ΓΔ: 875.47 1.86% Τζίρος: 38.12 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
lagonisi-resort-hotel
Φώτο: Shutterstock

Όμιλος Μαντωνανάκη εναντίον ΕΤΑΔ: Το σίριαλ με αποφάσεις εκατομμυρίων

Τι αποκαλύπτουν οι λογιστικές καταστάσεις της ΕΤΑΔ για τις διαδοχικές αποφάσεις διαιτησίας που έχουν επιδικάσει τεράστια ποσά στον ξενοδοχειακό όμιλος για την υπόθεση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος στο Λαγονήσι.

Ανεξάρτητα από τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση, δύο είναι οι κρίσιμες ημερομηνίες στη γνωστή δικαστική διαμάχη μεταξύ της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) και του ομίλου Μαντωνανάκη για το πρώην «Ξενία Λαγονησίου» (σήμερα Grand Resort Lagonisi).

Στις 2 Ιουνίου 2022 και στις 26 Ιανουαρίου 2023 εκδικάζονται οι αγωγές ακύρωσης της ΕΤΑΔ για τις οκτώ διαιτητικές αποφάσεις με τις οποίες η κρατική εταιρεία καλείται να καταβάλει περίπου 700 εκατ. ευρώ στον όμιλο Μαντωνανάκη, λόγω της πολυετούς δικαστική διαμάχης.

Αναλυτικά στοιχεία περιέχουν οι λογιστικές καταστάσεις της ΕΤΑΔ που δημοσιοποιήθηκαν προ ημερών με καθυστέρηση μηνών. Το ξενοδοχειακό συγκρότημα του Λαγονησίου εκμισθώθηκε στην «Αττικός Ήλιος», συμφερόντων της οικογένειας Μαντωνανάκη, το 1999 ενώ το 2003 παραχωρήθηκε στον ίδιο όμιλο και παρακείμενη έκταση. Από τότε χρονολογείται και η δικαστική διαμάχη με την ΕΤΑΔ που οδήγησε στις εξαιρετικά αρνητικές για την τελευταία διαιτητικές αποφάσεις.

Η πρώτη διαιτητική απόφαση αφορά προσφυγή – αγωγή της ΑΤΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ Α.Ε., μαζί με την ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. και την ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΙΟΣ Α.Ε. κατά της ΕΤΑΔ με την οποία ζητούσε, μεταξύ άλλων, να υποχρεωθεί η εταιρεία να καταβάλει στην Αττικός Ήλιος ΑΕ αποζημίωση για διαφυγόντα κέρδη των ετών 2010-2020 από τη μη παράδοση της ακώλυτης χρήσης της παρακείμενης έκτασης, για ηθική βλάβη, κ.λπ. 

Το διαιτητικό δικαστήριο δέχθηκε εν μέρει την αγωγή και υποχρεώνει την ΕΤΑΔ «να καταβάλει στην «Αττικός Ήλιος ΑΞΤΕΝΕ» το ποσό των 34.678.834 ευρώ με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής, το ποσό των 21.209.354 ευρώ αυξημένο κατά 2,4% για τέλη  χαρτοσήμου με τον συμφωνηθέντα συμβατικό τόκο εκ 5,9% ετησίως για το χρονικό διάστημα από 1.1.2003 και μέχρι την επίδοση της αγωγής, έκτοτε δε νομιμοτόκως, το ποσό των 1.045.007 ευρώ αυξημένο κατά 2,4% για τέλη  χαρτοσήμου, νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής» συν δικαστικές δαπάνες, κ.λπ.

Η ΕΤΑΔ έχει ασκήσει αγωγή ακύρωσης και αναμένεται η έκδοση απόφασης, ενώ απερρίφθη από το Εφετείο Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) η αίτηση της κρατικής εταιρείας για αναστολή εκτέλεσης της διαιτητικής απόφασης.

Η δεύτερη διαιτητική απόφαση αφορά αγωγή αποζημίωσης, πάλι από τις τρεις εταιρείες συμφερόντων Μαντωνανάκη με την οποία ζητούν να καταδικασθεί η ΕΤΑΔ να καταβάλει στην Αττικός Ήλιος ΑΕ το χρηματικό ποσό των 258.753.105 ευρώ εντόκως, ποσό που συνιστά τα κέρδη που με βεβαιότητα θα είχε αποκομίσει κατά τη χρονική περίοδο 2005 – 2012, να καταδικασθεί η εναγομένη να καταβάλει ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης στην Αττικός Ήλιος το χρηματικό ποσό των 5.000.000 ευρώ, στην Ήλιος ΑΕ το ποσό των 5.000.000 ευρώ και στην Τουριστική Ξενοδοχειακή Εμπορική ΑΕ το ποσό των 3.000.000 ευρώ. 

