ΓΔ: 834.83 -0.17% Τζίρος: 63.52 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:01 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Alpha Trust

Alpha Trust: ΓΣ στις 25/2 για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 8,27 εκατ.

Θα ληφθεί απόφαση για ΑΜΚ της εταιρείας μέχρι του ποσού των 8,27 εκατ. ευρώ, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

Σε έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 25 Φεβρουαρίου καλεί τους μετόχους της η Alpha Trust. Στη συνέλευση θα ληφθεί, μεταξύ άλλων, απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μέχρι του ποσού των 8.273.430 ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση:

Με την από 04.02.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία «ALPHA TRUST- ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» και διακριτικό τίτλο «ALPHA TRUST- ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.» («Εταιρία) και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι για συμμετοχή σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 25 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30, στα γραφεία της διαχειρίστριας εταιρίας ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων στην Κηφισιά, οδός Τατοΐου αρ. 21, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Παράταση της διάρκειας της Εταιρίας.

2. Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρίας.

3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρίας, και έκδοση νέων κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

4. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.

5. Επαναπροσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου.

6. Λοιπά θέματα – Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, κατά τη συνεδρίαση της 25ης Φεβρουαρίου 2022, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 4η Μαρτίου 2022, ημέρα Παρασκεύη και ώρα 09:30, στα γραφεία της διαχειρίστριας εταιρίας ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων στην Κηφισιά, οδός Τατοΐου αρ.21. 

Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για την ΑΜΚ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε να προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση:

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας μέχρι του ποσού των οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα ευρώ (8.273.430 €), με καταβολή μετρητών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και την έκδοση μέχρι δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων έξι χιλιάδων οκτακοσίων δεκαέξι (2.406.816) νέων κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα πέντε λεπτών (3,4375 €) η κάθε μία, σε αναλογία τρεις (3) Νέες Μετοχές για κάθε δύο (2) παλαιές μετοχές και τιμή διάθεσης που θα οριστεί με νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποκλειομένης της έκδοσης κλασμάτων των Νέων Μετοχών.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Alpha Trust: Από 1η Ιουνίου σε διαπραγμάτευση οι 12.552 νέες μετοχές στο ΧΑ

Tο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό του 1.121.091,84 ευρώ διαιρούμενο σε 3.114.144 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας λεπτών τριάντα έξι (0,36 ευρώ) η κάθε μία.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Alpha Trust: Στις 30 Μαΐου η καταβολή του υπόλοιπου μερίσματος για το 2021

Η εταιρεία θα προχωρήσει στη διανομή του εναπομείναντος ποσού ύψους 401.136 ευρώ, ήτοι 0,25 ευρώ ανά μετοχή. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος του μερίσματος ορίστηκε η 23.05.2022, ενώ η καταβολή θα ξεκινήσει την 30η Μαΐου.