ΓΔ: 805.79 -0.57% Τζίρος: 55.20 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωτο: ΑΠΕ

Attica Bank: Ανασυγκροτήθηκε το Διοικητικό της Συμβούλιο, τα νέα μέλη

Η εκλογή νέων μελών ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι έως και 01-09-2023, θα ανακοινωθεί δε από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Στην ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου προχώρησε σήμερα η Attica Bank. Το Διοικητικό της Συμβούλιο εξέλεξε τρία νέα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, καθώς και ένα ακόμα μέλος ΔΣ προς συμπλήρωση της 11μελούς σύνθεσής του.

Με την εκλογή των νέων μελών πληρούνται i) οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 του ν. 4706/2020 σε συνδυασμό με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της 07-07-2021 των μετόχων αναφορικά με τον απαιτούμενο αριθμό των ανεξαρτήτων μελών του Δ.Σ., και ii) οι απαιτήσεις του άρθρου 3 παρ.1.β του νόμου 4706/2020 αναφορικά με την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο στο Δ.Σ. της Τράπεζας. 

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ» ή «Ταμείο») ως βασικός μέτοχος της Attica Bank με ανακοίνωσή του καλοσωρίζει τα τρία νέα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ της τράπεζας. 

Όπως σημειώνει σε σχετική ανακοίνωση το Ταμείο, τα νέα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν πολυετή εμπειρία στον τραπεζικό κλάδο, στον ελεγκτικό τομέα, καθώς και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. «Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Attica Bank στοχεύει στην υλοποίηση του σχεδίου μετασχηματισμού της Τράπεζας και στην επιχειρηματική ανάπτυξή της», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ταμείου, κ. Ηλίας Ε. Ξηρουχάκης, δήλωσε: «Χαιρετίζουμε την εκλογή των νέων Μελών τα οποία θα ενισχύσουν την  προσπάθεια του Διοικητικού Συμβουλίου να υλοποιήσει  με συνέπεια τον σχεδιασμό για την ανάπτυξη της Attica Bank, ώστε να συμβάλλει στην εκπλήρωση της αποστολής της προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και της τραπεζικής αγοράς. Eυχόμαστε σε όλο το Διοικητικό Συμβούλιο καλή επιτυχία στο έργο του».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Attica Bank:

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο κατά τη σημερινή του συνεδρίαση της 24ης Μαρτίου 2022, σε συνέχεια του από 23-03-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αποδοχών, εξέλεξε ως νέα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους κ.κ. Ιωάννη Ζωγραφάκη, Αιμίλιο Γιαννόπουλο και Γρηγόριο Ζαριφόπουλο, σε συνέχεια της παραίτησης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών κ.κ. Βενετίας Κουσία, Σωτηρίου Καρκαλάκου και Κωνσταντίνου Τσαγκαρόπουλου, ενώ περαιτέρω εξέλεξε και τον κ. Patrick Horend, ως μέλος Δ.Σ. προς συμπλήρωση της 11μελους συνθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, που όρισε η Γενική Συνέλευση της 02-09-2020.

Σημειώνεται ότι με την εκλογή των ανωτέρω πληρούνται i) οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 του ν. 4706/2020 σε συνδυασμό με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της 07-07-2021 των μετόχων αναφορικά με τον απαιτούμενο αριθμό των ανεξαρτήτων μελών του Δ.Σ., και ii) οι απαιτήσεις του άρθρου 3 παρ.1.β του νόμου 4706/2020 αναφορικά με την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο στο Δ.Σ. της Τράπεζας. 

Η ως άνω εκλογή ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι έως και 01-09-2023, θα ανακοινωθεί δε από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όπως ορίζεται στον νόμο και στο καταστατικό της Τράπεζας. 

Κατόπιν της ανωτέρω εκλογής, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 

1.    Κωνσταντίνος Μακέδος του Γεωργίου, Πρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος 
2.    Αβραάμ (Μίνος) Μωυσής του Εσδρά, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος, εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
3.    Μιχαήλ Ανδρεάδης του Θεοχάρη, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
4.    Ειρήνη Μαραγκουδάκη του Ιωάννη,  Εντεταλμένη Εκτελεστική Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
5.    Αλέξιος Πελέκης του Διονυσίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
6.    Μάρκος Κούτης του Νικολάου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
7.    Patrick Horend του Dieter, Μη Εκτελεστικό Μέλος
8.    Χαρίκλεια Βαρδακάρη του Νικολάου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
9.    Ιωάννης Ζωγραφάκης του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
10.    Αιμίλιος Γιαννόπουλος του Πολύκαρπου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
11.    Γρηγόριος Ζαριφόπουλος του Διονυσίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Στη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. ορίστηκαν εκ νέου οι αρμοδιότητες και η εκπροσώπηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Εντεταλμένη Εκτελεστική Σύμβουλος κ. Μαραγκουδάκη θα ασκήσει τα καθήκοντα της από την 01-04-2022.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την ως άνω συνεδρίασή του, κατόπιν των ανωτέρω αλλαγών στο Δ.Σ., αποφάσισε τα εξής: 

1.    Τον ορισμό του κ. Αιμιλίου Γιαννόπουλου, Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους Δ.Σ., σε προσωρινή  αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου κ. της κ. Χαρίκλειας Βαρδακάρη.