Το διαιτητικό δικαστήριο δέχθηκε εν μέρει την αγωγή και υποχρέωσε την ΕΤΑΔ να καταβάλει στην «Αττικός Ήλιος ΑΞΤΕΝΕ» το ποσό των 64.955.567 ευρώ με τον νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρις εξοφλήσεως, το ποσό των 900.000 ευρώ ως δικαστική δαπάνη, κ.λπ. Η αγωγή ακύρωσης της ΕΤΑΔ θα συζητηθεί στις 2 Ιουνίου στο Εφετείο Αθηνών.

Η τρίτη απόφαση, πάλι με βάση προσφυγή των τριών εταιρειών, αφορά αποζημίωση δεκάδων εκατ. ευρώ «με τον ισχυρισμό ότι η αιτούσα απώλεσε τις επιχορηγήσεις που θεωρεί ότι θα λάμβανε από το Ελληνικό Δημόσιο, εάν είχε υποβάλει σχετική αίτηση για την υλοποίηση επενδύσεων που δεν πραγματοποιήθηκαν» συν άλλα ποσά για ηθική βλάβη, κλπ. Το διαιτητικό δικαστήριο δέχθηκε εν μέρει την αγωγή και «αναγνώρισε την υποχρέωση της ΕΤΑΔ να καταβάλει στην ως άνω πρώτη ενάγουσα (σ.σ. Αττικός Ήλιος) το ποσό των 66.987.803,20 ευρώ» συν τα δικαστικά έξοδα. Η συζήτηση της αγωγής ακύρωσης της ΕΤΑΔ έχει οριστεί για τις 26 Ιανουαρίου 2023.

Την απώλεια επιχορηγήσεων του Δημοσίου αφορούσε και η τέταρτη αγωγή την οποία επίσης δέχθηκε εν μέρει το διαιτητικό δικαστήριο και υποχρεώνει την ΕΤΑΔ «να καταβάλει στην ως άνω πρώτη ενάγουσα το ποσό των 26.552.304,00 ευρώ» συν τις δικαστικές δαπάνες, κλπ. Η αγωγή ακύρωσης έχει προγραμματιστεί να συζητηθεί στις 26 Ιανουαρίου 2023.

Με την πέμπτη αγωγή η πλευρά Μαντωνανάκη ζητούσε να καταδικασθεί η ΕΤΑΔ να καταβάλει στην πρώτη εξ αυτών το ποσό των 352.670.184,83 ευρώ, ως διαφυγόντα κέρδη για τη χρονική περίοδο 2015 που φτάνει και μελλοντικά έως 2025, συν περίπου 40 εκατ. ευρώ για ηθική βλάβη. Η διαιτητική απόφαση «υποχρεώνει την ΕΤΑΔ να καταβάλει στην "Αττικός Ήλιος ΑΞΤΕΝΕ" το ποσό των 292.716.254 ευρώ με τον νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρις εξοφλήσεως, καθώς και μέρος τη δικαστικής δαπάνης. Η αγωγή ακύρωσης θα συζητηθεί στις 2 Ιουνίου». 

Η έκτη αγωγή αφορά απαιτήσεις που είχε ο όμιλος Μαντωνανάκη από την ΕΤΑΔ με βάση παλαιότερες διαιτητικές αποφάσεις, του 2006. Η διαιτητική απόφαση «αναγνώρισε την υποχρέωση της ΕΤΑΔ να  καταβάλει στην ως άνω πρώτη ενάγουσα το ποσό των 43.960.000 ευρώ» συν τα δικαστικά έξοδα. Η αγωγή ακύρωσης θα συζητηθεί στις 26 Ιανουαρίου 2023.

Με την έβδομη αγωγή ο όμιλος Μαντωνανάκη ζητούσε να υποχρεωθεί η ΕΤΑΔ να καταβάλει απευθείας στις Τράπεζες στο όνομα και για λογαριασμό της Ανώνυμος Τουριστική Εταιρεία Ήλιος που είναι η δανειολήπτρια και της Αττικός Ήλιος που έχει εγγυηθεί, δάνειο της πρώτης ως αυτοοφειλέτρια, άλλως να το καταβάλει σε αυτές για να το καταβάλουν στις Τράπεζες, το ποσό των 365.360.555 ευρώ. Με την ίδια αγωγή ζητούσε και 30 εκατ. ευρώ ως ηθική βλάβη.

