ΓΔ: 1045.84 1.47% Τζίρος: 66.28 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Xristos Megalou, Trapeza Peiraios
Πηγή: ΑΠΕ

Πάνω από τους στόχους τα κέρδη της Πειραιώς, αύξηση δανείων κατά 2 δισ.

Αναθεωρούνται ανοδικά όλες οι προβλέψεις της διοίκησης για τα βασικά μεγέθη του 2022. Στα 0,28 ευρώ τα κέρδη ανά μετοχή του 9μήνου, αύξηση 1,2% του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας.

Υψηλότερα από τους στόχους που είχε θέσει η διοίκηση κινείται η κερδοφορία της Τράπεζας Πειραιώς, καθώς ήδη στο εννεάμηνο τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,28 ευρώ και εκτιμάται ότι θα υπερβούν στο τέλος της χρήσης τα 0,35 ευρώ που ήταν ο αρχικός στόχος.

Καλύτερα από τους στόχους κινείται και η παραγωγή νέων δανείων, καθώς ήδη στο εννεάμηνο είχε διαμορφωθεί στα 2 δισ., πολύ κοντά στον ετήσιο στόχο για 2,3 δισ.

Ο βασικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET1 είναι αυξημένος κατά 1,2% και ανήλθε σε 10,7% στο 9μηνο, με αποτέλεσμα η διοίκηση να εκτιμά πλέον ότι στη λήξη της χρήσης θα έχει ξεπεράσει τον αρχικό στόχο του 11%.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η τράπεζα, τα βασικά στοιχεία των αποτελεσμάτων εννεαμήνου έχουν ως εξής:

  • Λειτουργικά κέρδη €386 εκατ. το 9μηνο 2022 από €225 εκατ. ένα χρόνο πριν.
  • Κέρδη ανά μετοχή χωρίς έκτακτα στοιχεία €0,28 το 9μηνο 2022, από €0,17 το 9μηνο 2021, σε τροχιά για επίπεδο άνω των €0,37 το 2022. 9% απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoΑTBV) σε εξομαλυμένη βάση το 9μηνο 2022, η οποία οδηγεί σε αναβάθμιση του στόχου για το 2022 σε περίπου 9% από περίπου 8% προηγουμένως
  • Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε €331 εκατ. το 3ο τρίμηνο 2022, αυξημένα κατά 8% σε τριμηνιαία βάση, ενισχυμένα από τα αυξημένα υπόλοιπα δανείων και ομολόγων, καθώς και από τα υψηλότερα επιτόκια. Στο εννεάμηνο του 2022 τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε 922 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 16% ετησίως, λόγω της απώλειας εσόδων από τόκους δανείων NPE. Εξαιρουμένων των διαφυγόντων εσόδων από τα NPEs, ανήλθαν σε 816 εκατ. ευρώ το 9μηνο 2022 , αυξημένα κατά 11% ετησίως .
  • Νέο ιστορικό ρεκόρ παραγωγής καθαρών εσόδων από προμήθειες στα €128 εκατ. το τρίτο τρίμηνο 2022, +4% σε τριμηνιαία και +12% σε ετήσια βάση. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες και μισθώματα το 9μηνο 2022 ανήλθαν σε 366 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 18% ετησίως.
  • Βασικοί συντελεστές της αύξησης ήταν η νέα δανειακή παραγωγή, η επενδυτική τραπεζική, τα έσοδα από κίνηση κεφαλαίων, οι προμήθειες συναλλάγματος, και τα έσοδα από πιστωτικές κάρτες, ενώ τα έσοδα από μισθώματα συνέβαλαν επίσης θετικά και αναμένεται να επεκταθούν περαιτέρω. Τα έσοδα προμηθειών ως ποσοστό του ενεργητικού διαμορφώθηκαν σε 0,62% το τρίτο τρίμηνο 2022.
  • Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν σε νέα ιστορικά υψηλά, στα €56,7 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2022, αυξημένες κατά 9% σε ετήσια βάση και κατά 1% σε τριμηνιαία βάση. Το κόστος καταθέσεων διαμορφώθηκε στις 8 μ.β. το τρίτο 3μηνο 2022, έναντι 6 μ.β. τα δύο προηγούμενα τρίμηνα.

