ΓΔ: 902.57 0.05% Τζίρος: 10.42 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 12:18:43 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωτο: Premia Properties

Πτώση 40,2% στα καθαρά κέρδη της Premia Properties για το 2020

Τα καθαρά κέρδη έφθασαν στο επίπεδο των 27,6 εκατ. ευρώ, ενώ τα ενοποιημένα διαμορφώθηκαν στα 2,4 εκατ. έναντι ζημιών 5,2 εκατ. το 2019.

Πτωτική πορεία ακολούθησαν τα κέρδη της Premia Properties το 2020, καθώς διαμορφώθηκαν στα 27,6 εκατ. ευρώ, έναντι 46,2 εκατ. το προηγούμενο έτος. Παράλληλα τα ενοποιημένα κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε € 2,4 εκατ., έναντι ζημιών 5,2 εκατ. το 2019.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στα αποτελέσματα του 2020 έχει ενσωματωθεί και η επίδραση της υλοποίησης της συμφωνίας εξυγίανσης με κέρδη από διακοπείσες δραστηριότητες ύψους 25,6 εκατ.

Παράλληλα η συνολική αξία των  επενδυτικών ακινήτων διαμορφώθηκε σε  65,9 εκατ. έναντι 31,1 εκατ. που ήταν το 2019. Αναφορικά με το τρέχον έτος η εταιρεία αναφέρει στην ανακοίνωσή της ότι «καθώς η διαχείριση της πανδημίας θα καθίσταται αποτελεσματικότερη, αναμένουμε από το  2021 τη σταδιακή βελτίωση των συνθηκών στην εγχώρια αγορά ακινήτων»

Η ανακοίνωση της εταιρείας

Ενίσχυση του χαρτοφυλακίου ακινήτων στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics)  με την ένταξη δύο ακινήτων ιδιοκτησίας της εταιρίας ΝΟΕ Α.Ε. Η συνολική αξία των  επενδυτικών ακινήτων στις 31.12.2020 διαμορφώθηκε σε €65,9 εκατ. έναντι €31,1 εκατ.  στις 31.12.2019. Σημειώνεται ότι είναι σε εξέλιξη η απόκτηση ενός ακόμη ακινήτου  logistics από την ΝΟΕ Α.Ε. έναντι € 5,0 εκατ. Επίσης, τον Ιανουάριο 2021, ολοκληρώθηκε  η αγορά εμπορικού ακινήτου τύπου big-box (σούπερ μάρκετ) έναντι € 2,5 εκατ.

Διεύρυνση του χαρτοφυλακίου επενδύσεων στον τομέα των κτιρίων κοινωνικού  χαρακτήρα (εκπαίδευση) με την απόκτηση της εταιρίας JPA AΕΕΣ η οποία έχει αναλάβει  την εκτέλεση του έργου «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή και Τεχνική Διαχείριση  δέκα (10) Σχολικών Μονάδων στην Περιφέρεια Αττικής με ΣΔΙΤ». Η συνολική αξία του  σχετικού δικαιώματος (Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο αποσβέσιμο κόστος) ανήλθε  κατά την 31.12.2020 σε €40,4 εκατ.

Αύξηση της ενοποιημένης Καθαρής Θέσης του Ομίλου, η οποία ανήλθε σε €38,2 εκατ. έναντι αρνητικής καθαρής θέσης €19,3 εκατ. στις 31.12.2019. Στις 9.07.2020  ολοκληρώθηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας η οποία καλύφθηκε πλήρως,  με την άντληση κεφαλαίων €10 εκατ.. Επίσης, στις 20.11.2020 πραγματοποιήθηκε  Έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της  Εταιρείας με εισφορά ιδανικών μεριδίων επί δύο ακινήτων της εταιρείας ΝΟΕ Α.Ε καθώς  και μετοχών και ομολογιών εκδόσεως της εταιρείας JPA ΑΕΕΣ, η οποία είχε ως  αποτέλεσμα την αύξηση του συνόλου των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας κατά €20 εκατ. Στις 3.3.2021 εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο  και η εισαγωγή 18.204.903 νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Τα έσοδα μίσθωσης επενδυτικών ακινήτων ανήλθαν σε €1,5 εκατ., παραμένοντας  αμετάβλητα σε σχέση με το 2019, καθώς τα σχετικά έσοδα από τα δύο νέα ακίνητα logistics δεν ενσωματώνονται στη χρήση του 2020. 

