ΓΔ: 817.24 0.26% Τζίρος: 53.08 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: ΟΤΕ

ΟΤΕ: Εγκρίθηκε από τους μετόχους το πρόγραμμα μετασχηματισμού

Σύμφωνα με τον ΟΤΕ θα δημιουργηθούν τρεις θυγατρικές εταιρείες οι οποίες θα αναλάβουν τις δραστηριότητες εξυπηρέτησης και υποστήριξης, λιανικών καταστημάτων και τεχνικής υποστήριξης αντίστοιχα.

Την έγκριση των μετόχων του έλαβε ο ΟΤΕ προκειμένου να προχωρήσει στον μετασχηματισμό του τρόπου λειτουργίας τους, όπως αναφέρει σε επίσημη ανακοίνωσή του, επιβεβαιώνοντας αντίστοιχες πληροφορίες που υπήρξαν. 

Όπως αναφέρει ο οργανισμός θα δημιουργηθούν τρεις θυγατρικές εταιρείες οι οποίες θα αναλάβουν τις δραστηριότητες εξυπηρέτησης και υποστήριξης, τη διαχείριση του δικτύου λιανικών καταστημάτων και την τεχνική υποστήριξη αντίστοιχα. 

Αναλυτικότερα και βάσει της ανακοίνωσης του ομίλου: «ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 133 παρ. 2 του Ν.4548/2018 και του άρθρου 4.1.3.3. του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύουν, γνωστοποιεί τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που πραγματοποιήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 2020.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑ 1ο:  Έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Διασπάσεων με απόσχιση των κλάδων Εξυπηρέτησης Πελατών (Customer Service), Καταστημάτων (Shops) και Τεχνικών Υπηρεσιών Πεδίου (Technical Field Operations) της ΟΤΕ Α.Ε. και απορρόφησή τους από τις ανώνυμες εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ, COSMOTE E-VALUE A.E., ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ και COSMOTE ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ A.E. (πρώην OTEPlus), αντίστοιχα, σύμφωνα με τα άρθρα 54 παρ.3, 57 παρ.2, 58-73 και 83-87 του Ν.4601/2019, το Ν.4548/2018, το άρθρο 52 του Ν.4172/2013 και το Ν.Δ.1297/1972, με ημερομηνία Λογιστικών Καταστάσεων την 30.06.2020 - Ορισμός εκπροσώπου της ΟΤΕ Α.Ε. για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της οριστικής Πράξης για τη Σύμβαση Διασπάσεων. 

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση ακύρωσης εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα έξι (9.965.956) ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Εταιρεία στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών με σκοπό την ακύρωσή τους, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των είκοσι οκτώ εκατομμυρίων, διακοσίων τριών χιλιάδων, εξακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (€28.203.655,48), σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας. 

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση υπογραφής συμφώνου εμπιστευτικότητας μεταξύ της ΟΤΕ Α.Ε. και της «Ερνστ & Γιανγκ (Ελλάς) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.E.» (ΕΥ) στο πλαίσιο προετοιμασίας της μετάβασης σε νέο ορκωτό ελεγκτή λογιστή για τη χρήση 2021. 

ΘΕΜΑ 4ο: Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018 και το άρθρο 14 του Καταστατικού, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση σε συνέχεια του προσωρινού ορισμού από το Διοικητικό Συμβούλιο (συνεδρίαση υπ’ αριθ. 3116/29-6-2020) του υφιστάμενου μη εκτελεστικού μέλους κ. Δημητρίου Γεωργούτσου ως Ανεξάρτητου μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3016/2002, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους. 

ΘΕΜΑ 6ο: Ανακοίνωση εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο νέου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους. 

ΘΕΜΑ 7ο: Διάφορες ανακοινώσεις». 

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ισχυρές ταμειακές ροές για τον ΟΤΕ, τιμή στόχος 15 ευρώ από Eurobank

Η σταθερή πορεία που επέδειξε το 2020 και οι προοπτικές ανάπτυξης που υπάρχουν σε συνδυασμό με τη μερισματική πολιτική που ακολουθεί η εταιρεία, κάνουν ελκυστική τη μετοχή του ΟΤΕ, σύμφωνα με την Eurobank Equities.