ΤΧΣ: Πλήρης στήριξη στην Τρ. Πειραιώς, διευκόλυνση εισόδου επενδυτών

Την πλήρη στήριξή του στη διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς, μετά την επίσημη ανακοίνωση εκ μέρους της ότι η αρμόδια υπηρεσία της ΕΚΤ αρνήθηκε την πληρωμή του κουπονιού των μετατρέψιμων ομολόγων (CoCos) εκφράζει σε ανακοίνωσή του το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Παράλληλα το ΤΧΣ σε ανακοίνωσή του τονίζει ότι θα επιδιώξει κατά τη διάρκεια του έτους 2021 και υπό τον όρο της ύπαρξης ευνοϊκών συνθηκών στην αγορά, να διευκολύνει την ουσιαστική συμμετοχή ιδιωτών στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας με μείωση του δικού του ποσοστού.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση «το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) ενημερώθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς ότι σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), η Τράπεζα δεν θα προβεί στην καταβολή με μετρητά των ετήσιων τοκομεριδίων για το έτος 2020 των Υπό Αίρεση Μετατρέψιμων Ομολογιών (Contingent Convertible Securities - CoCos) που κατέχει σήμερα το ΤΧΣ.  Κατά συνέπεια, μετά την υποχρεωτική μετατροπή των CoCos σε κοινές μετοχές, όπως προβλέπουν οι όροι που είχαν συμφωνηθεί το 2015, η συμμετοχή του ΤΧΣ στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέλθει σε ποσοστό 61,34%.
 
Το ΤΧΣ κατά τον ιδρυτικό του νόμο έχει ως κύρια αποστολή του τη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος με σκοπό την προστασία του δημοσίου συμφέροντος.  Κατά συνέπεια, όπως αναφέρει το Ταμείο σε σχετική ανακοίνωση, το ΤΧΣ είναι έτοιμο να στηρίξει την Τράπεζα στην προσπάθειά της για την ενίσχυση του ισολογισμού της, τη σημαντική απομείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs), την αποτελεσματική ενίσχυση των λειτουργιών της, καθώς και τη θεμελίωση μιας βιώσιμης και επαναλαμβανόμενης οργανικής κερδοφορίας.
 
Το ΤΧΣ, στο πλαίσιο αυτό, συνεχίζει να στηρίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και την Eκτελεστική Διοίκηση της Τράπεζας στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων της και την υλοποίηση της στρατηγικής της, με έμφαση στον μετασχηματισμό του επιχειρηματικού της μοντέλου και την ελαχιστοποίηση των αναλαμβανόμενων κινδύνων.
 
Το ΤΧΣ αναγνωρίζει την μακροχρόνια συνεισφορά των ιδιωτών μετόχων στην θετική πορεία της Τράπεζας.  Σε αυτό το πλαίσιο, το ΤΧΣ θα επιδιώξει κατά τη διάρκεια του έτους 2021 και υπό τον όρο της ύπαρξης ευνοϊκών συνθηκών στην αγορά, να διευκολύνει την ουσιαστική συμμετοχή ιδιωτών στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας με μείωση του δικού του ποσοστού, αποσκοπώντας στη διατήρηση της κεφαλαιακής ισχύος της Τράπεζας και στην προστασία του δημοσίου συμφέροντος
».

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

MIG: Στο 31,19% η έμμεση συμμετοχή της Πειραιώς Financial Holdings

Το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της νεοσυσταθείσας εταιρίας με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία» ανήλθε του ορίου του 25%, ενώ το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της μητρικής εταιρίας παρέμεινε αμετάβλητο.
Trapeza, trapeza peiraios
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στα 4,98 δισ. το μετοχικό κεφάλαιο της Πειραιώς μετά την μετατροπή των CoCos

Το μετοχικό κεφάλαιο της Τρ. Πειραιώς μετά την μετατροπή των CoCos σε μετοχές αυξήθηκε κατά 2.366,4 εκατ. ευρώ. Σε 831.059.164 μετοχές ονομαστικής αξίας 6 ευρώ η κάθε μια χωρίζεται μετοχικό κεφάλαιο.