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της μητρικής  ανήλθαν για το 2020 σε €27,6 εκατ. έναντι €46,2 εκατ. για το 2019. Σημειώνεται ότι στα αποτελέσματα του 2020 έχει ενσωματωθεί και η επίδραση της υλοποίησης της Συμφωνίας Εξυγίανσης με κέρδη από διακοπείσες δραστηριότητες ύψους € 25,6 εκατ. Το  αντίστοιχο ποσό κερδών από διακοπείσες δραστηριότητες για το 2019 ανήλθε σε €4,4 εκατ., ενώ στα αποτελέσματα του 2019 περιλαμβάνονται επίσης κέρδη από διαγραφή  υποχρεώσεων της απόφασης εξυγίανσης ύψους €46,9 εκατ. 

Τα ενοποιημένα κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε € 2,4 εκατ., έναντι ζημιών €5,2 εκατ. το 2019, μη λαμβανομένων υπόψη για το 2019 των ως άνω κερδών από  διαγραφή υποχρεώσεων της απόφασης εξυγίανσης. 

Προοπτικές για το 2021

Κατόπιν της υλοποίησης της Συμφωνίας Εξυγίανσης εντός του α’ εξαμήνου 2020 και της  ενίσχυσης της Εταιρείας με την είσοδο του ομίλου Sterner Stenhus στο μετοχικό της  κεφάλαιο τον Ιούλιο 2020, έχουν δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις για την υγιή και δυναμική  ανάπτυξη της.

Η Εταιρεία έχει ενισχύσει σημαντικά το χαρτοφυλάκιο της με νέες επενδύσεις  στους κλάδους των logistics, των κτιρίων κοινωνικού χαρακτήρα (εκπαίδευση) καθώς και  εμπορικών ακινήτων τύπου big-box (σούπερ μάρκετ). 

Ο κλάδος των ακινήτων επηρεάζεται σημαντικά από τις τρέχουσες μακροοικονομικές  εξελίξεις, και ιδίως της πανδημίας κορωνοϊού (Covid-19). Το γενικό περιβάλλον παραμένει  ιδιαίτερα ρευστό καθώς τα δεδομένα για την ένταση και την διάρκεια της πανδημίας  μεταβάλλονται διαρκώς, καθιστώντας οποιεσδήποτε ποσοτικές εκτιμήσεις ιδιαιτέρως  δυσχερείς. Σε κάθε περίπτωση σημειώνεται ότι η επίδραση της πανδημίας διαφοροποιείται  ανά κλάδο ακινήτων, δηλαδή είναι διαφορετικής έντασης για τον τομέα της εφοδιαστικής  αλυσίδας (logistics) και των σχολικών κτιρίων, στον οποίο δραστηριοποιείται η PREMIA, σε  σχέση με άλλους κλάδους όπως για παράδειγμα ο τουρισμός ή το λιανεμπόριο. 

Καθώς η διαχείριση της πανδημίας θα καθίσταται αποτελεσματικότερη, αναμένουμε από το  2021 τη σταδιακή βελτίωση των συνθηκών στην εγχώρια αγορά ακινήτων. Η PREMIA  συνεχίζει απρόσκοπτα την υλοποίηση του επιχειρηματικού της σχεδίου και στο πλαίσιο αυτό  η Διοίκηση της Εταιρίας προτίθεται να επιδιώξει στο προσεχές μέλλον νέα αύξηση μετοχικού  κεφαλαίου με μετρητά ή/και εισφορές ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων από  υφιστάμενους μετόχους ή/και τρίτους επενδυτές.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Prodea: Στα 301 εκατ. το χαρτοφυλάκιο με ακίνητα «πράσινης» πιστοποίησης

Η εταιρεία διαθέτει στο χαρτοφυλάκιό της 301 εκατ. ευρώ ακίνητα με «πράσινη» πιστοποίηση, τα οποία θα γίνουν 349 εκατ. μέχρι το τέλος της χρονιάς, ενώ θα αυξηθούν σε 550 εκατ. ευρώ μέσα στους επόμενους 12 -18 μήνες.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Premia Properties: Απόκτηση ακινήτου 58 διαμερισμάτων στον Πειραιά

Η αξία της συναλλαγής θα ανέλθει σε 10,2 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία σκοπεύει μέχρι τέλους του 2026 να έχει στην ιδιοκτησία της ένα χαρτοφυλάκιο αντιστοίχων ακινήτων, συνολικής δυναμικότητας της τάξεως των 1.000 διαμερισμάτων. 
FASTIGHETS AB BALDER
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σουηδικός κολοσσός στην Premia ως στρατηγικός εταίρος με 17%

Το χαρτοφυλάκιό της FASTIGHETS AB BALDER που απέκτησε πρόσφατα το 17,22% του μετοχικού κεφαλαίου της Premia, ανέρχεται σε 16,3 δισ. ευρώ και περιλαμβάνει 1.458 επενδυτικά ακίνητα και είναι επίσης ιδιοκτήτης 60 ξενοδοχείων.