ΓΔ: 795.34 2.07% Τζίρος: 62.51 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 16:55:05 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: ΑΠΕ

ΑΑΔΕ: Πάνω από 8.000 έλεγχοι το 2022 σε υπόπτους για φοροδιαφυγή

Θα διενεργηθούν 8.100 στοχευμένοι φορολογικοί έλεγχοι με έμφαση σε ελέγχους επιτηδευματιών με μεγάλο φορολογικό κενό που δεν έχουν ελεγχθεί την τελευταία 5ετία, σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ.

Χιλιάδες στοχευμένους φορολογικούς ελέγχους προγραμματίζει η ΑΑΔΕ για το 2022, σύμφωνα με το νέο επιχειρησιακό της σχέδιο, δίνοντας έμφαση σε επιτηδευματίες με έφεση στη φοροδιαφυγή.

Ειδικότερα, το σχέδιο προβλέπει ότι θα διενεργηθούν 8.100 στοχευμένοι φορολογικοί έλεγχοι (μεγάλων επιχειρήσεων, φορολογουμένων μεγάλου πλούτου, κ.λπ.) από τις ελεγκτικές Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, με έμφαση σε ελέγχους επιτηδευματιών με μεγάλο φορολογικό κενό που δεν έχουν ελεγχθεί την τελευταία 5ετία, καθώς και με χρήση έμμεσων τεχνικών ελέγχου (σ.σ.: όπως οι έλεγχοι στις καταθέσεις).

Σημειώνεται ότι το φορολογικό κενό μετρά την διαφορά μεταξύ των οφειλόμενων φόρων, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία και με πλήρη φορολογική συμμόρφωση, και του πραγματικά καταβαλλόμενου ποσού που εισπράττει το Δημόσιο. Αντανακλά το εύρος της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, τα κενά στη βεβαίωση και είσπραξη των φόρων, αλλά και ληξιπρόθεσμες οφειλές λόγω πτωχεύσεων ή αφερεγγυότητας.

Ειδικότερα, το νέο επιχειρησιακό σχέδιο περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Στόχοι 2022:

• Βελτιώσεις στην εφαρμογή TIMOLOGIO με στόχο την ένταξη και εξυπηρέτηση επιπλέον κατηγοριών οντοτήτων

• Ενημερωτικές δράσεις για ηλεκτρονικές συναλλαγές

Δράσεις και Έργα

Εντός του 2022

• Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών για τη διασύνδεση POS με Ταμειακές Μηχανές και τη βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ

• Ολοκλήρωση Λειτουργίας myDATA

• Δημιουργία πλαισίου υποστήριξης myDATA

• Μελέτη για την υλοποίηση του Ηλεκτρονικού Παραστατικού Διακίνησης Αγαθών (Δελτίου Αποστολής)

• Θεσμοθέτηση Ταμειακών Μηχανών «κλειστού τύπου», που θα περιλαμβάνουν POS, και ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησής τους

Μεσοπρόθεσμα

• Προ-συμπλήρωση δηλώσεων από τα στοιχεία του myDATA

• Ηλεκτρονική υποβολή Δελτίων Διακίνησης Αγαθών

Για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

Στόχοι 2022

• Διενέργεια τουλάχιστον 25.000 φορολογικών ελέγχων, εκ των οποίων:

• 8.100 στοχευμένοι φορολογικοί έλεγχοι (μεγάλων επιχειρήσεων, φορολογουμένων μεγάλου πλούτου, κ.λπ.) από τις ελεγκτικές Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, με έμφαση σε ελέγχους επιτηδευματιών με μεγάλο φορολογικό κενό που δεν έχουν ελεγχθεί την τελευταία 5ετία, καθώς και με χρήση έμμεσων τεχνικών ελέγχου

• 700 στοχευμένοι μερικοί έλεγχοι ΦΠΑ

• 1.000 έλεγχοι σε δείγμα υποθέσεων επιστροφών φόρων

• 5.500 έκτακτοι έλεγχοι σε επιτηδευματίες (λήψη κρατικών ενισχύσεων, αξιοποίηση πληροφοριών κλπ.)