Το διαιτητικό δικαστήριο δέχθηκε κατά ένα μέρος την ως άνω διαιτητική αγωγή, υποχρέωσε την ΕΤΑΔ να καταβάλει στην Αττικός Ήλιος ΑΞΤΕΝΕ το ποσό των 4.000.000 ευρώ, στην Τουριστική Ξενοδοχειακή Εμπορική ΑΕ το ποσό του 1 εκατ. ευρώ και στην Ανώνυμος Τουριστική Εταιρεία Ήλιος ΑΕ  το ποσό των 10 εκατ. ευρώ, συν τις δικαστικές δαπάνες. Η συζήτηση της αγωγής ακύρωσης έχει προγραμματιστεί για τις 26 Ιανουαρίου 2023

Η όγδοη αγωγή αφορούσε επίσης παλαιότερη διαιτητική απόφαση με τον όμιλο Μαντωνανάκη να ζητάει ημερήσια αποζημίωση μέχρι τη συμμόρφωση της κρατικής εταιρείας με την εν λόγω απόφαση. «Το διαιτητικό δικαστήριο με την υπ’ αριθ. 29/2019 απόφασή του, απέρριψε την ως άνω διαιτητική αγωγή και καταδίκασε τις εταιρείες στην καταβολή στην ΕΤΑΔ μέρος της δικαστικής της δαπάνης, κ.λπ. Η αγωγή ακύρωσης θα συζητηθεί στις 2 Ιουνίου».

Οι δικαστικές περιπέτειες της ΕΤΑΔ με τον όμιλο Μαντωνανάκη δεν τελειώνουν εδώ. Από τις λογιστικές καταστάσεις της πρώτης μαθαίνουμε πως οι ΑΤΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ Α.Ε., μαζί με την ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. και την ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΙΟΣ Α.Ε. έχουν ασκήσει από το 2015 αγωγή κατά της ΕΤΑΔ και δύο πρώην διευθυνόντων συμβούλων, των κ.κ. Δημ. Λάμπρου και Γρηγ. Δούνη, με την οποία ζητούν να υποχρεωθεί η ΕΤΑΔ και τα δύο πρώην στελέχη να της καταβάλουν χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης και, συγκεκριμένα, η ΕΤΑΔ και ο Δημ. Λάμπρου από 6.000.000 ευρώ στην καθεμία και η ΕΤΑΔ  και ο Γ. Δούνης από 4.000.000 ευρώ στην καθεμία.

Η αγωγή απερρίφθη το 2019 από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών αλλά οι τρεις εταιρείες έχουν ασκήσει έφεση, η τύχη της οποίας δεν αναφέρεται στις λογιστικές καταστάσεις της ΕΤΑΔ.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Άφαντες οι μεγάλες επενδύσεις του μεγιστάνα από Βενεζουέλα

Ένα χρόνο μετά τις εντυπωσιακές εξαγγελίες επενδυτικών σχεδίων και ενώ είχε αποκτήσει ακίνητα με αξία που υπολογίζεται σε 350 εκατ. ευρώ, ο όμιλος Δουζόγλου δεν έχει να επιδείξει αποτελέσματα.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε Boutique Hotel μετατρέπεται η ερειπωμένη Οικία Αλμυράντη στο Σύνταγμα

Το νέο ξενοδοχείο - μπουτίκ θα διαθέτει 11 δωμάτια εκ των οποίων 5 σουίτες. Το project υλοποιεί η εταιρεία ΝΟΤΙΕΣ ΑΚΤΕΣ, η οποία το 2016 πλειοδότησε στον διαγωνισμό για την 25ετή μίσθωση του ακινήτου.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πού κατευθύνονται επενδύσεις 600 εκατ. από την Prodea σε ακίνητα

Σε πράσινα κτήρια στρέφει το 87% των επενδύσεών της η κορυφαία εταιρεία ακινήτων. Η διοίκηση προαναγγέλλει κινήσεις για την αύξηση της διασποράς της μετοχής, καθώς ένας μέτοχος ελέγχει σήμερα σχεδόν 98%.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Deal της REDS με την IKEA για το ακίνητο στο κέντρο του Βουκουρεστίου

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν για την από κοινού ανάπτυξη του ακινήτου, το οποίο θα ενοποιηθεί με όμορο ακίνητο του σουηδικού ομίλου για να δημιουργηθεί συγκρότημα γραφείων, καταστημάτων και κατοικιών.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΤΑΔ: Συνεχείς αλλαγές στη διοίκηση αλλά τα ακίνητα... βαλτώνουν

Απομακρύνθηκε ο Αντ. Μπέζας από τη θέση του προέδρου μετά τη διαμάχη με τον διευθύνοντα σύμβουλο, Στ. Βλαστό και πήρε τη θέση του ο Γρ. Αναστασιάδης. Πενιχρά τα ως τώρα αποτελέσματα από τη διαχείριση κρατικών ακινήτων.