ΓΔ: 1027.25 0.43% Τζίρος: 103.95 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
eydap
Φωτο: ΑΠΕ

ΕΥΔΑΠ: Χωρίς το δικαίωμα στην επιστροφή κεφαλαίου 0,23 ευρώ από 13/9

Δικαιούχοι στη λήψη της επιστροφής κεφαλαίου, βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date), είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. επενδυτές την Τρίτη, 14 Σεπτεμβρίου 2021.

Με χρηματιστηριακή ανακοίνωση της ΕΥΔΑΠ, γνωστοποιήθηκε η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μετόχων της να διαπραγματευτούν στο ΧΑ από 13/9 οι μετοχές της εταιρείας με ονομαστική αξία 0,60 ευρώ και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,23€ ανά μετοχή.

Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

Η Εταιρεία ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 25.06.2021, αποφάσισε:

Α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού της διαφοράς υπέρ το άρτιο ποσού 24.495.000€ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,23€, ήτοι από 0,60€ σε 0,83€. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ογδόντα οκτώ εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες ΕΥΡΩ (88.395.000) διαιρούμενο σε εκατόν έξι εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες μετοχές (106.500.000) ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής ογδόντα τριών εκατοστών ΕΥΡΩ (0,83),

Β) και την ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 24.495.000€ και την τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Η ονομαστική αξία της μετοχής θα μειωθεί αντίστοιχα κατά 0,23€ και θα παραμείνει στην τιμή του 0,60 €, ήτοι από 0,83€ σε 0,60€ και ταυτόχρονα θα πραγματοποιηθεί επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,23€ ανά μετοχή.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε εξήντα τρία εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες ΕΥΡΩ (63.900.000) και διαιρείται σε εκατόν έξι εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες μετοχές (106.500.000) ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής εξήντα εκατοστών ΕΥΡΩ (0,60).

Την Τρίτη 03.08.2021 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2595919, η με αριθμό 87621/03.08.2021 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του Καταστατικού της Εταιρίας. Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενημερώθηκε για τις ανωτέρω μεταβολές του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στις 26 Αυγούστου 2021.

Κατόπιν των ανωτέρω, από τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με ονομαστική αξία 0,60€ και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,23€ ανά μετοχή. Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε συνδυασμό με την υπ' αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών όπως ισχύει.

Δικαιούχοι στη λήψη της επιστροφής κεφαλαίου, βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date), είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. επενδυτές την Τρίτη, 14 Σεπτεμβρίου 2021 (αποκοπή την 13 Σεπτεμβρίου 2021, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών).

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2021 από την Τράπεζα Πειραιώς, ως ακολούθως:

- Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο ΣΑΤ (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ATHEXCSD και τις σχετικές αποφάσεις της.

- Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο ΣΑΤ, υπό τον χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται από την Τράπεζα Πειραιώς μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων.

Η ημερομηνία αποκοπής (Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021) είναι πριν από τη λήξη (στις 17.09.2021) του Συμβολαίου Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) και Δικαιωμάτων επί των μετοχών και του δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων και Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 210-2144479 , email: [email protected]).

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Saxinis-Xaris-EYDAP
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Χρ. Σαχίνης: Θα παραμείνουν σταθερά και το 2023 τα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ

Όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας ύδρευσης, όλα τα κόστη από την ενεργειακή κρίση έχουν απορροφηθεί χωρίς να μετακυλήσουν στους καταναλωτές. Στο 1,6 δισ. θα φτάσουν οι επενδύσεις της ΕΥΔΑΠ σε βάθος δεκαετίας.