωσής της και το ύψος των σχετικών δαπανών βάσει παραστατικών καθώς και εγγραφών στο βιβλία εάν ο φορέας υλοποίησης είναι επιχείρηση,
  • αγορά υφιστάμενων ή δημιουργία νέων πάγιων εγκαταστάσεων στην Ελλάδα για άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω ατομικής επιχείρησης,
  • αγορά τίτλων συμμετοχής, σε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, και ειδικότερα η αγορά μετοχών εδρεύουσας στην Ελλάδα Ανώνυμης Εταιρείας, μη εισηγμένης σε ρυθμιζόμενη αγορά, ή μεριδίων σε εδρεύουσα στην Ελλάδα Ομόρρυθμη Εταιρεία ή Ετερόρρυθμη Εταιρεία ή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης ή Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία,
  • αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου με υπολειπόμενη διάρκεια κατά τον χρόνο αγοράς τουλάχιστον 3 έτη, μέσω πιστωτικού ιδρύματος εγκατεστημένου στην Ελλάδα το οποίο αποτελεί και τον θεματοφύλακα αυτών. Το ποσό της επένδυσης ισούται με το καταβληθέν για την αγορά των ομολόγων τίμημα, όπως προκύπτει από το πιστοποιητικό του πιστωτικού ιδρύματος,
  • εισφορά κεφαλαίου για συμμετοχή σε Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύσεων, ο οποίος είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΑΕΕAΠ, ΑΚΕΣ, ΕΚΕΣ) ή του οποίου ο Διαχειριστής είναι εγγεγραμμένος στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,
  • αγορά μετοχών ή και ομολόγων εταιρειών με έδρα στην Ελλάδα, μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ETFS) ή και ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία εισάγονται για διαπραγμάτευση ή αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενες αγορές ή πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης, που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Για την υπαγωγή στις διατάξεις οι επενδύσεις πρέπει να πραγματοποιούνται από τις 12 Δεκεμβρίου 2019 και μετά, ενώ η επένδυση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, εφόσον έχει υλοποιηθεί το σύνολο του φυσικού αντικειμένου και έχει καταβληθεί ή εξοφληθεί, κατά περίπτωση, το σύνολο των δαπανών της. Ο φορολογούμενος υποχρεούται να διατηρεί την επένδυση στην Ελλάδα για όλη την περίοδο υπαγωγής του στις ευνοϊκές φορολογικές διατάξεις, η οποία μπορεί να διαρκέσει μέχρι 15 φορολογικά έτη και σε καμία περίπτωση δεν δύναται να παραταθεί πέραν αυτών. Αρμόδια για τον έλεγχο των φορολογούμενων είναι η Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής.  

Υπενθυμίζεται ότι, με βάση το νόμο, το φυσικό πρόσωπο καταβάλλει κάθε φορολογικό έτος φόρο κατ' αποκοπή, ανεξαρτήτως του ύψους εισοδήματος που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, ποσού 100.000 ευρώ. Το φυσικό πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την επέκταση της εφαρμογής της ρύθμισης σε συγγενικό του πρόσωπο και στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται ποσό φόρου ίσο 20.000 ευρώ για κάθε συγγενικό πρόσωπο και δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της φορολογίας δωρεών, κληρονομιών και γονικών παροχών.

Ο φόρος καταβάλλεται κάθε φορολογικό έτος σε μία δόση μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου και δεν συμψηφίζεται με άλλες φορολογικές υποχρεώσεις ή τυχόν πιστωτικά υπόλοιπα των προσώπων που έχουν υπαχθεί στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης. Τυχόν φόρος που έχει καταβληθεί από τα ίδια αυτά πρόσωπα στην αλλοδαπή για τα εισοδήματα που καλύπτονται από τον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης δεν συμψηφίζεται έναντι οποιασδήποτε φορολογικής τους υποχρέωσης στην Ελλάδα.

Για το πρώτο έτος το φυσικό πρόσωπο οφείλει να αποδώσει το κατ' αποκοπή ποσό φόρου εντός 30 ημερών από την έγκριση της αίτησής του.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

XRIMATA, MONEY, METRITA, EURO
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αρχίζουν κατασχέσεις μισθών - ακινήτων για τα χρέη προς τους δήμους

Με κατασχέσεις μισθών και ακινήτων μέσω της ΑΑΔΕ θα αρχίσουν να εισπράττονται και τα ληξιπρόθεσμα χρέη στους δήμους που ξεπερνούν τα 3 δισ. ευρώ. Το νέο σχέδιο παρουσίασε ο Θ. Σκυλακάκης.
katatheseis, Apotamieysi, Xrima
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επείγοντα μέτρα για ρεύμα και θέρμανση: Πόσο αυξάνονται οι επιδοτήσεις

Με την τιμή του ρεύματος πάνω από τα 200 ευρώ, η κυβέρνηση σχεδιάζει αύξηση 40% - 50% στο επίδομα για όλους τους καταναλωτές. Έως 30% η αύξηση στα εισοδηματικά όρια για το επίδομα θέρμανσης.
budget
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σχεδιασμός για εισοδηματική ενίσχυση σε ασθενείς κοινωνικές ομάδες

Συμπληρωματικές παρεμβάσεις, όπως μια έκτακτη ενίσχυση σε χαμηλοσυνταξιούχους, εξετάζει το οικονομικό επιτελείο με βάση τον δημοσιονομικό χώρο που θα δημιουργήσει η επιτάχυνση της ανάπτυξης.