• 4.000 έλεγχοι λοιπών περιπτώσεων εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων

• 200 έλεγχοι σε τυχαίο δείγμα φυσικών προσώπων επιτηδευματιών και νομικών προσώπων, έλεγχοι δέουσας επιμέλειας καθώς και σε περιπτώσεις μεταφοράς φορολογικής κατοικίας

• 5.500 στοχευμένοι έλεγχοι επιστροφής φόρων

• Διενέργεια τουλάχιστον 2.500 ελέγχων για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των μη ετήσιων υποχρεώσεων των φορολογιών κεφαλαίου

• Διενέργεια τουλάχιστον 900 υποθέσεων έρευνας από τις ΥΕΔΔΕ, εκ των οποίων:

• 170 υποθέσεις έρευνας, οι οποίες αφορούν απάτη στον ΦΠΑ ενδοκοινοτικών συναλλαγών

• 100 υποθέσεις ερευνών αξιοποίησης νέων πληροφοριών και δεδομένων

• 50 υποθέσεις ειδικών ερευνών στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου

• 580 υποθέσεις ερευνών φοροδιαφυγής που σχετίζονται με ανοίγματα τραπεζικών λογαριασμών, επεξεργασίες κατασχεμένων στοιχείων και αρχείων, κυκλώματα έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων, επεξεργασίας ψηφιακών αρχείων κ.λπ.

• Διενέργεια τουλάχιστον 34.000 μερικών επιτόπιων ελέγχων πρόληψης από τις ΔΟΥ και 14.500 από τις ΥΕΔΔΕ

• Κατάρτιση Σχεδίου Μερικών Επιτόπιων Ελέγχων έτους 2022

• Εμπλουτισμός - Επικαιροποίηση του εγχειριδίου έμμεσων μεθόδων προσδιορισμού των εσόδων

• Επιχειρησιακή αξιοποίηση των δεδομένων των ηλεκτρονικών βιβλίων (myDATA) για ελεγκτικούς σκοπούς

• Επικαιροποίηση 2ετούς σχεδίου διασταυρώσεων

• Διασταύρωση για τον εντοπισμό φορολογουμένων που υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ είχαν δραστηριότητα

• Διενέργεια διασταυρώσεων για τη συμμόρφωση φορολογουμένων με προσυμπληρωμένους κωδικούς αποδοχών-συντάξεων

• Διενέργεια διασταυρώσεων για τη συμμόρφωση φορολογουμένων στην υποβολή δηλώσεων ΦΕΦΠ για πρόσθετες αποδοχές

• Διασταύρωση σε ποσοστό τουλάχιστον 10% επί του συνόλου των εισερχομένων πληροφοριών από αλλοδαπές αρχές μέσω της Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας, με τις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (DAC1) τουλάχιστον για το έτος 2017 καθώς και επί εισερχομένων πληροφοριών από αλλοδαπές αρχές μέσω της Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας (FATCA) για δεδομένα έτους 2016

• Διασταύρωση σε ποσοστό τουλάχιστον 10% επί του συνόλου των εισερχομένων πληροφοριών τόκων φυσικών προσώπων από αλλοδαπές αρχές μέσω της Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας, με τις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (DAC2/CRS) τουλάχιστον για το έτος 2016

• Αναλύσεις δεδομένων ΦΠΑ ανά κλάδο σε περιοδική βάση

• Εκπόνηση μελετών εκτίμησης φορολογικού κενού

Δράσεις και Έργα

Εντός του 2022

• Αξιοποίηση δεδομένων καρτών αλλοδαπής

• Ανάπτυξη συστήματος αξιοποίησης καταγγελιών και πληροφοριών

• Αναδιοργάνωση ελεγκτικού μηχανισμού φορολογικής διοίκησης σε Αττική και Θεσσαλονίκη (σύσταση ΕΛΚΕ)

