ΓΔ: 1054.59 0.84% Τζίρος: 89.84 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:01 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Foroi, Forologia, Diloseis
Φωτο: Shutterstock

Ξεκαθαρίζει το τοπίο για το χαρτόσημο στα έντοκα δάνεια μεταξύ επιχειρήσεων

Με νέα διάταξη επιβάλλεται αναδρομικά χαρτόσημο 2,4% στα έντοκα δάνεια μεταξύ επιχειρήσεων και τελειώνει η αβεβαιότητα που είχε δημιουργηθεί από αντικρουόμενες αποφάσεις της εφορίας και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Την επιβολή τέλους χαρτοσήμου 2,4% στα έντοκα δάνεια που συνάπτονται μεταξύ των επιχειρήσεων και μάλιστα αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου του 2021 προβλέπει διάταξη του υπουργείου Οικονομικών που περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή και με την οποία αποσαφηνίζεται το πεδίο εφαρμογής της φορολογίας χαρτοσήμου και επικαλύπτονται αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για απαλλαγή των συγκεκριμένων δανείων από το τέλος χαρτοσήμου.

Ειδικότερα, με το άρθρο 172 του νέου νομοσχεδίου ξεκαθαρίζεται ότι αναδρομικά από την 1η.1.2021, δεν θίγονται οι διατάξεις για την επιβολή τελών χαρτοσήμου στα έντοκα δάνεια και λοιπές χρηματοδοτήσεις και στους απορρέοντες συμβατικούς τόκους, ενόσω απαλλαγές από τέλη χαρτοσήμου που προβλέπονται από άλλες διατάξεις εξακολουθούν να ισχύουν και αποδίδονται εμπρόθεσμα μέχρι την 31η.10.2022 τα τέλη χαρτοσήμου για τα συναπτόμενα δάνεια και τις λοιπές χρηματοδοτήσεις καθώς και τους απορρέοντες τόκους μέχρι τη δημοσίευση του νόμου.

Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι «με την προτεινόμενη ρύθμιση αποσαφηνίζεται το πεδίο εφαρμογής της φορολογίας χαρτοσήμου με την προσθήκη δύο νέων εδαφίων στην περ. β της παρ. 1 του άρθρου 63 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας που κυρώθηκε με τον ν. 2859/2000 (Α'248), με τα οποία ορίζεται ότι δεν θίγονται οι διατάξεις που προβλέπουν την επιβολή τελών χαρτοσήμου στις συμβάσεις δανείων, τις λοιπές χρηματοδοτήσεις (όπως οι εγγραφές του τέταρτου εδαφίου της παρ. 5γ του άρθρου 15 του ΚΝΤΧ, οι ενέγγυες πιστώσεις, οι πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και οι πιστωτικές κάρτες, από εταιρείες μη τράπεζες), και στους συμβατικούς τόκους»

Επισημαίνεται ακόμα ότι «με τις υφιστάμενες ρυθμίσεις ετίθεντο ερμηνευτικά ζητήματα για το πεδίο εφαρμογής της φορολογίας χαρτοσήμου ως προς τα έντοκα δάνεια και τις λοιπές χρηματοδοτήσεις, καθώς και τους συμβατικούς τόκους» και τονίζεται ότι βραχυπρόθεσμος στόχος ρύθμισης είναι η «απόδοση τελών χαρτοσήμου επί εντόκων δανείων και λοιπών χρηματοδοτήσεων (όπως οι εγγραφές του τέταρτου εδαφίου της παρ. 5γ του άρθρου 15 του ΚΝΤΧ, οι ενέγγυες πιστώσεις, οι πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και οι πιστωτικές κάρτες, από εταιρείες μη τράπεζες), καθώς και για τους συμβατικούς τόκους αυτών».

Σημειώνεται ότι το θέμα της επιβολής ή μη τελών χαρτοσήμου στα δάνεια μεταξύ των επιχειρήσεων αποτελεί σημείο διένεξης μεταξύ των φορολογούμενων και της φορολογικής διοίκησης, καθώς οι ελεγκτικές αρχές για πολλά χρόνια επιβάλλουν τέλος χαρτοσήμου στις επιχειρήσεις, πολλές από τις οποίες προσέφυγαν στα διοικητικά δικαστήρια ζητώντας την ακύρωση του. Το 2020 το Συμβούλιο της Επικρατείας με δύο αποφάσεις απάλλαξε τα δάνεια μεταξύ των επιχειρήσεων από το τέλος χαρτοσήμου.

Συγκεκριμένα, στις αποφάσεις 2163-4/2020, 2323-5/2020) αναφέρεται ότι η «χορήγηση, έστω και ευκαιριακά, έντοκου χρηματικού δανείου από πρόσωπο υποκείμενο σε ΦΠΑ (ήτοι επιχείρηση) απαλλάσσεται των τελών χαρτοσήμου». Συγκεκριμένα κρίθηκε ότι «η χορήγηση δανείου (από πρόσωπο υπαγόμενο στον ΦΠΑ) με τόκο, ήτοι έναντι ανταλλάγματος, συνιστά παροχή υπηρεσιών από επαχθή αιτία, και ως εκ τούτου εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΦΠΑ, αν και συνιστά απαλλασσόμενη (του ΦΠΑ) δραστηριότητα. Συνεπώς, η διάταξη του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου, που επέβαλε χαρτόσημο στα δάνεια αυτά, έχει καταργηθεί ήδη από την 1η.1.1987, όταν δηλαδή ξεκίνησε να ισχύει ο νόμος περί ΦΠΑ».