Μετά τον ανωτέρω ορισμό η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία βάσει της από 07-07-2021 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης αποτελεί τετραμελή  μεικτή Επιτροπή με μέλη Δ.Σ. και τρίτα πρόσωπα, αποτελούμενη από  δύο (2) τρίτα πρόσωπα - μη μέλη του Δ.Σ., ανεξάρτητα από την Τράπεζα κατά την έννοια του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, που να πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άνω άρθρου, ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., και ένα (1) ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. κατά την έννοια του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 που να πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άνω άρθρου, έχει ως ακολούθως:

i) Χρήστος – Στέργιος Γκλαβάνης, τρίτο πρόσωπο -μη μέλος Δ.Σ., ο οποίος πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020,
ii) Σταύρος Παπαγιαννόπουλος, τρίτο πρόσωπο μη μέλος Δ.Σ. ο οποίος πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, με επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική (και λογιστική) και μέλος της Επιτροπής με τα προσόντα άρθρου 44 παρ. 1.ζ. του ν. 4449/2017. 
iii) Αιμίλιος Γιαννόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ, κατά την έννοια του άρθρου 9 του ν. 4706/2020. 
iv) Αβραάμ Μωυσής, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος, εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Η νέα σύνθεση θα τεθεί προς έγκριση στην επόμενη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας, η οποία και θα αποφασίσει τον ορισμό των ιδίων ή την εκλογή άλλων μελών.

Η Επιτροπή με την άνω σύνθεση ανασυγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη σημερινή της συνεδρίαση της 24ης Μαρτίου 2022 σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, και Πρόεδρος της ορίστηκε ο κ. Χρήστος – Στέργιος Γκλαβάνης.

2.    Την ανασύνθεση της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων, με Πρόεδρο αυτής τον κ. Ιωάννη Ζωγραφάκη, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., και μέλη αυτής την κ. Χαρίκλεια Βαρδακάρη, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., και τα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αβραάμ Μωυσή, Αλέξιο Πελέκη και Μάρκο Κούτη. 

3.    Την ανασύνθεση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αποδοχών, με Πρόεδρο τον κ. Γρηγόριο Ζαριφόπουλο, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και μέλη αυτής τους κ.κ. Ιωάννη Ζωγραφάκη, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Χαρίκλεια Βαρδακάρη, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Αβραάμ Μωυσή, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. και εκπρόσωπο του ΤΧΣ, και Patrick Horend, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
 

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Makedos-Kostas-Attica-Bank
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κ. Μακέδος: H Attica Bank θα χρηματοδοτήσει πράσινες επενδύσεις

Ο πρόεδρος της Attica Bank τόνισε: «Σε όλη αυτή τη διαφαινόμενη κοσμογονία, κομβικό σημείο για τον τεχνικό κόσμο και την πραγματική οικονομία, είναι η ύπαρξη ενός υγιούς και εξειδικευμένου χρηματοπιστωτικού φορέα».
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Attica Bank: Στηρίζει την καινοτομία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Η τράπεζα συμφώνησε με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB) για τη συμμετοχή της στο «Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας» που χρηματοδοτεί με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους τις καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις με εξωστρεφή χαρακτήρα.
Attica bank, trapeza attikis
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Συνεργασία Attica Bank με Euronet για διεύρυνση του δικτύου ΑΤΜ

Οι κάτοχοι χρεωστικών, πιστωτικών και προπληρωμένων καρτών της Attica Bank έχουν τη δυνατότητα διενέργειας συναλλαγών στα ΑΤΜ της Euronet στην Ελλάδα αυξάνοντας τα σημεία όπου μπορεί να εξυπηρετούνται οι πελάτες της τράπεζας σε πάνω από 1.000.
Attica bank, trapeza attikis
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Attica Bank: Αρχίζει η αξιοποίηση των ακινήτων της, προσφορές μέχρι 7/6

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κλειστές προσφορές και κριτήριο επιλογής την υψηλότερη προσφερόμενη τιμή για την επιλογή αναδόχου. Ως τελική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 7-06-2022.