ΓΔ: 1270.35 -0.39% Τζίρος: 95.94 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Interlife

Interlife: Μέρισμα 0,12 ευρώ ανά μετοχή αποφάσισε η Γενική Συνέλευση

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίσθηκε η Τετάρτη 06 Ιουλίου 2022. Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων είναι οι μερίδες πελάτη εγγεγραμμένου στο Σύστημα Άυλων Τίτλων.

Μέρισμα 0,12 ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό), δίνει η εταιρεία Interlife στους μετόχους με απόφαση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Η ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος (ex dividend date) ορίσθηκε η Τετάρτη 06 Ιουλίου 2022,  ενώ η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Τρίτη 12 Ιουλίου 2022.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας:

Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία: «ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (INTERLIFE) Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Γενικών
Ασφαλίσεων» ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.4 του Κανονισμού του
Χρηματιστηρίου Αθηνών και την παράγραφο 5.2.1.17 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Κύπρου, ότι
δυνάμει της απόφασης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 17ης Ιουνίου 2022
εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσεως 2021 και ειδικότερα αποφασίσθηκε η καταβολή
ποσού 2.217.212,28 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι 0,12 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό) μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών οι οποίες ανέρχονται σε 91.143.

Από το ως άνω ποσό παρακρατείται βάσει των άρθρων 40 παρ. 1 και 64 παρ. 1 του ν.4172/2013, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 4646/2019, ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5% (0,006 € ανά μετοχή) και συνεπώς το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος (καθαρό ποσό) θα ανέλθει σε 0,114 Ευρώ ανά μετοχή.

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος (ex dividend date) ορίσθηκε η Τετάρτη 06 Ιουλίου 2022. Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι μερίδες πελάτη εγγεγραμμένου στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ATHEXCSD) και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου την Πέμπτη 07 Ιουλίου 2022.

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Τρίτη 12 Ιουλίου 2022 και θα πραγματοποιηθεί:

1. Για τους μετόχους που είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) που διαχειρίζεται η εταιρεία
«Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ATHEXCSD), μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο
Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της
ATHEXCSD και τις σχετικές αποφάσεις της. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους
θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο ΣΑΤ, υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται από την ATHEXCSD μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων.

2. Για τους μετόχους που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, μέσω επιταγής που θα τους αποσταλεί. Εφόσον αυτοί επιθυμούν να καταβληθεί το μέρισμα με (τραπεζική) κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που διατηρούν και θα υποδείξουν, παρακαλούνται να αποστείλουν έγγραφη εντολή στην εταιρία στην οποία θα αναφέρεται ο αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού και το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο αυτός διατηρείται. Η ως άνω έγγραφη εντολή θα πρέπει να φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια Αρχή και να κοινοποιηθεί στην εταιρία με κάθε πρόσφορο μέσο έως την 11η Ιουλίου 2022.

Τα μερίσματα τα οποία δεν θα εισπραχθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2027, παραγράφονται (άρθρο 250 Α.Κ. περ. 15) και τα σχετικά ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Interlife
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιστροφή σε θετικά αποτελέσματα θα πετύχει η INTERLIFE το 2023

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, Ιωάννης Βοτσαρίδης επισήμανε ότι η εταιρεία «πήρε πίσω τη ζημία που έγραψε πέρυσι» (για πρώτη φορά στα 30 χρόνια της λειτουργίας της) και «ήδη έχει κάποια θετικά αποτελέσματα από την εκμετάλλευση του κλάδου».