ΓΔ: 864.44 0.74% Τζίρος: 29.23 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωτο: Pixabay

«Κούρεμα» τριών ταχυτήτων στον φόρο για τις ηλεκτρονικές αποδείξεις

Σε ποιες περιπτώσεις προβλέπεται κατάργηση του φορολογικού «πέναλτι» 22%, πότε μειώνεται κατά 50% και πότε εφαρμόζεται κλιμακωτή μείωση. Ποια εισοδήματα μένουν εκτός υπολογισμού.

«Κούρεμα» έως και 100% του φόρο-πέναλτι για τις ηλεκτρονικές αποδείξεις στις φετινές φορολογικές δηλώσεις για εκατομμύρια μισθωτούς, συνταξιούχους και επαγγελματίες φέρνουν οι έκτακτες ρυθμίσεις λόγω της πανδημίας που εξειδικεύει απόφαση της ΑΑΔΕ η οποία παράλληλα καταγράφει τις κατηγορίες εισοδημάτων που δεν αποτελούν βάση υπολογισμού για το απαιτούμενο όριο δαπανών με ηλεκτρονικό η πλαστικό χρήμα.     

Ειδικότερα με βάση την απόφαση οι ταχύτητες στη μείωση του πρόσθετου φόρου για τις ηλεκτρονικές αποδείξεις είναι οι ακόλουθες:

 • Κατάργηση του «πέναλτι» 22%.

Απαλλάσσονται πλήρως από τις αποδείξεις και συνεπώς από τον έξτρα φόρο:

 1. Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία, σύμφωνα με τις κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν για τον προσδιορισμό των πληττόμενων επιχειρήσεων από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID - 19, θεωρήθηκε ως πληττόμενη για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του έτους 2020.
 2. Οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας ανεστάλη για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του έτους 2020 λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID - 19
 3. Οι εργαζόμενοι που εντάχθηκαν στον μηχανισμό ενίσχυσης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» ανεξαρτήτως χρονικού διαστήματος εντός του 2020,
 4. Τα φυσικά πρόσωπα των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης ανεστάλη κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε διαστήματος εντός του 2020
 5. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που έλαβαν μειωμένο μίσθωμα εντός του 2020, για το οποίο έχει υποβληθεί έστω και μία εγκεκριμένη δήλωση COVID - 19, κατόπιν σχετικής επεξεργασίας από την ΑΑΔΕ
 6. Οι φορολογούμενοι που είχαν συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας τους στις 31 Δεκεμβρίου 2019.
 • Μείωση κατά 50%.

Για φορολογούμενους που δεν είναι πληττόμενοι και είναι κάτω των 60 ετών το πρόστιμο μειώνεται από 22% σε 11% για τις περιπτώσεις που το δηλωθέν ποσό δαπανών που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2020 με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής είναι χαμηλότερο του απαιτούμενου 30% του πραγματικού εισοδήματος αλλά υψηλότερο από το 20%.  

Για παράδειγμα φορολογούμενος με πραγματικό ετήσιο εισόδημα 25.000 ευρώ. Το 2020 κατάφερε να καλύψει το 25% του εισοδήματός του με ηλεκτρονικές πληρωμές και όχι το 30%. Συγκέντρωσε δηλαδή 6.250 ευρώ σε e-αποδείξεις αντί για 7.500 ευρώ με αποτέλεσμα να του λείπουν 1.250 ευρώ. Με την νέα ρύθμιση θα πληρώσει πρόστιμο 137,50 ευρώ (1.250 Χ 11%= 137,50 ευρώ) ενώ με την αρχική ρύθμιση θα πλήρωνε έξτρα φόρο 275 ευρώ (1.250 Χ 22%=275 ευρώ).

Φορολογούμενος με πραγματικό εισόδημα από μισθωτή εργασία, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα ίσο με 15.000 ευρώ απαιτείται να δηλώσει ηλεκτρονικές πληρωμές τουλάχιστον 4.500 ευρώ (15.000*30%=4.500). Εάν αυτός δηλώσει δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής που ανέρχονται στο 25% (ανώτερο του 20%, αλλά υπολειπόμενου του απαιτούμενου 30%) του πραγματικού τους εισοδήματος (15.000*25%=3.750 ευρώ), τότε ο έξτρα φόρος θα ανέλθει σε  82,5  ευρώ [(4.500-3.750)*11%=82,5]. 

 • Κλιμακωτή μείωση.

Για μη πληττόμενους φορολογούμενους ηλικίας κάτω των 60 ετών, εφόσον το δηλωθέν ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής έτους 2020, υπολείπεται του 20% του πραγματικού εισοδήματος από μισθωτή εργασία, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα,  τότε η προσαύξηση του φόρου υπολογίζεται κλιμακωτά ως εξής:

 1. με συντελεστή 22%  στο ποσό των ηλεκτρονικών δαπανών που υπολείπονται για να καλύψουν το 20% του πραγματικού εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτή εργασία, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα και
 2. με συντελεστή 11% στο ποσό των e-αποδείξεων που λείπουν για να καλύψουν πάνω από το 20% και έως το 30% του πραγματικού εισοδήματος.

