ΓΔ: 1217.75 1.48% Τζίρος: 81.62 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:01 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
intracom-intrakom
Φώτο: Intracom Telecom

Όμιλος Intracom: Εγκρίθηκε η απόσχιση του κλάδου των ακινήτων

Από την διάσπαση προκύπτει νέα εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο «INTRACOM PROPERTIES», οι μετοχές θα παραμείνουν εισηγμένες.

Εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση των μετόχων η διάσπαση της Intracom με την απόσχιση του κλάδου ακινήτων της.

Από την διάσπαση προκύπτει νέα εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο «INTRACOM PROPERTIES», της οποίας και εγκρίθηκε το καταστατικό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η «INTRACOM HOLDINGS» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 303201000 (εφεξής η «Διασπώμενη») ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια των αποφάσεων της από 16.01.2023 Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και δυνάμει της υπ' αριθ. 2893071ΑΠ/10.02.2023 απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 10.02.2023 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3448775 (ΑΔΑ:61Τ546ΜΤΛΡ-ΦΝΨ), εγκρίθηκε η διάσπαση της Εταιρείας με απόσχιση του κλάδου των ακινήτων που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στη Διασπώμενη, καθώς και των ακινήτων που η Διασπώμενη έχει μισθώσει δυνάμει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης του Ν. 1665/1986, και σύσταση νέας ανώνυμης εταιρείας, 100% θυγατρικής της Διασπώμενης (εφεξής η «Διάσπαση»), σύμφωνα με τα άρθρα 4, 54 παρ. 3, 57 παρ. 3, 59-74 και 83-87 του N. 4601/2019, το άρθρο 52 του N. 4172/2013, το άρθρο 61 του N. 4438/2016, καθώς και τις διατάξεις του N. 4548/2018, όπως ισχύουν.

Η έγκριση της Διάσπασης επιφέρει τα εξής αποτελέσματα:

(α) Συστάθηκε νέα ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με αριθμό ΓΕΜΗ 168876601000 και διακριτικό τίτλο «INTRACOM PROPERTIES» (εφεξής η «Επωφελούμενη») και εγκρίθηκε το Καταστατικό της.

Η απόφαση της έγκρισης της σύστασης της εν λόγω εταιρείας και του Καταστατικού της, καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 17.02.2023 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3463541/17.02.2023.

(β) Η Διασπώμενη κατέστη μοναδική μέτοχος της Επωφελούμενης «INTRACOM PROPERTIES», λαμβάνοντας το σύνολο των μετοχών που θα εκδοθούν στην Επωφελούμενη και ειδικότερα πενήντα πέντε εκατομμύρια εξακόσιες έντεκα χιλιάδες επτακόσιες πενήντα εννέα (55.611.759) κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) η καθεμία.

Σημειώνεται ότι σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της ως άνω διάσπασης, οι μετοχές της Διασπώμενης θα παραμείνουν εισηγμένες στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στην Intracom περνά η Κλουκίνας - Λάππας, θα ακολουθήσει δημόσια πρόταση

Πωλητές τα μέλη της οικογένειας Λάππα και ο Λουκάς Σπεντζάρης. Στα 28,7 εκατ. το συνολικό τίμημα. Η πρώτη επενδυτική κίνηση της Intracom Holdings με επίκεντρο την ακίνητη περιουσία της Κλουκίνας -Λάππας.