Σε placement του 1,70% των μετοχών προχωρά αύριο η Profile

Παρά την επιδείνωση των οικονομικών της μεγεθών κατά το α' εξάμηνο, η εταιρεία αναφέρει ότι υπήρξε ισχυρή ανάκαμψη το γ' τρίμηνο και τα μεγέθη 9μηνου είναι περίπου ίδια με το 2019.

Στην πώληση 200.700 ιδίων μετοχών που κατέχει, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,70% του μετοχικού κεφαλαίου, θα προχωρήσει η Profile. Η πώληση των μετοχών θα πραγματοποιηθεί μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης αύριο, 4 Νοεμβρίου. Νωρίτερα η εταιρεία είχε ανακοινώσει ότι αναστέλλει το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών της από 07.05.2020 απόφασης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Όπως έγραφε το Βusiness Daily, το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών το οποίο επανεκκινήθηκε νωρίτερα μέσα στη χρονιά έχει ως σκοπό τη συγκέντρωση μετοχών για την εκ νέου διενέργεια placement σε θεσμικά χαρτοφυλάκιαΥπενθυμίζεται ότι, η εταιρεία προχώρησε σε placement για το 4,9% σε ξένα θεσμικά χαρτοφυλάκια με μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα μεταξύ των οποίων ξεχωρίζει η Pictet με έδρα την Ελβετία η οποία διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία 496 δισ ελβετικών φράγκων.

Νέα έκδοση του Axia

Η Profile παρουσίασε, εξάλλου, τη νέα έκδοση του Axia Suite, που περιλαμβάνει προηγμένες λειτουργικότητες για την ολοκληρωμένη κάλυψη των αυξανόμενων απαιτήσεων της αγοράς σε απομακρυσμένη πρόσβαση και on-boarding πελατών, καθώς και νέου δυναμικού client portal προσφέροντας αυτοματοποιημένες διαδικασίες, με ασφάλεια, ειδικά στον τομέα του wealth, asset και fund management, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η omni-channel πλατφόρμα επενδύσεων Axia, εμπλουτίζεται διαρκώς με λειτουργίες που προσφέρουν ανταγωνιστικότητα στους οργανισμούς του κλάδου, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες. Η παρούσα κατάσταση απαιτεί ολοένα και περισσότερο την εφαρμογή της τηλεργασίας, της απομακρυσμένης επικοινωνίας και networking. Κατά συνέπεια, η προσέλκυση νέων πελατών μέσω άμεσων διαδικασιών γίνεται ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις εταιρείες του χώρου. Η συγκεκριμένη τάση αναμένεται να ενισχυθεί περισσότερο τους επόμενους μήνες με πλήρως ψηφιακή (digital) online πρόσβαση σε client portal καθώς και αυτοματοποιημένο on-boarding.

Η νέα έκδοση υποστηρίζει πλήρως αυτοματοποιημένα βήματα για τον πιθανό πελάτη ώστε να δημιουργήσει το κατάλληλο περιβάλλον για πιο εύκολη, γρήγορη και ασφαλή εγγραφή, αποκτώντας άμεση πρόσβαση στις υπηρεσίες επενδύσεων. Η λύση μπορεί να υλοποιηθεί ανεξάρτητα ή ως μέρος των υφιστάμενων συστημάτων προσφέροντας ένα μοντέρνο, ψηφιακό εργαλείο για financial advisors, funds distributors, wealth managers και private banking relationship managers. Παράλληλα ενισχύει τη διαδικασία onboarding με ασφάλεια και πλήρη συμμόρφωση με τις κανονιστικές οδηγίες ή την εσωτερική πολιτική της εταιρείας.

Η Profile επενδύει συστηματικά στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για τον κλάδο ώστε να επιτρέψει στους επαγγελματίες και στους πελάτες τους τη βέλτιστη επικοινωνία και διαχείριση χαρτοφυλακίων σε απαιτητικές συνθήκες. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Axia πρόσφατα επιλέχθηκε από επενδυτικές εταιρείες σε χώρες όπως η Ρωσία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Κύπρος, κ.ά.

Οι συνέπειες της πανδημίας για την εταιρεία

Σε συνέχεια της επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία, στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και επί σκοπώ προσήκουσας συμπληρώσεως της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης αναφορικά με την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2020, η οποία (Έκθεση) τέθηκε στη διάθεση του επενδυτικού κοινού την 16η Σεπτεμβρίου 2020, σημειώνει τα ακόλουθα σχετικά με την επίδραση της εν εξελίξει πανδημίας του κορονοϊού Covid-19:

