Φώτο: Alumil

Στα 241,5 εκατ. ευρώ οι ενοποιημένες πωλήσεις της ΑΛΟΥΜΥΛ το 2019

Αύξηση 0,3% κατέγραψε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΑΛΟΥΜΥΛ το 2019 και διαμορφώθηκε στα 241,5 εκατ. ευρώ έναντι 240,7 εκατ. το 2018.

Τα οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2019 δημοσίευσε ο Όμιλος ΑΛΟΥΜΥΛ, στα οποία καταγράφεται αύξηση 0,3% στον κύκλος εργασιών του, ο οποίος διαμορφώθηκε στα 241,5 εκατ. ευρώ έναντι 240,7 εκατ. το 2018.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 23 εκατ. ευρώ έναντι 14,3 εκατ. ευρώ το 2018, αυξημένα κατά 60,6%, ενώ τα μικτά κέρδη προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε 58,1 εκατ. ευρώ έναντι 49,2 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, βελτιωμένα κατά 18,1%.

Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε κέρδη 3,3 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,6 εκατ. ευρώ το 2018 (αύξηση κατά 666,1%). Όσον αφορά τα αποτελέσματα της μητρικής εταιρείας, ο κύκλος εργασιών κατέγραψε μικρή μείωση 0,3% και διαμορφώθηκε στα 152,8 εκατ. ευρώ έναντι 153,3 εκατ. ευρώ το 2018. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 7,6 εκατ. ευρώ έναντι 9,7 εκατ. ευρώ το 2018, μειωμένα κατά 21,6%.

Τα μικτά κέρδη προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε 21,7 εκατ. ευρώ έναντι 21,8 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου, περιοριζόμενα κατά 0,1%. Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε ζημίες 2,9 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 1,6 εκατ. ευρώ το 2018, κυρίως λόγω των δαπανών που απαιτήθηκαν για την ολοκλήρωση της συμφωνίας αναδιάρθρωσης με τις πιστώτριες τράπεζες.

Σχολιάζοντας τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2019, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Αλουμύλ ΑΕ, Γεώργιος Μυλωνάς, ανέφερε: «Το 2019 ήταν μια χρονιά εδραίωσης για την Αλουμύλ, με τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) του ομίλου να ανέρχονται στα 23 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 60,6%. Η οικονομική επίδοση της Αλουμύλ, αποδεικνύει ότι ο όμιλος παραμένει σε τροχιά επίτευξης των υψηλών στόχων που έχουν τεθεί για τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους και την ελληνική οικονομία».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Γ. Μυλωνάς: Οι μεγάλες προκλήσεις στην πορεία της Alumil και τα επόμενα βήματα

Στην διαδρομή και την εξέλιξη της Alumil καθώς και τις μεγάλες προσκλήσεις της κρίσης αναφέρθηκε σε ομιλία του ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας, Γεώργιος Μυλωνάς, σε ομιλία του σε εκδήλωση για τα τριακοστά γενέθλια της Alumil.