ΓΔ: 878.76 -0.45% Τζίρος: 44.15 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:04 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
ellaktor_office
Τα κεντρικά γραφεία της Ελλάκτωρ. Πηγή: ellaktor.gr

Δ.Σ. Ελλάκτωρ: Δίκαιο και εύλογο το αντάλλαγμα της Δημόσιας Πρότασης

Η RB Ellaktor Holding στο Πληροφοριακό Δελτίο έχει δηλώσει ότι προτίθεται να προσφέρει το ποσό του 1,75 ευρώ τοις μετρητοίς, για κάθε Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης.

Τα κριτήρια του «δίκαιου και εύλογου» πληροί το προσφερόμενο αντάλλαγμα της υποβληθείσας προαιρετικής δημόσιας πρότασης της «RB Ellaktor Holding B.V.» για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Ελλάκτωρ, σύμφωνα με την αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η RB Ellaktor Holding στο Πληροφοριακό Δελτίο έχει δηλώσει ότι προτίθεται να προσφέρει το ποσό του 1,75 ευρώ τοις μετρητοίς, για κάθε Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης η οποία θα του προσφερθεί νομίμως και εγκύρως κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής.

Ειδικότερα το Προσφερόμενο Τίμημα πληροί τις προϋποθέσεις:

(α) υπερβαίνει κατά 31,6% περίπου την ΜΣΧΤ κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, η οποία ανήλθε σε ένα ευρώ και τριάντα τρία λεπτά του ευρώ (€ 1,33).

(β) υπερβαίνει κατά περίπου 2,94% την υψηλότερη τιμή στην οποία ο Προτείνων ή τα Συντονισμένα Πρόσωπα ή οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του Προτείνοντος ή σε συντονισμό με τον Προτείνοντα απέκτησε Μετοχές κατά τη διάρκεια των 12 μηνών που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης.

Σημειώνεται πως ο χρηματοοικονομικός Σύμβουλος σύμφωνα με την από 27.06.2022 Έκθεσή του προσδιόρισε ένα εύρος αξίας των μετοχών της Εταιρείας (το Εύρος Αξίας ανά μετοχή), σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση, το οποίο κυμαίνεται μεταξύ 1,67 Ευρώ και 2,10 Ευρώ ανά μετοχή.

Επίσης, το ΔΣ επισημαίνει πως η Δημόσια Πρόταση δεν αναμένεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στα συμφέροντα της εταιρείας, στις εργασιακές σχέσεις, ή στον αριθμό των εργαζομένων στην Εταιρεία, στο βαθμό που δεν επέλθουν σημαντικές μεταβολές στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς και της οικονομίας.

Εδώ αναλυτικά η αιτιολογημένη γνώμη .

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Motor Oil: Εγκρίθηκε από το ΔΣ η συμφωνία με την Ελλάκτωρ

Σύμφωνα με την έκθεση της KPMG η εύλογη αγοραία αξία του 75% των Ιδίων Κεφαλαίων του κλάδου ΑΠΕ της Ελλάκτωρ εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ 547 εκατ. ευρώ και 655 εκατ. ευρώ με κεντρική τιμή (midpoint) το ποσό των 598 εκατ. ευρώ.
ellaktor_office
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Eλλάκτωρ: Πρόταση επαναγοράς του «ακριβού» ομολόγου των 670 εκατ. ευρώ

Προσφέρει τιμή 101 στους ομολογιούχους. Η διαδικασία θα διαρκέσει έως τις 21 Σεπτεμβρίου. Παραμένει ερωτηματικό η στάση των ομολογιούχων αφού έχουν τη δυνατότητα να λάβουν καλύτερες τιμές σύμφωνα με τους αρχικούς όρους έκδοσης.