Φώτο: ΑΠΕ

«Πράσινο» στη διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της trastor

το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε επίσης την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 5.000 στην εταιρεία «Vodafone Group PLC».

Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της Trastor για τη δημόσια προσφορά έως 80.690.653 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, εν μέρει με καταβολή μετρητών (τιμή διάθεσης € 0,90 ανά μετοχή) και εν μέρει με συμψηφισμό απαιτήσεως, και την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 882η/4.6.2020 συνεδρίασή του.

Επίσης αποφασίστηκε η επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 5.000 στην εταιρεία «Vodafone Group PLC», για παράβαση των υποχρεώσεων γνωστοποίησης που προβλέπονται από τον ν.3556/2007, λόγω εκπρόθεσμης αναγγελίας της μεταβολής του ποσοστού συμμετοχής της επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας «FORTHNET Α.Ε.».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εγκρίθηκε το ενημερωτικό της ομολογιακής έκδοσης της Lamda

Το ενημερωτικό δελτίο αφορά τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή για διαπραγμάτευση νέων, κοινών, ανώνυμων, άυλων ομολογιών της, με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους έως 320.000.000 ευρώ. 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στις 6 Ιουλίου ξενικάει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Trastor

Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την συνεδρίαση της 02.07.2020 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 41.350.798 νέων μετοχών.