Ωστόσο το υπουργείο Οικονομικών δεν εξέδωσε σχετική εγκύκλιο προς τις ελεγκτικές αρχές, με αποτέλεσμα να συνεχίζουν να επιβάλουν τέλος χαρτοσήμου, ενώ από τη πλευρά τους επιχειρήσεις έχοντας στα χέρια τους τις αποφάσεις του ανώτατου δικαστηρίου προσέφυγαν στη Διεύθυνση Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και σε ορισμένες περιπτώσεις δικαιώθηκαν. 

Αναλυτικότερα η διάταξη έχει ως εξής:

«Άρθρο 172

Αποσαφήνιση του πεδίου εφαρμογής της φορολογίας χαρτοσήμου ως προς τα δάνεια, τις λοιπές χρηματοδοτήσεις και τους τόκους αυτών - Τροποποίηση περ. β' παρ. 1 άρθρου 63 του ν. 2859/2000, Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

 1. Στο τέλος της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 63 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α'248), μετά τις λέξεις «ασφαλιστηρίων ζωής από ασφαλιστικές εταιρείες», το σημείο στίξης κόμμα «,» αντικαθίσταται από τελεία «.», προστίθενται τρίτο και τέταρτο εδάφια και η περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 63 διαμορφώνεται ως εξής:

«β) για την επιβολή τελών χαρτοσήμου στις πράξεις τις οποίες προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος νόμου και στα παρεπόμενά τους σύμφωνα.

Δε θίγονται οι διατάξεις που προβλέπουν την επιβολή τελών χαρτοσήμου στα μισθώματα ακινήτων, στις αποδείξεις πληρωμής ασφαλίστρων για κάθε είδους ασφαλίσεις και επιστροφής ασφαλίστρων, στις αποδείξεις πληρωμής αποζημίωσης, για ασφαλίσεις κάθε είδους, που δίνονται σε ασφαλιστικές εταιρείες, στα χορηγούμενα από ασφαλιστικές εταιρείες δάνεια επί ασφαλιστηρίων ζωής και στις εξαγορές (RACHATS) ασφαλιστηρίων Ζωής από ασφαλιστικές εταιρείες.

Ομοίως δεν θίγονται οι διατάξεις για την επιβολή τελών χαρτοσήμου στα έντοκα δάνεια και λοιπές χρηματοδοτήσεις και στους απορρέοντες συμβατικούς τόκους.

Απαλλαγές από τέλη χαρτοσήμου που προβλέπονται από άλλες διατάξεις για τις πράξεις του προηγούμενου εδαφίου εξακολουθούν να ισχύουν.»

2. Η ισχύς της παρ. 1 αρχίζει από την 1η.1.2021.

3. Για τα συναπτόμενα δάνεια και τις λοιπές χρηματοδοτήσεις, καθώς και τους απορρέοντες τόκους μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, τα τέλη χαρτοσήμου αποδίδονται εμπρόθεσμα μέχρι την 31η.10.2022.»

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

euro, metrita, cash, money
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παρατείνονται τα «μπόνους» σε επιχειρήσεις για τα ηλεκτρονικά τιμολόγια

Μικρότερος χρόνος παραγραφής φορολογικών υποθέσεων, πιο γρήγορες επιστροφές φόρου και μεγαλύτερες εκπτώσεις από τα ακαθάριστα έσοδα για τις εταιρείες που χρησιμοποιούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τιμολόγια.
euro, metrita, cash, money
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι 17 φορολογικές αλλαγές που έρχονται με νομοσχέδιο σκούπα του ΥΠΟΙΚ

Νέο καθεστώς για τις ρυθμίσεις οφειλών, έναρξη της πληρωμής τελών κυκλοφορίας με τον μήνα, κατάργηση του προστίμου 100 ευρώ για εκπρόθεσμες δηλώσεις, μείωση στο μισό του συντελεστή για μερίσματα ναυτιλιακών εταιρειών.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο νέος ακατάσχετος λογαριασμός έρχεται με καθυστέρηση τεσσάρων ετών

Οι φορολογούμενοι θα «χτίζουν» αυξημένο ακατάσχετο βάσει ρύθμισης του 2019 που ενεργοποιείται τώρα. Τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο - «σκούπα» του υπουργείου, πώς θα γίνουν οι ευνοϊκές ρυθμίσεις των οφειλών.
euro, metrita, cash, money
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σπάνε... κοντέρ τα φορολογικά έσοδα και φέρνουν νέα μέτρα στήριξης

Τουλάχιστον 600 εκατ. ευρώ ο «κουμπαράς» που δημιουργείται από τις υπερβάσεις στα έσοδα. «Κλειδωμένο» το επίδομα Πάσχα 250 ευρώ σε συνταξιούχους και ευάλωτα νοικοκυριά, ενώ εξετάζονται και άλλες παρεμβάσεις.
patra_akinita
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελάφρυνση φόρων σε εκμισθωτές ακινήτων εξετάζει το οικονομικό επιτελείο

Εξετάζεται επανασχεδιασμός από μηδενική βάση και καθιέρωση νέων και περισσότερων κλιμακίων και συντελεστών που θα καθιστούν προοδευτικότερη και δικαιότερη την κλίμακα και θα μειώνουν τα βάρη κυρίως για τα μεσαία εισοδήματα.