Α. Επίπτωση της πανδημίας στη λειτουργία της Εταιρείας

 1. Μολονότι το πρώτο εξάμηνο του 2020, υπήρξε μια πρωτοφανής και ιδιαίτερα ευμετάβλητη περίοδος για την παγκόσμια οικονομία, καθώς οι εξελίξεις συνεπεία της πανδημικής κρίσης υπήρξαν ραγδαίες, δυναμικές και συνεχείς, εν τούτοις η Εταιρεία κατόρθωσε μέσα σε αυτό το ιδιαίτερα ευμετάβλητο, ασταθές και ρευστό οικονομικό περιβάλλον να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις, διαφυλάσσοντας εν γένει τα μερίδια αγοράς και διατηρώντας τον κύκλο εργασιών της σε ικανοποιητικά επίπεδα.
 2. Παρά την παύση της οικονομικής δραστηριότητας σημαντικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας κατά το χρονικό διάστημα από το Μάρτιο έως και τον Μάιο της τρέχουσας χρήσεως συνεπεία του επιβληθέντος lock down, η Εταιρεία χάρη στη σημαντική εξειδίκευση που διαθέτει στην ολοκληρωμένη κάλυψη και εξυπηρέτηση των αναγκών του τραπεζικού και επενδυτικού τομέα, την ευελιξία και την προσαρμοστικότητα που τη διακρίνει καθώς και την έντονη δραστηριοποίηση του συνόλου των διευθυντικών στελεχών της, κατάφερε να εξακολουθήσει τη λειτουργία της και την απρόσκοπτη παροχή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.
 3. Κατά το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσεως:
 • ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε 6.845.736 €, έναντι 7.609.220 € την αντίστοιχη περίοδο του 2019, σημειώνοντας μείωση 10%,
 • τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 3.399.061 €, έναντι 4.027.443 € την αντίστοιχη περίοδο του 2019, σημειώνοντας μείωση 16%,
 • τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε 428.553 €, έναντι 1.239.506 € την αντίστοιχη περίοδο του 2019, σημειώνοντας μείωση 65%,
 • τα κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου ανήλθαν σε 383.013 €, έναντι 1.013.816 € την αντίστοιχη περίοδο του 2019, σημειώνοντας μείωση 62%,
 • τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 1.870.448 €, έναντι 2.102.435 €, αντίστοιχη περίοδο του 2019, σημειώνοντας μείωση 11%.

4. Η παρατηρούμενη μείωση στα ως άνω οικονομικά μεγέθη οφείλεται κατά κύριο λόγο στις δυσμενείς επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης, συνεπεία της ταχείας και ευρείας διασποράς του κορωνοϊού Covid-19 και στη συνακόλουθη αβεβαιότητα που επικρατεί στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον. Σημειώνεται, ωστόσο, προς αποφυγή οιασδήποτε παρερμηνείας και για την πληρότητα της παρεχομένης ενημερώσεως, ότι η υστέρηση που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου της τρέχουσας χρήσεως, έχει ήδη σχεδόν στο σύνολό της αναπληρωθεί από την ισχυρή ανάκαμψη του γ΄ τριμήνου, με αποτέλεσμα οι πωλήσεις του εννιαμήνου να κυμαίνονται στα ίδια περίπου επίπεδα με το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης χρήσεως, ήτοι σε ποσά της τάξεως των 10 εκατ. € περίπου.

5. Σημαντικό ρόλο στην κατεύθυνση της ανάσχεσης της περαιτέρω μείωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων διαδραματίζει ο σταθερά εξαγωγικός προσανατολισμός της Εταιρείας και η προσπάθεια περαιτέρω ενίσχυσης της εξωστρέφειας αυτής, όχι μονοσήμαντα αλλά στις γεωγραφικές περιοχές που παρουσιάζουν στρατηγικό ενδιαφέρον, με αποτέλεσμα τα έσοδα από το εξωτερικό να αντιπροσωπεύουν πλέον τα 2/3 του συνολικού κύκλου εργασιών.

6. Ενδεικτικό της μη ουσιώδους επίδρασης της πανδημίας στην επιχειρηματική και οικονομική δραστηριότητα και λειτουργία του Ομίλου τόσο από ποιοτική όσο και από ποσοτική άποψη, είναι και το γεγονός της αύξησης της ρευστότητας αυτού σε ποσοστό 30% περίπου, καθόσον τα συνολικά χρηματικά διαθέσιμα ανήλθαν σε 16,7 εκ. € και τα καθαρά διαθέσιμα στα 12,6 εκ. € έναντι 9,5 εκατ. € το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019.

