ΓΔ: 864.44 0.74% Τζίρος: 29.23 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Prodea Inv.

Ισχυρό πλήγμα λόγω πανδημίας για τα μεγέθη 9μηνου της Prodea

Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 27 εκατ. από 127,5 εκατ. στο αντίστοιχο διάστημα του 2019, ενώ τα έσοδα υποχώρησαν στο επίπεδο των 119,6 εκατ. ευρώ.

Πλήγμα από τα περιοριστικά μέτρα που έχουν ληφθεί λόγω της πανδημίας είχε στο εννεάμηνο η εταιρεία Prodea, η οποία τονίζει στην ανακοίνωσή της ότι την πλέον αρνητική πορεία ακολούθησαν τα έσοδα από ξενοδοχειακές και συναφείς υπηρεσίες δραστηριοτήτων της. Η εταιρεία ανακοίνωση σημαντική πτώση τόσο στον κύκλο εργασιών όσο και στα κέρδη της για το εννεάμηνο.

Παράλληλα, πάντως, υπογραμμίζει ότι διαθέτει επαρκείς πόρους για να συνεχίσει χωρίς προβλήματα τη δραστηριότητά της. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά «η πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19) και τα επακόλουθα έκτακτα μέτρα περιορισμού επηρέασαν την οικονομική δραστηριότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Η πηγή εσόδων του Ομίλου είναι κυρίως μέσω επενδύσεων σε ακίνητα (δηλαδή έσοδα από μισθώματα) και σε μικρότερο βαθμό μέσω των ξενοδοχείων και συναφών υπηρεσιών. Τα έσοδα από μισθώματα του Ομίλου δεν επηρεάστηκαν σημαντικά από την πανδημία λόγω της διασποράς του χαρτοφυλακίου ακινήτων του Ομίλου καθώς και της βάσης των μισθωτών του Ομίλου. Tα έσοδα από ξενοδοχειακές και συναφείς υπηρεσίες επηρεάστηκαν περισσότερο από την πανδημία (όπως αποτυπώνεται και από τη μείωση του κύκλου εργασιών ανωτέρω). Ωστόσο, ο Όμιλος διαθέτει επαρκείς πόρους ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η επιχειρηματική δραστηριότητα και η υλοποίηση του βραχυπρόθεσμου / μεσοπρόθεσμου επενδυτικού σχεδίου. Η Διοίκηση θα συνεχίσει να παρακολουθεί και να αξιολογεί στενά την κατάσταση».

Σε ό,τι αφορά τα μεγέθη του ομίλου ο κύκλος εργασιών του Ομίλου για το εννεάμηνο του 2020 ανήλθε σε €119,6 εκατ. έναντι €131,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Τα έσοδα από μισθώματα του Ομίλου το εννεάμηνο του 2020 ανήλθαν σε €102,2 εκατ. έναντι €100,8 εκατ. το εννεάμηνο του 2019 και τα έσοδα από ξενοδοχειακές και συναφείς υπηρεσίες και από πώληση αποθεμάτων του Ομίλου ανήλθαν σε €17,4 εκατ. έναντι €30,3 εκατ., αντίστοιχα.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, αναπροσαρμογής αξίας των ακινήτων και λοιπών μη επαναλαμβανόμενων κονδυλίων (adjusted EBITDA) ανήλθαν σε €77,8 εκατ. το εννεάμηνο του 2020 έναντι €86,0 εκατ. το εννεάμηνο του 2019.

κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (Funds from Operations – FFO) ανήλθαν σε €51,9 εκατ. το εννεάμηνο του 2020 έναντι €51,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε €51,2 εκατ. έναντι €151,0 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Μη λαμβάνοντας υπ’ όψιν την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων καθώς και μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια, τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε €71,4 εκατ. έναντι €83,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €27,0 εκατ. έναντι €127,5 εκατ. το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2019. Μη λαμβάνοντας υπ’ όψιν την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων καθώς και μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν το εννεάμηνο του 2020 σε €47,2 εκατ. έναντι καθαρών κερδών €46,3 εκατ. το εννεάμηνο του 2019.

Η Εσωτερική Αξία (NAV) του Ομίλου την 30η Σεπτεμβρίου 2020 ανήλθε σε €1.377,5 εκατ. ή €5,39 ανά μετοχή έναντι €1.419,3 εκατ. και €5,56 ανά μετοχή αντίστοιχα την 31η Δεκεμβρίου 2019.

Παράλληλα ο όμιλος, σε μία δεύτερη ανακοίνωσή του, ανακοίνωσε ότι θα παράσχει προσωρινό μέρισμα 0,14 ευρώ ανά μετοχή. Σε αυτήν την ανακοίνωση διευκρινίζει ότι «από τη Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2020 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα προσωρινού μερίσματος (ημ/νια αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα).

Δικαιούχοι του προσωρινού μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της Εταιρείας την Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2020 (record date).

Το προσωρινό μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από την Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2020 μέσω της πληρώτριας τράπεζας με την επωνυμία "Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.", για τους μετόχους που έχουν δώσει στοιχεία καταβολής μερίσματος στην Ελλάδα, και/ ή την αλλοδαπή ως εξής:

(i) Μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) με τη διαδικασία της συγκεντρωτικής πίστωσης διά των τοπικών συστημάτων πληρωμών (Ερμής ή Δίας) σε λογαριασμούς της Τράπεζας ή λογαριασμούς άλλων τραπεζών.

(ii) Με τη διαδικασία της αυτόματης μαζικής πίστωσης μέσω των συστημάτων της Τράπεζας, όπου, όποιος δικαιούχος μέτοχος έχει ορίσει Χειριστή την Τράπεζα (Κωδικός Χειριστή: 552) και διαθέτει συνδεδεμένο καταθετικό λογαριασμό στην Τράπεζα, πιστώνεται άμεσα και αυτόματα από το σύστημα.

(iii) Μέσω του Δικτύου των Καταστημάτων της Τράπεζας, στους μετόχους που έχουν ζητήσει τη μη είσπραξη μερισμάτων από το χειριστή τους ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση προς τον χειριστή τους ή η είσπραξή τους δεν κατέστη δυνατή από το χειριστή τους. Για την είσπραξη του μερίσματος από τα καταστήματα θα είναι αναγκαία η προσκόμιση της ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.). Τυχόν μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε πέντε (5) χρόνια παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου»

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Prodea: Άντλησε 300 εκατ. με το ομόλογο, στο 2,3% το επιτόκιο

Το ποσό που αντλήθηκε από την έκδοση του εταιρικού ομολόγου θα χρηματοδοτήσει τις πράσινες επενδύσεις της εταιρείας. Στα 554,24 εκατ. ευρώ η συνολική ζήτηση, με την έκδοση να υπερκαλύπτεται κατά 1,85 φορές.