Για παράδειγμα μισθωτός με πραγματικό εισόδημα 20.000 ευρώ κάλυψε το 15% του εισοδήματός του με αποδείξεις, δηλαδή συγκέντρωσε 3.000 ευρώ αντί 6.000 ευρώ που απαιτείται. Δηλαδή του λείπουν αποδείξεις αξίας 3.000 ευρώ. Στα 1.000 ευρώ του ακάλυπτου ποσού δαπανών θα επιβληθεί πρόστιμο με συντελεστή 22% δηλαδή 220 ευρώ και στα άλλα 2.000 ευρώ θα επιβληθεί πέναλτι 11% (220 ευρώ). Συνολικά δηλαδή θα πληρώσει έξτρα φόρο 440 ευρώ ενώ με την αρχική ρύθμιση θα πλήρωνε 660 ευρώ, δηλαδή θα γλιτώσει φόρο 220 ευρώ.

Φορολογούμενος με πραγματικό εισόδημα ίσο με 19.000 ευρώ και δηλωθείσες δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής έτους 2020 ίσες με 1.850 ευρώ (οι απαιτούμενες δαπάνες είναι 19.000*30% = 5.700 ευρώ), θα επιβαρυνθεί με προσαύξηση του φόρου ίση με 638 ευρώ (429€+209€). Το πρώτο μέρος της προσαύξησης των 429 ευρώ αντιστοιχεί στο 22% της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ του 20% του πραγματικού εισοδήματος και του δηλωθέντος ποσού δαπανών {[(20%*19.000)-1850]*22% = 429€}. Το δεύτερο μέρος της προσαύξησης των 209 ευρώ αντιστοιχεί στο 11% της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ του απαιτούμενου ποσού δαπανών και του 20% του πραγματικού εισοδήματος {[(30%*19.000)-(20%*19.000)]*11%=209 ευρώ}.

Ποια εισοδήματα δεν υπολογίζονται

Πέραν των παραπάνω, το όριο των αποδείξεων για τους υπόχρεους μειώνεται καθώς στον υπολογισμό του εισοδήματος επί του οποίου προσδιορίζονται οι απαιτούμενες δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής δεν περιλαμβάνονται έκτακτες αποζημιώσεις, αμοιβές, επιχορηγήσεις και οικονομικές ενισχύσεις που δόθηκαν στα πλαίσια αντιμετώπισης των συνεπειών εξάπλωσης της πανδημίας.

Αναλυτικότερα δεν υπολογίζονται τα ακόλουθα εισοδήματα:

 • Οι εφάπαξ αποζημιώσεις λόγω διακοπής σύμβασης εργασίας ή άλλης σύμβασης και το καταβαλλόμενο ασφάλισμα στα πλαίσια ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων
 • Το επίδομα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων, καθώς και το επίδομα αναζήτησης εργασίας στο πλαίσιο δράσεων συμβουλευτικής
 • Η αγροτική επιδότηση πρόωρης συνταξιοδότησης.
 • Η είσπραξη ασφαλιστικής αποζημίωσης ή οικονομικής ενίσχυσης, λόγω διάλυσης αλιευτικού σκάφους.
 • Οι έκτακτες αποζημιώσεις, αμοιβές, επιχορηγήσεις και οικονομικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και αποτελούν εισόδημα

Επισημαίνεται ότι δεν προσμετράται στο πραγματικό εισόδημα το ποσό της εισφοράς αλληλεγγύης και το ποσό της διατροφής που δίδεται στον/στην διαζευγμένο/-η σύζυγο ή σε μέρος συμφώνου συμβίωσης ή εξαρτώμενο τέκνο εφόσον καταβάλλεται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς δεν θα σας... δαγκώσουν τα τεκμήρια: Ποιες αλλαγές ισχύουν φέτος

Ποια είναι τα εισοδήματα που προέρχονται από κυβερνητικά μέτρα στήριξης και μπορούν να αξιοποιηθούν για την κάλυψη των τεκμηρίων διαβίωσης. Ποιες είναι οι 17 κατηγορίες εισοδημάτων που καλύπτουν τεκμήρια.
forologia-foroi-logistes-forologikos elegxos-efories
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η εντεκάδα των αλλαγών στο φετινό έντυπο της φορολογικής δήλωσης

Οι μεταβολές για αποδείξεις, τεκμήρια, τα ενοίκια, κρατικές ενισχύσεις, δαπάνες για ανακαινίσεις κατοικιών, νεοφυείς επιχειρήσεις, φορολογική κατοικία, δωρεές, μετοχές και ηλεκτρικά οχήματα.
forologia-foroi-logistes-forologikos elegxos-efories
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γλιτώνουν φόρο - εισφορά αλληλεγγύης 15 κατηγορίες εισοδημάτων

Η απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ για τις βεβαιώσεις αποδοχών που θα πρέπει να αποστείλουν οι εργοδότες και οι φορείς του Δημοσίου έως τις 29 Μαρτίου, ενόψει της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.