ΓΔ: 888.26 0.63% Τζίρος: 66.20 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Audiovisual

Ave: Επιστροφή σε κέρδη στο α' εξάμηνο, έφθασαν στα 2,19 εκατ. 

Ο κύκλος εργασιών στο πρώτο εξάμηνο του 2020 ανήλθε σε 58,58 εκ. ευρώ για τον όμιλο και 6,37 εκ. ευρώ για την εταιρεία, σημειώνοντας σημαντική ετήσια άνοδο.

Στροφή σε θετική πορεία σήμανε για τον όμιλο AVE το α' εξάμηνο του 2020, καθώς εμφάνισε κέρδη έναντι ζημιών στο αντίστοιχο διαστημα του 2019, με σημαντική αύξηση σε εππεδο πωλήσεων τόσο για τον όμιλο όσο και για την εταιρεία. 

Σημαντική συμβολή στην καλή εικόνα του κύκλου εργασιών είχε και η ενσωμάτωση σε επίπεδο ομίλου της εταιρείας «KRISTELCOM LIMITED» για ολόκληρο το πρώτο εξάμηνο του 2020 σε αντίθεση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 που η «KRISTELCOM LIMITED» ενσωματώθηκε μόνο για ένα μήνα (από τις 07/06-30/06/2019).

Αντίστοιχα η αύξηση σε εταιρικό επίπεδο οφείλεται στην ενσωμάτωση των θυγατρικών ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΓΚΕΙΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΙΝΜΕΝΤ Α.Ε. και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. από την 01/01/2020 στη  μητρική εταιρεία συνεπεία της από 31/12/2019 σχετικής πράξης συγχώνευσης.

Όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη στο α' εξάμηνο τα αποτελέσματα μετά από φόρους του Ομίλου  για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες  διαμορφώθηκαν σε κέρδη 2,19 εκ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2020, έναντι ζημιών 4,76 εκ. ευρώ της  αντίστοιχης περιόδου του 2019. Σε επίπεδο εταιρείας τα αποτελέσματα  μετά από φόρους ήταν θετικά κατά 2,73 εκ. ευρώ στο υπό εξέταση εξάμηνο, έναντι αρνητικού  ποσού ύψους 3,31 εκ. ευρώ την  αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου για το εξάμηνο του 2020 διαμορφώθηκαν σε κέρδη 272 χιλ. ευρώ  έναντι ζημιάς 132 χιλ. ευρώ το 2019. Τα σχετικά μεγέθη  για την Εταιρεία διαμορφώθηκαν σε ζημιές 980 χιλ. ευρώ προερχόμενες κυρίως από την αναστολή λειτουργίας των ψυχαγωγικών πάρκων με κρατική εντολή λόγω COVID-19, και  469 χιλ. Ευρώ για το εξάμηνο του 2019 αντίστοιχα.

Ο κύκλος εργασιών (πωλήσεις) στο πρώτο εξάμηνο του 2020 ανήλθε σε 58,58 εκ. ευρώ για τον όμιλο και 6,37 εκ. ευρώ για την εταιρεία έναντι 19,37 εκ. ευρώ για τον όμιλο και 0,84  εκ. ευρώ για την εταιρεία της αντίστοιχης περιόδου του 2019.

Παράλληλα σημειώνεται ότι στα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά το α' 6μηνο της τρέχουσας χρήσης είναι το προσύμφωνο για μεταβίβαση των μετοχών που κατείχε ο Όμιλος (75,56%) στη θυγατρική εταιρεία Ster Cinemas η οποία υλοποιήθηκε εντός του Ιουλίου 2020. Η ζημία που επιβάρυνε τον όμιλο ο κλάδος της εκμετάλλευσης των κινηματογραφικών αιθουσών λόγω των περιορισμών που έχουν τεθεί από την Πολιτεία στη λειτουργία των κινηματογράφων ανήλθε κατά το 1ο εξάμηνο της χρήσης σε 1,81 εκ. ευρώ ωστόσο λόγω της μεταβίβασης του εν λόγω κλάδου, θα έχουν μηδενική επίπτωση εφεξής.

Τέλος ο Όμιλος στις 30.06.2020 υπέγραψε σύμβαση στερητικής αναδοχής χρέους, συνέπεια της οποίας ήταν η διαγραφή δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου προς την Τράπεζα Πειραιώς τρέχουσας αξίας 10,28 εκ. Ευρώ και η αναδοχή από την 30.06.2020 και τούδε των ανωτέρω απαιτήσεων της Τράπεζας από την DOSON INVESTMENTS COMPANY LIMITED η οποία θα εξυπηρετεί το δάνειο σύμφωνα με τους οικείους όρους που διέπουν τις σχετικές δανειακές συμβάσεις. Η ανωτέρω περιγραφείσα διαγραφή των 10,28 εκ. Ευρώ επηρέασε ισόποσα θετικά τα αποτελέσματα και την καθαρή θέση του Ομίλου κατά το ‘Α εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης. Εντός του Ιουλίου ο Όμιλος υπέγραψε και δεύτερη σύμβαση στερητικής αναδοχής χρέους σύμφωνα με την οποία διαγράφτηκαν δανειακές οφειλές ποσού 5,52 εκ. Ευρώ, ωφέλεια η οποία θα αναμορφώσει ανάλογα θετικά τα αποτελέσματα και την καθαρή θέση του Ομίλου κατά το 2ο εξάμηνο της χρήσης.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