Μειώθηκαν τα λειτουργικά έξοδα

Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα συνέχισαν την πτωτική τους πορεία και στο εννεάμηνο διαμορφώθηκαν σε 623 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 4% ετησίως, ενώ κατά το τρίτο τρίμηνο 2022 διαμορφώθηκαν σε 215 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 3% ετησίως. Η νέα δομή ελέγχου κόστους της τράπεζας αποδίδει ήδη καρπούς, με τα γενικά και διοικητικά έξοδα να έχουν μειωθεί κατά 6% σε ετήσια βάση το 9μηνο 2022. 

Οι επαναλαμβανόμενες δαπάνες προσωπικού το τρίτο τρίμηνο 2022 αυξήθηκαν κατά 6% ετησίως στα 101 εκατ. ευρώ, εξαιτίας μεταβλητών αμοιβών που εγγράφηκαν αυτό το τρίμηνο, και έκτακτης στήριξης προς εργαζομένους. Η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει τις ενέργειες αναδιάρθρωσης του ανθρώπινου δυναμικού, με το προσωπικό του ομίλου να ανέρχεται σε 9.058 εργαζόμενους στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, εκ των οποίων οι 8.721 απασχολούνταν στην Ελλάδα, μειωμένοι κατά 690 ετησίως. 

Επιπλέον, τα γενικά και διοικητικά έξοδα το 3ο τρίμηνο 2022 μειώθηκαν κατά 11% σε ετήσια βάση, στα €88 εκατ, με τις προσπάθειες εξορθολογισμού του κόστους του Ομίλου να υπερ-αντισταθμίζουν τις πληθωριστικές πιέσεις. Ο δείκτης κόστους προς βασικά έσοδα του ομίλου βελτιώνεται σταθερά από τρίμηνο σε τρίμηνο, φθάνοντας στο 47% το 3ο τρίμηνο 2022.

Περαιτέρω βελτίωση αναμένεται να σημειωθεί, καθώς είναι σε εξέλιξη το σχέδιο μετασχηματισμού και η συνεχιζόμενη ψηφιοποίηση δραστηριοτήτων της Τράπεζας.

Το οργανικό κόστος κινδύνου παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα για άλλο ένα τρίμηνο

Σε χαμηλά επίπεδα για ακόμη ένα τρίμηνο παρέμεινε το οργανικό κόστος κινδύνου, καθώς το τρίτο τρίμηνο 2022 οι οργανικές προβλέψεις δανείων διαμορφώθηκαν σε 45 εκατ. ευρώ, σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με το προηγούμενο τρίμηνο, λόγω της μεγάλης μείωσης των NPE το 2021, καθώς και της σημαντικής βελτίωσης νέων εισροών σε ΝPE. 

Απομειώσεις ύψους 18 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο 2022 σχετίζονται κυρίως με προβλέψεις αναφορικά με την αναδιάταξη του χαρτοφυλακίου ΝPΕ Sunrise 3. Το οργανικό κόστος κινδύνου επί των καθαρών δανείων παρέμεινε σε χαμηλό επίπεδο το τρίτο τρίμηνο 2022, στην περιοχή των 50 μ.β. για τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο, μειωμένο από τις 61 μ.β. ένα χρόνο πριν.

Κινήσεις εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων

Τα δάνεια προ απομειώσεων και προσαρμογών ανήλθαν στα 37,6 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 5% σε ετήσια βάση και κατά 2% σε τριμηνιαία βάση, παρά τη σημαντική μείωση NPE που έλαβε χώρα το 2021 και το 2022. 

Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ανήλθε στα €28,3 δισ. κατά το 9μηνο 2022, αυξημένα κατά €2,3 δισ., ξεπερνώντας τον ετήσιο στόχο των €2 δισ., γεγονός το οποίο οφείλεται στην παραγωγή νέων δανείων, ύψους 6,7 δισ. ευρώ.

Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών οφείλεται σε νέα επιχειρηματικά δάνεια, με τον κλάδο της βιομηχανίας / μεταποίησης να ηγείται του μεριδίου της παραγωγής. Σημειώνεται ότι το ποσό των δανείων προ απομειώσεων και προσαρμογών έως και τον Σεπτέμβριο 2022 περιλαμβάνει 6,1 δισ. ευρώ από ομόλογα υψηλής εξοφλητικής δραστηριότητας που σχετίζονται με τις τιτλοποιήσεις χαρτοφυλακίων που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τώρα, και συγκεκριμένα τις συναλλαγές Phoenix, Vega, Sunrise 1 και Sunrise 2.

Τα οργανικά NPE μειώθηκαν περαιτέρω στο 3ο τρίμηνο 2022

Το απόθεμα των NPE διαμορφώθηκε στα €3,3 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2022, ενώ ήταν σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με έναν χρόνο πριν (€5,9 δισ.), με συνεισφορά τόσο από την εκτέλεση των τιτλοποιήσεων του Ομίλου όσο και από οργανική μείωση. 

Ο δείκτης NPE υποχώρησε στο 8,7% από 9,1% στο προηγούμενο τρίμηνο, σημαντικά χαμηλότερος από τον Σεπτέμβριο του 2021 (16,6%), κυρίως λόγω των τιτλοποιήσεων NPE με υπαγωγή στο πρόγραμμα «Ηρακλής» (HAPS), καθώς και των συναλλαγών NPE εκτός «Ηρακλή», οι οποίες υλοποιήθηκαν το 2021 και το πρώτο εξάμηνο του 2022, αλλά και της οργανικής μείωσης

Ισχυρό προφίλ ρευστότητας και χρηματοδότησης

Στα τέλη Σεπτεμβρίου 2022, η χρηματοδότηση του Ομίλου στο πλαίσιο των δημοπρασιών TLTRO ανερχόταν σε €14,4 δισ., ενώ η πρώτη αποπληρωμή πραγματοποιήθηκε το 3ο τρίμηνο 2022 (€0,1 δις). 

Όσον αφορά στο προφίλ ληκτότητας της προαναφερθείσας χρηματοδότησης TLTRO, ποσό €0,3 δισ. λήγει το 2022, €11 δισ. το 2023 και το υπόλοιπο το 2024. Ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) του Ομίλου Πειραιώς ανήλθε στο εξαιρετικά ικανοποιητικό επίπεδο του 192%. Το ισχυρό προφίλ ρευστότητας του Ομίλου αντικατοπτρίζεται και στον δείκτη δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 63,5% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2022.

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας fully loaded Common Equity Tier 1 (CET1) του Ομίλου στο τέλος Σεπτεμβρίου 2022 διαμορφώθηκε στο 10,7%, σε τροχιά για την επίτευξη του στόχου του 2022, άνω του 11%. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 15,4%, υψηλότερα από τις συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις. 

Η δήλωση του κ. Χρήστου Μεγάλου

«Η Τράπεζα Πειραιώς παρουσίασε ένα εξαιρετικό σύνολο οικονομικών αποτελεσμάτων το 9μηνο του 2022, με οδηγό τα υψηλής ποιότητας κέρδη και την υπεραπόδοση των στόχων της. Τους πρώτους 9 μήνες του 2022, η Πειραιώς παρήγαγε €0,28 εξομαλυμένα κέρδη ανά μετοχή και αναμένεται να ξεπεράσει τον προηγούμενο στόχο των €0,35 κερδών ανά μετοχή για το έτος 2022.