Β. Μέτρα που ελήφθησαν για τη μείωση της επίδρασης της πανδημίας

 1. Η Διοίκηση της Εταιρείας, λειτουργώντας με υψηλό αίσθημα ευθύνης και έχοντας ως πρωτεύον μέλημα την διαφύλαξη της υγείας και ασφάλειας τόσο των εργαζομένων, όσο και των συνεργατών και των πελατών αυτής καθώς και του κοινωνικού συνόλου εν γένει, προέβη στην εκπόνηση και πλήρη εφαρμογή σχεδίου για την διασφάλιση της απρόσκοπτης επιχειρησιακής συνέχειας και λειτουργίας αυτής.
 2. Σε απόλυτη συμμόρφωση με τις οδηγίες και συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.), του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.), ελήφθησαν τα ακόλουθα μέτρα:
 • εφαρμογή του μέτρου της εξ αποστάσεως εργασίας σε ποσοστό 50% του προσωπικού για κάθε επιχειρηματική μονάδα (Business Unit) και κάθε οριζόντια δομή της Εταιρείας (Sales, Marketing, Finance, Administration),
 • άμεση απομάκρυνση εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ή πάσχουν από υποκείμενα νοσήματα και ένταξή τους στο μέτρο της εξ αποστάσεως εργασίας ,
 • διενέργεια απολυμάνσεων στους χώρους της Εταιρείας σε καθημερινή βάση,
 • υποχρεωτική θερμομέτρηση εργαζομένων και επισκεπτών κατά την προσέλευσή τους στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας,
 • υποχρεωτική χρήση αντισηπτικού και απολύμανση χεριών κατά την είσοδο στην Εταιρεία, τοποθέτηση αντισηπτικών υγρών σε όλους τους ορόφους της Εταιρείας,
 • συστάσεις για συχνή και σχολαστική τήρηση των κανόνων ατομικής υγιεινής (πλύσιμο χεριών, χρήση αντισηπτικού, χρήση μάσκας, αποφυγή χειραψιών με συναδέλφους ή/και επισκέπτες, απαγόρευση χρήσης της υποδοχής της Εταιρείας για παραλαβή προσωπικών φακέλων/δεμάτων, περιορισμός delivery και take – away),
 • παραμονή του συνόλου της εταιρικής αλληλογραφίας σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο της υποδοχής για χρονικό διάστημα 24 τουλάχιστον ωρών,
 • περιορισμός των ταξιδίων στα απολύτως αναγκαία και λήψη σχετικής εγκρίσεως από την αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας,
 • διενέργεια συναντήσεων προσωπικού και συνεδριάσεων των εταιρικών οργάνων χωρίς φυσική παρουσία με χρήση ηλεκτρονικών ή οπτικοακουστικών μέσων (πχ. τηλεδιάσκεψη),
 • σε περίπτωση απουσίας εργαζομένου λόγω ασθένειας, αναγκαία πριν την επιστροφή στην εργασία, η ιατρική εξέταση και η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης,
 • σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων βήχα/πυρετού/δύσπνοιας/καταβολής δυνάμεων/ανοσμίας/αγευσίας ή επαφής με ύποπτο/πιθανό/επιβεβαιωμένο κρούσμα, παραμονή σε κατ' οίκον περιορισμό, ενημέρωση του Ε.Ο.Δ.Υ. και ιατρική αξιολόγηση,
 • διαρκής παρακολούθηση της ρευστότητας της Εταιρείας, επί σκοπώ εμπρόθεσμης και προσήκουσας εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της,
 • αξιολόγηση του συνόλου των διαθέσιμων χρηματοοικονομικών επιλογών και χρήση, εφόσον παραστεί ανάγκη, των μέτρων στήριξης που θέσπισε η ελληνική πολιτεία για την διευκόλυνση των επιχειρήσεων,
 • εξασφάλιση χρηματοδότησης από συνεργαζόμενα πιστωτικά ιδρύματα.

Γ. Εκτίμηση της επίδρασης της πανδημίας στο μέλλον

 1. Κατά την παρούσα χρονική στιγμή, η πλήρης εξέλιξη του δεύτερου κύματος της πανδημίας και οι προτάσεις αλλά και αποφάσεις περί επιβολής εκ νέου αυστηρών περιοριστικών μέτρων τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε συνδυασμό με την δραστηριοποίηση του Ομίλου σε περιοχές της Ευρώπης και της Ασίας, καθιστούν οιαδήποτε εκτίμηση αναφορικά με την πιθανή επίδραση της πανδημίας στην εμπορική δραστηριότητα και στα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας και του Ομίλου επισφαλή και αβέβαιη.
 2. Σε κάθε περίπτωση πάντως, με βάση τα μέτρα που έχουν ληφθεί, τις εν εξελίξει συνεργασίες του Ομίλου και τις υλοποιήσεις των έργων που έχουν αναληφθεί, ούτε ο Όμιλος ούτε κάποια επί μέρους δραστηριότητα αυτού αντιμετωπίζουν ενδεχόμενη ή επαπειλούμενη περίπτωση διακοπής δραστηριότητας (going concern).
 3. Η ελεγχόμενη χρηματοοικονομική έκθεση του Ομίλου, η σημαντική ποιοτική και προϊοντική του διαφοροποίηση, σε συνδυασμό με την διαρκή εξέλιξη και αναβάθμιση των προϊόντων του, αλλά και η διεύρυνση της παρουσίας του Ομίλου σε νέες γεωγραφικές αγορές, αποτελούν τα κύρια εφόδια που διαθέτει για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών συνεπειών της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης και επιτρέπουν στη Διοίκηση να παραμένει συγκρατημένα αισιόδοξη ως προς την επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων στο σύνολο της τρέχουσας χρήσεως.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Συνεργασία αμοιβαίας αντιπροσώπευσης Profile με την Surecomp

Η συμφωνία αφορά σε αμοιβαία αντιπροσώπευση των λύσεων που αναπτύσσουν οι εταιρείες, σε πλήθος γεωγραφικών περιοχών, που έχουν παρουσία, υποστηρίζοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό των τραπεζών και άλλων επιχειρηματικών τομέων.