ΓΔ: 805.79 -0.57% Τζίρος: 55.20 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Στην Allianz περνά η Ευρωπαϊκή Πίστη, δημόσια πρόταση στους μετόχους

Συμφωνία με Γεωργακόπουλο και ομάδα άλλων μετόχων για το 72% των μετοχών, πρόταση για τις μετοχές μειοψηφίας στα 7,8 ευρώ ανά μετοχή. Ο Χρ. Γεωργακόπουλος θα παραμείνει ως διευθύνων σύμβουλος μετά τη συγχώνευση.

Στον έλεγχο της γερμανικής Allianz περνά η Ευρωπαϊκή Πίστη, με ένα deal που ανακοινώθηκε απόψε και θα προκαλέσει ανακατατάξεις στην κορυφή του ασφαλιστικού κλάδου.

Η Allianz ανακοινώθηκε ότι έχει ήδη συμφωνήσει με ομάδα μετόχων που ελέγχουν το 72,27% των μετοχών της Ευρωπαϊκής Πίστης για τη μεταβίβαση της συμμετοχής τους. Περαιτέρω, απευθύνει δημόσια προσφορά για τις μετοχές της μειοψηφίας στην τιμή των 7,8 ευρώ ανά μετοχή, αποτιμώντας την αξία της εισηγμένης στα 207 εκατ. ευρώ, περίπου 15% υψηλότερα από την κεφαλαιοποίηση που είχε με τη σημερινή τιμή κλεισίματος.

Εφόσον αποκτήσει μέσω της δημόσιας πρότασης περισσότερο από 90% των μετοχών, η Allianz θα προχωρήσει σε squeeze out και η Ευρωπαϊκή Πίστη θα βγει από το χρηματιστήριο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συμφωνία προβλέπει πως, μετά την ενοποίηση των δραστηριοτήτων των δύο εταιρειών, διευθύνων σύμβουλος θα παραμείνει ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Πίστης, Χρήστος Γεωργακόπουλος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Πίστης,

  • Η Allianz υπέβαλε προαιρετική δημόσια πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας αντί προσφερόμενου ανταλλάγματος που ανέρχεται σε 7,8 € ανά μετοχή.
  • Η απόκτηση των μετοχών από τον Προτείνοντα θα γίνει υπό την αίρεση της λήψης των απαιτούμενων αδειών από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, την Τράπεζα της Ελλάδος, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καθώς και την Επιτροπή Ανταγωνισμού.
  • Σήμερα ο Προτείνων υπέγραψε με διάφορους μετόχους συμφωνίες αγοραπωλησίας μετοχών, για την απόκτηση πριν το τέλος της Δημόσιας Πρότασης 19.181.256 μετοχών της Εταιρείας που εκπροσωπούν συνολικά το 72,2% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας υπό την αίρεση της λήψης των απαιτούμενων αδειών από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, την Τράπεζα της Ελλάδος, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καθώς και την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Ο Προτείνων έχει συνάψει συμφωνίες αγοραπωλησίας μετοχών με:

1) μετόχους της εταιρίας μεταξύ των οποίων διευθυντικά της στελέχη και ο Διευθύνων Σύμβουλος για την απόκτηση συνολικά 5.313.400 μετοχών της Εταιρείας που εκπροσωπούν το 20.02% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας,

2) την EBRD για την απόκτηση 4.125.552 μετοχών που εκπροσωπούν το 15,54% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και

3) με λοιπούς μετόχους για την απόκτηση 9.742.304 μετοχών που εκπροσωπούν το 36,7% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Στα απώτερα σχέδια του Προτείνοντος είναι η ενοποίηση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας με αυτές της θυγατρικής του ομίλου Allianz στην Ελλάδα με Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Χρήστο Γεωργακόπουλο, η διατήρηση του ονόματος της Εταιρείας και η ενίσχυση του ρόλου του ομίλου Allianz στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.

H σχεδιαζόμενη συμμετοχή του Προτείνοντος στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας καθώς και η παραμονή του κ. Χρήστου Γεωργακόπουλου στη διοίκηση της Εταιρείας θέτει τα θεμέλια όχι μόνο για τη διασφάλιση της συνέχισης της έως σήμερα ακολουθούμενης επιχειρηματικής στρατηγικής και λειτουργίας της Εταιρείας υπό τις ίδιες επιτυχείς επιχειρηματικές αρχές, αλλά ιδίως για την επίτευξη πρόσθετων ωφελειών και συνεργειών από τη συμμετοχή της Εταιρείας σε ένα παγκόσμιο όμιλο ο οποίος δραστηριοποιείται στον ίδιο κλάδο συμβάλλοντας έτσι στην περαιτέρω ενίσχυση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

 

Σχετικά με το προσφερόμενο αντάλλαγμα, διευκρινίζεται ότι:

  • Προτείνων προσφέρει € 7,80 (το «Προσφερόμενο Τίμημα») σε μετρητά, για κάθε Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης που του προσφέρεται νόμιμα και έγκυρα (οι «Προσφερόμενες Μετοχές») εντός της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης (η «Περίοδος Αποδοχής»).
  • Σχετικά με το Προσφερόμενο Τίμημα σημειώνονται τα εξής: (α) η μέση σταθμισμένη με τον όγκο συναλλαγών χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής («ΜΣΧΤ») κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 11/02/2022, ανέρχεται σε € 5,16, (β) ούτε ο Προτείνων ούτε οποιοδήποτε Συντονισμένο Πρόσωπο απέκτησε Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, και (γ) η τιμή ανά Μετοχή που προέκυψε από την Αποτίμηση ανέρχεται σε € 6,31 ανά Μετοχή. 
  • Ο Προτείνων όρισε την ανώνυμη εταιρεία «EUROCORP Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ως ανεξάρτητο αποτιμητή για τη διενέργεια αποτίμησης των Μετοχών και τη σύνταξη σχετικής έκθεσης αποτίμησης. Η τιμή που προέκυψε από την Αποτίμηση ανέρχεται σε €6,31 ανά Μετοχή.
  • Το Προσφερόμενο Τίμημα πληροί τα κριτήρια του «δίκαιου και εύλογου» ανταλλάγματος, καθώς υπερβαίνει κατά 51,16% τη ΜΣΧΤ των Μετοχών κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 11/02/2022, η οποία ανήλθε σε € 5,16. Υπερβαίνει κατά 23,61% την τιμή που προσδιορίστηκε από τον Αποτιμητή, η οποία ανήλθε σε € 6,31 ανά Μετοχή.
Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

«Μάχη» ισχυρών στην ασφαλιστική αγορά: Τι σημαίνει το deal από την Allianz

Ο γερμανικός όμιλος παίρνει την πρώτη θέση στις γενικές ασφαλίσεις με την εξαγορά της Ευρωπαϊκής Πίστης. Πάλι ελκυστική η Ελλάδα για διεθνείς κολοσσούς. Οι τρεις συμφωνίες που άλλαξαν τον χάρτη.