ΓΔ: 819.14 -0.48% Τζίρος: 43.94 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:01 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Alpha Trust

Υπερδιπλασιασμός κερδών για Alpha Trust, στα 0,50 ευρώ το μέρισμα

Τα κέρδη προ φόρων έφθασαν στο επίπεδο των 3,13 εκατ. ευρώ, με τα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται στα 3,11 εκατ. ευρώ και το χαρτοφυλάκιο της εταιρείες να ενισχύεται 24,75% το 2021.

Καθαρά κέρδη 3,11 εκατ. παρουσίασε η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της.

Τα βασικά μεγέθη της Εταιρίας για τη χρήση 2021 παρουσιάζονται ως ακολούθως:

  • Τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρίας, ανήλθαν σε 4,71 εκατ., έναντι 1,73 εκατ. της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Τα ακαθάριστα έσοδα προέρχονται κυρίως από κέρδη από αποτίμηση χρεογράφων σε εύλογες αξίες με βάση τα Δ.Π.Χ.Α. και κέρδη από αγοραπωλησίες.
  • Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 3,13 εκατ. έναντι 889 χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου.
  • Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 3,11 εκατ. έναντι 878 χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου.
  • Το χαρτοφυλάκιο της εταιρίας σημείωσε άνοδο κατά 24,75% τη χρήση 2021, με την εσωτερική αξία του χαρτοφυλακίου (Ν.Α.V.) να ανέρχεται σε €15,10 εκατ. ή €9,4116 ανά μετοχή στις 31/12/2021.
  • Στο τέλος της χρήσης 2021, το χαρτοφυλάκιο της εταιρίας ήταν επενδυμένο στο σύνολό του στην Ελλάδα, με ποσοστό 86,91% σε εισηγμένες μετοχές στο Χ.Α. και κατά 1,98% σε ομόλογα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

  • Τη σύσταση Επιτροπής ESG επί περιβαλλοντικών, κοινωνικών και εταιρικής διακυβέρνησης θεμάτων τα οποία άπτονται των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της και προέβη στον ορισμό των μελών της.
  • Να προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2021 συνολικού ποσού 802.272, ήτοι 0,50 ευρώ ανά μετοχή, συμπεριλαμβανομένου του ποσού 401.136 ή 0,25 ανά μετοχή που αντιστοιχεί στα προσωρινά μερίσματα της χρήσης που έχουν διανεμηθεί. Tο επιπλέον ποσό για διανομή που προκύπτει ανέρχεται σε €401.136, ήτοι 0,25 ανά μετοχή.

Η μετοχή της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., με τιμή κλεισίματος  6,90 στις 29/03/2022, διαπραγματευόταν στο Χρηματιστήριο Αθηνών με έκπτωση (discount) -23,07%

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Alpha Trust: Ξεπέρασε τα 3 εκατ. ο κύκλος εργασιών στο α' εξάμηνο

Παρά το γεγονός ότι ενισχύθηκε ο τζίρος του ομίλου, η κερδοφορία του μειώθηκε σημαντικά, ενώ αυξήθηκαν και τα λειτουργικά έξοδα εξαιτίας των νέων προσλήψεων με αντίστοιχη αύξηση του κόστους μισθοδοσίας.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Alpha Trust: Στα 6,34 ευρώ θα είναι η τιμή διάθεση των νέων μετοχών

Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και προεγγραφής και η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος προτίμησης στο Χ.Α. θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Alpha Trust: Από αύριο η διαπραγμάτευση των μετοχών στο Χρηματιστήριο

Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας ορίστηκε σε 4,80 ευρώ ανά μετοχή (ίση με την τιμή κλεισίματος της συνεδρίασης της 4ης Ιουλίου 2022 της Εναλλακτικής Αγοράς του Χ.Α.).
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Alpha Trust: Από 1η Ιουνίου σε διαπραγμάτευση οι 12.552 νέες μετοχές στο ΧΑ

Tο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό του 1.121.091,84 ευρώ διαιρούμενο σε 3.114.144 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας λεπτών τριάντα έξι (0,36 ευρώ) η κάθε μία.