• Διαδικασία υποχρεωτικής συμπλήρωσης του ΑΤΑΚ στα μισθωτήρια

• Έλεγχος συμμόρφωσης προβλεπόμενου αριθμού καταχώρισης ακινήτου (ΑΜΑ) στη βάση του πρωτοκόλλου συνεργασίας της ΑΑΔΕ με πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης

Μεσοπρόθεσμα

• Εντοπισμός αδήλωτων εισοδημάτων από βραχυχρόνιες μισθώσεις φυσικών προσώπων, στο πλαίσιο του άρθρου 15 παρ. 3α του ν.4174/2013

Ψηφιακός μετασχηματισμός των φορολογικών ελέγχων

Στο πλαίσιο αναβάθμισης των ψηφιακών υποδομών, για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του μεγάλου όγκου δεδομένων που λαμβάνουμε από τρίτους φορείς στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, βελτιώνουμε συνεχώς τα υφιστάμενα ηλεκτρονικά εργαλεία ελέγχου και αναπτύσσουμε νέα, εκσυγχρονίζοντας τις δυνατότητές μας προς υποβοήθηση του ελεγκτικού έργου, σημειώνει η ΑΑΔΕ. Παράλληλα, εστιάζουμε στην οργανωτική και λειτουργική αναδιοργάνωση των ελεγκτικών Υπηρεσιών με τη δημιουργία ελεγκτικών κέντρων που θα εκσυγχρονίσουν τον ελεγκτικό μηχανισμό και θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά του.

Δράσεις και Έργα

Εντός του 2022

• Εφαρμογή για τον έλεγχο αποδείξεων ταμειακών μηχανών και μέσω σάρωσης (QR code)

• Εφαρμογή κινητών συσκευών για σάρωση πινακίδων κυκλοφορίας και έλεγχο ακινησίας

• Πιλοτική Ανάπτυξη εφαρμογής μερικού επιτόπιου ελέγχου μέσω tablets (ElenxisLive) - Πρόσβαση στο προφίλ φορολογουμένου - Ψηφιακή έκδοση Σημειώματος Διαπιστώσεων Ελέγχου στους επιτόπιους ελέγχους

• Επικαιροποίηση του αρχείου χρηματοπιστωτικών προϊόντων και αναλυτικών χρηματοπιστωτικών συναλλαγών

Μακροπρόθεσμα

• Προηγμένη Επιχειρησιακή Νοημοσύνη (ΒΙ) και Ανάλυση Δεδομένων (Data Analytics)

• Ηλεκτρονική υποστήριξη των έμμεσων τεχνικών ελέγχων

• Νέο σύστημα διαχείρισης υποθέσεων ελέγχου (νέο Elenxis)

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ραβασάκια από την εφορία σε όσους δεν υπέβαλαν δήλωση από το 2015

Οι φορολογικές θα υπολογίσουν τους φόρους που αναλογούν με βάση όλα τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους, ενώ οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν εκπρόθεσμα τις δηλώσεις τους.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Όλες οι ταμειακές μηχανές στο myData μέχρι τις αρχές του Νοεμβρίου

Σταδιακά από τον Σεπτέμβριο θα γίνει η διασύνδεση όλων των ταμειακών μηχανών με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γ. Πιτσιλή. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για τις κατηγορίες επιχειρήσεων, ποια δεδομένα θα διαβιβάζονται.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Η μείωση φόρου εισοδήματος ισχύει και για τους δύο γονείς

Όπως διευκρινίζεται στην εγκύκλιο της ΑΑΔΕ από τη στιγμή που και η ανατροφή των παιδιών είναι από κοινού, ανεξάρτητα εάν έχει λυθεί ο γάμος ή το σύμφωνο συμβίωσης, θα πρέπει και οι δύο γονείς να έχουν μείωση φόρου.