Φώτο: ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Αντλεί 50 εκατ. η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή για τρεις επενδύσεις σε αιολικά

Σε ξένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια θα διατεθούν με ιδιωτική τοποθέτηση οι νέες μετοχές, με στόχο την αύξηση της διασποράς και της εμπορευσιμότητας. Τουλάχιστον 11 ευρώ η τιμή διάθεσης.

Τρεις σημαντικές επενδύσεις σε αιολικά πάρκα, που θα προσθέσουν συνολικά 427MW στη δυναμικότητά της, προωθεί η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή και θα χρηματοδοτηθούν από τη σχεδιαζόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, από την οποία η εταιρεία θα αντλήσει περισσότερα από 50 εκατ. ευρώ, μέσω της διάθεσης μετοχών σε ξένους θεσμικούς επενδυτές με ιδιωτική τοποθέτηση.

Όπως προκύπτει από την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου που δημοσιοποιήθηκε χθες, ενόψει της γενικής συνέλευσης των μετόχων της 1ης Σεπτεμβρίου για την έγκριση της νέας αύξησης κεφαλαίου, η εισηγμένη στοχεύει να αξιοποιήσει τη σημαντική άνοδο της μετοχής και το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον που εκδηλώνεται για να αντλήσει νέα κεφάλαια για τη χρηματοδότηση επενδύσεων, αυξάνοντας παράλληλα τη διασπορά των μετοχών της.

Σύμφωνα με την έκθεση του δ.σ.,

  • «Η κάλυψη της αύξησης θα προσφέρει πρόσθετα ίδια κεφάλαια της τάξης των 50.124.327 ευρώ τα οποία θα διατεθούν προς χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της Εταιρείας προς όφελος του συνόλου των μετόχων.
  • Ειδικότερα, τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την αύξηση θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων της Εταιρείας που θα προσδώσουν περαιτέρω αξία στην Εταιρεία και τους μετόχους της, και συγκεκριμένα την ανάπτυξη των Αιολικών Πάρκων του Καφηρέα ισχύος 330MW, της Ταράτσας ισχύος 30MW και της Ευρυτανίας ισχύος 67MW».

Η διοίκηση υπενθυμίζει, μάλιστα, ότι με τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την αμέσως προηγούμενη αύξηση, το 2018, ποσού 38.475.000 ευρώ υπέρ το άρτιο και 2.850.000 ευρώ από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, χρησιμοποιήθηκαν για τη χρηματοδότηση επενδύσεων του Ομίλου στην ανάπτυξη αιολικών πάρκων στην Ελλάδα και στην Αμερική, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, και του Ειδικού Έργου Ευβοίας ισχύος 119MW.

Εξηγώντας την πρότασή της για παραίτηση των παλαιών μετόχων από τα δικαιώματά τους στη νέα αύξηση κεφαλαίου, η διοίκηση της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή σημειώνει ότι «η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης είναι αλληλένδετη με την διάθεση των προτεινόμενων έως 4.556.757 νέων μετοχών μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε διεθνείς επενδυτές, η οποία θα βελτιώσει περαιτέρω τη διασπορά και εμπορευσιμότητα των μετοχών».

Προσθέτει δε ότι «η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της Εταιρείας θα είναι κατ' ελάχιστον 11 ευρώ ανά μετοχή, τιμή η οποία βρίσκεται στην μέχρι σήμερα περιοχή των ιστορικών υψηλών τιμών της μετοχής της Εταιρείας». Σημειώνεται ότι χθες η μετοχή της εταιρείας έκλεισε στα 12 ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 2,21% σε μια κακή συνεδρίαση για το ΧΑ, ενώ από την αρχή του έτους κερδίζει περισσότερο από 50%, με την κεφαλαιοποίηση να έχει ανέλθει σε 1,367 δισ. ευρώ.

Επιπλέον, η διοίκηση σημειώνει ότι η αραίωση της συμμετοχής των παλαιών μετόχων μέσω της έκδοσης των νέων μετοχών ουσιαστικά θα αντισταθμιστεί σε μεγάλο βαθμό από την ακύρωση μετοχών που έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών. Πρόκειται για 4.293.268 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 3,769% του μετοχικού κεφαλαίου. Μετά την ακύρωση τους, το ποσοστό της αραίωσης δεν θα ξεπεράσει το 0,997%.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επενδύσεις 9 δισ. στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι το 2023

Έργα ΑΠΕ ισχύος 2.400 MW έχουν λάβει πλήρη αδειοδότηση, επιπλέον 5.800 MW έχουν εξασφαλίσει την απαιτούμενη περιβαλλοντική αδειοδότηση. Πρόκειται για μονάδες συνολικής ισχύος 8.200 MW από πληθώρα ομίλων.