Η τράπεζα επιδεικνύει σταθερή ανάπτυξη επιχειρηματικών δανείων, υψηλή κερδοφορία σε σχέση με τους αναλαμβανόμενους κινδύνους, πειθαρχία στη διαχείριση του λειτουργικού κόστους και επιταχυνόμενη ενίσχυση κεφαλαίου.

Η αδιαμφισβήτητη εμπορική ισχύς της Τράπεζας Πειραιώς αναδεικνύεται. Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων του ομίλου αυξήθηκε κατά 0,8 δισ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο και κατά 2,3 δισ. ευρώ το εννεάμηνο του 2022, ξεπερνώντας ήδη τον αναθεωρημένο ετήσιο στόχο των 2 δισ. ευρώ. Έχουμε απορροφήσει με επιτυχία την πρώτη δόση των 200 εκατ. ευρώ των κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και έχουμε λάβει την έγκριση για τη δεύτερη δόση.

Το χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων συνεχίζει να μειώνεται και τώρα στοχεύουμε σε δείκτη χαμηλότερο του 8% για το τέλος του 2022, από 9% το τρίτο τρίμηνο.

Η επιταχυνόμενη οργανική παραγωγή κεφαλαίου οδήγησε τον δείκτη fully loaded CET1 στο 10,7%, αυξημένο κατά περίπου 120 μονάδες βάσης τριμηνιαίως και κατά περισσότερο από 300 μονάδες βάσης τους τελευταίους 12 μήνες. Ο στόχος για το τέλος του έτους τίθεται πλέον σε επίπεδο υψηλότερο του 11%, βελτιωμένος σε σχέση με προηγούμενες εκτιμήσεις για 10%-11%.

Σε αντίθεση με τους Ευρωπαίους εταίρους της, η Ελλάδα παραμένει σε τροχιά οικονομικής ανάπτυξης το 2023 και μετά, λόγω της διαφορετικής φάσης στον οικονομικό κύκλο για την ελληνική οικονομία, και της βελτιωμένης ανθεκτικότητας και ανταγωνιστικότητας της χώρας. Με εμπιστοσύνη στις ισχυρές οικονομικές προοπτικές της Ελλάδας και τις επιδόσεις μας, αναβαθμίζουμε την εκτίμηση για την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων για το έτος 2022 σε περίπου 9%, από περίπου 8% προηγουμένως.

Συνεχίζουμε να ανεβάζουμε τον πήχη για τις επιδιώξεις μας και παραμένουμε προσηλωμένοι στη δημιουργία αξίας προς όφελος των μετόχων, των πελατών και των εργαζομένων μας».

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κ. Χριστοδούλου (Πειραιώς): Θετικές οι προοπτικές του factoring στην Ελλάδα

Όπως σημείωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς Factoring, ανεξάρτητα από την επίδραση που έχει το μέγεθος της οικονομίας, το ίδιο το προϊόν Factoring έχει δημιουργήσει μια δυναμική προοπτική.
Xristos Megalou, Trapeza Peiraios
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υπέρβαση στόχων κερδοφορίας - αποδοτικότητας το 2022 από την Τρ. Πειραιώς

Χρ. Μεγάλου: Ορόσημο το 2022 με ισχυρά αποτελέσματα. Τα εξομαλυμένα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν στα 0,42 ευρώ έναντι στόχου 0,37 ευρώ. Στο 10% η απόδοση ιδίων κεφαλαίων έναντι στόχου 9%. Ισχυρή πιστωτική επέκταση και μεγάλη μείωση δείκτη NPEs στο 6,8%.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νέος COO της Τράπεζα Πειραιώς ο Χάρης Μαργαρίτης, αποχωρεί ο Δ. Μαυρογιάννης

Τη θέση του COO αναλαμβάνει ο κ. Χάρης Μαργαρίτης, μέχρι πρότινος Γενικός Διευθυντής - CIO του Ομίλου, με επιτυχημένη πορεία στον οργανισμό και πολυετή εμπειρία στον χώρο της τεχνολογίας.