Φώτο: Κρι Κρι

Από 26 Αυγούστου η καταβολή του μερίσματος της Κρι-Κρι

Η ημερομηνία αποκοπής ορίστηκε η Πέμπτη 20 Αυγούστου 2020 πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Μετά την παρακράτηση φόρου 5%, οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό πληρωτέο μέρισμα 0,171 ευρώ ανά μετοχή.

Από την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2020, από την Τράπεζα Πειραιώς, ξεκινά η καταβολή του μερίσματος της Κρι-Κρι, ενώ δικαιούχοι είναι βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) κατά την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2020.

Η ημερομηνία αποκοπής ορίστηκε η Πέμπτη 20 Αυγούστου 2020 πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 64 του ν. 4172/2013, ήτοι 0,009 ευρώ ανά μετοχή και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό πληρωτέο μέρισμα 0,171 ευρώ ανά μετοχή.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