ΓΔ: 908.13 1.02% Τζίρος: 96.18 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Quality & Reliability

Quality & Reliability: Αύξηση 17,5% στον κύκλο εργασιών του ομίλου στο 9μηνο

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας το γ' τρίμηνο 2020 ανήλθε σε 571.707,92 € έναντι 254.410,73 € της αντίστοιχης περιόδου το 2019 παρουσιάζοντας αύξηση 124,72%. Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου σημείωσε αύξηση 122,81%.

Αυξημένος κατά 17,5% ήταν ο κύκλος εργασιών του ομίλου Quality & Reliability  στο 9μηνο 2020 που ανήλθε σε 1.780493,78 € έναντι 1.515.251,38 € της αντίστοιχης περιόδου το 2019. Σε επίπεδο εταιρείας ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 1.612.974,48 € έναντι 1.304.621,70 € της αντίστοιχης περιόδου το 2019 παρουσιάζοντας αύξηση 23,64%.

Ειδικότερα, σε συνέχεια της με αριθμό πρωτοκόλλου 2503/18.11.2020 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που εστάλη προς όλες τις  εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και στα πλαίσια ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού σε συνδυασμό με την σε εξέλιξη πανδημία του COVID-19, η εταιρεία Quality & Reliability AE γνωστοποιεί τα ακόλουθα οικονομικά στοιχεία αναφορικά με τη διαμόρφωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών της για το εννεάμηνο του 2020 και για το Γ' τρίμηνο του 2020 καθώς και τις εξελίξεις στο τομέα δραστηριοποίηση της.

Αποτελέσματα εταιρείας στο 9μηνο

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020 ανήλθε σε 1.612.974,48 € έναντι 1.304.621,70 € της αντίστοιχης περιόδου το 2019 παρουσιάζοντας αύξηση 23,64%.

Τα κέρδη προ φόρων,χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) της εταιρείας την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020 διαμορφώθηκαν στα -247.967,44 € έναντι -302.703,27 € της αντίστοιχης περιόδου το 2019 παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 18,08%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της εταιρείας την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020 διαμορφώθηκαν στα 77.619,18 € έναντι 19.809,30 € της αντίστοιχης περιόδου το 2019 παρουσιάζοντας αύξηση 291,84%.

Τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020 διαμορφώθηκαν στα -325.036,40 € έναντι -373.892,19 € της αντίστοιχης περιόδου το 2019 παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 13,07%.
01/07/2020-30/09/2020.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας το Γ'τρίμηνο 2020 (01.07.2020-30.09.2020 ανήλθε σε 571.707,92 € έναντι 254.410,73 € της αντίστοιχης περιόδου το 2019 παρουσιάζοντας αύξηση 124,72%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) της εταιρείας το Γ'τρίμηνο 2020 (01.07.2020-30.09.2020) διαμορφώθηκαν στα -162.228,36 € έναντι -195.263,79 € της αντίστοιχης περιόδου το 2019 παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 16,92%.

Τα κέρδη προ φόρων,χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της εταιρείας το Γ'τρίμηνο 2020 (01.07.2020-30.09.2020) διαμορφώθηκαν στα -59.550,78 € έναντι -86.422,41 € της αντίστοιχης περιόδου το 2019 παρουσιάζοντας βελτίωση 31,09%.

Τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας το Γ'τρίμηνο 2020 (01.07.2020-30.09.2020) διαμορφώθηκαν στα -188.839,82 € έναντι -214.233,84 € της αντίστοιχης περιόδου το 2019 παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 11,85%.

ΟΜΙΛΟΣ- 01/01/2020-30/09/2020

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου την περίοδο 01.01.2020 έως 30.09.2020 ανήλθε σε 1.780493,78 € έναντι 1.515.251,38 € της αντίστοιχης περιόδου το 2019 παρουσιάζοντας αύξηση 17,50%.

Τα κέρδη προ φόρων,χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) του ομίλου την περίοδο 01.01.2020 έως 30.09.2020 διαμορφώθηκαν στα -288.099,77 € έναντι -347.076,56€ της αντίστοιχης περιόδου το 2019 παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 16,99%.

Τα κέρδη προ φόρων,χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου την περίοδο 01.01.2020 έως 30.09.2020 διαμορφώθηκαν στα 45.478,11 € έναντι -16.572,73 € της αντίστοιχης περιόδου το 2019 παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 374,43%.

Τα κέρδη προ φόρων του ομίλου την περίοδο 01.01.2020 έως 30.09.2020 διαμορφώθηκαν στα -443.568,00 € έναντι -497.334,58 € της αντίστοιχης περιόδου το 2019 παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 10,81%.
01/07/2020-30/09/2020

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου το Γ'τρίμηνο 2020 (01.07.2020-30.09.2020) ανήλθε σε 603.265,01 € έναντι 270.750,46 € της αντίστοιχης περιόδου το 2019 παρουσιάζοντας αύξηση 122,81%.

Τα κέρδη προ φόρων,χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) του ομίλου το Γ'τρίμηνο 2020 (01.07.2020-30.09.2020) διαμορφώθηκαν στα -205.882,70 € έναντι -230.802,04 € της αντίστοιχης περιόδου το 2019 παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 10,80%.

Τα κέρδη προ φόρων,χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου το Γ'τρίμηνο 2020 (01.07.2020-30.09.2020) διαμορφώθηκαν στα -100.540,77 € έναντι -119.297,68 € της αντίστοιχης περιόδου το 2019 παρουσιάζοντας βελτίωση 15,72%.

Τα κέρδη προ φόρων του ομίλου το Γ'τρίμηνο 2020 (01.07.2020-30.09.2020) διαμορφώθηκαν στα -258.907,27 € έναντι -280.231,94 € της αντίστοιχης περιόδου το 2019 παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 7,61%.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά 5,19 εκατ. αποφάσισε η ΓΣ της Quality & Reliability

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 5.195.572,80 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της κατά το ποσό των 0,19 ευρώ.