ΓΔ: 1218.65 -0.52% Τζίρος: 318.68 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:04 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Στάσσης-ΔΕΗ-ενέργεια
Φώτο: ΔΕΗ

Άντεξε η ΔΕΗ στην ενεργειακή κρίση, αύξηση των EBITDA κατά 9,4% το 2022

Βελτιωμένη επίδοση κατά 26% στο τελευταίο τρίμηνο του έτους, με την μείωση των τιμών φυσικού αερίου. Κινήσεις ανάπτυξης με την εξαγορά στη Ρουμανία και επενδύσεις στις ΑΠΕ.

Ανθεκτικότητα έδειξαν τα βασικά μεγέθη της ΔΕΗ το 2022, έτος κορύφωσης της ενεργειακής κρίσης. Η λειτουργική κερδοφορία στο σύνολο της χρήσης σε επαναλαμβανόμενη βάση ήταν αυξημένη σχεδόν κατά 10%, ενώ αξιοσημείωτη είναι η ανάκαμψη που καταγράφηκε κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους με αύξηση των EBITDA κατά 26%.

Η ΔΕΗ επιβαρύνθηκε από τη μεγάλη αύξηση των δαπανών ενέργειας, δηλαδή κυρίως για τις αγορές φυσικού αερίου σε υψηλές τιμές. Παρόλα αυτά, τα επαναλαμβανόμενα EBITDA ήταν αυξημένα κατά 9,4% σε σχέση με το 2021 και ανήλθαν σε 953,7 εκατ.. Στο τελευταίο τρίμηνο του έτους με την αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του φυσικού αερίου, η ΔΕΗ πέτυχε αύξηση των επαναλαμβανόμενων EBITDA από τα 245,3 εκατ. στα 309,4 εκατ. ευρώ. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνολική επιβάρυνση της ΔΕΗ για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης υπολογίζεται ότι ανήλθε το 2022 σε 1,8 δισ. ευρώ για την στήριξη του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης, την παροχή εκπτώσεων στους πελάτες και την έκτακτη εισφορα που επιβλήθηκε στους παραγωγούς ενέργειας (245,3 εκατ. ευρώ για την ΔΕΗ).

Σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων, οι ζημιές της ΔΕΗ μειώθηκαν από τα 149,8 εκατ. ευρώ στα 26 εκατ. ευρώ, ποσό στο οποίο περιλαμβάνεται θετική επίδραση ύψους 177 εκατ. ευρώ από την αντιστροφή μέρους της πρόβλεψης απομείωσης της επένδυσης στην λιγνιτική μονάδα «Πτολεμαΐδα 5». Μετά από τους φόρους, οι ζημιές ήταν μειωμένες το 2022 σε 8,9 εκατ. ευρώ από 18,4 εκατ. ευρώ το 2021.

Ο αναπτυξιακός προσανατολισμός της ΔΕΗ για τα επόμενα έτη, περιλαμβάνει την μεγάλη εξαγορά της θυγατρικής της Enel στη Ρουμανία, και μεγάλες επενδύσεις σε ΑΠΕ, με στόχο η παραγωγική δυναμικότητα να πλησιάσει το 1GW ως το τέλος του 2023
 

 

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Γεώργιος Στάσσης δήλωσε: «Η ΔΕΗ κατάφερε μέσα στο 2022 να ανταπεξέλθει στις άνευ προηγουμένου συνθήκες μεταβλητότητας και αβεβαιότητας, που επικράτησαν στις αγορές όλη τη χρονιά, υλοποιώντας παράλληλα το επιχειρηματικό της σχέδιο, ενώ συνέβαλε καιστην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης με συνεισφορά συνολικού ύψους €1,8 δισ μέσω της στήριξης του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης, της στήριξης των πελατών της μέσω των τιμολογίων και της  έκτακτης εισφοράςπου κατέβαλε για την δραστηριότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Αυτά τα αποτελέσματα καταδεικνύουν την ανθεκτικότητα της λειτουργικής μας κερδοφορίας κατά τα 3 τελευταία χρόνια με το EBITDA σε επαναλαμβανόμενη βάση να κυμαίνεται στην περιοχή των €0,9 δισ παρά τις πρωτόγνωρες καταστάσεις  όπως η πανδημία της  Covid-19 και η ενεργειακή κρίση.  

Ταυτόχρονα μπορέσαμε να αντιστρέψουμε την αύξηση του καθαρού χρέους η οποία καταγράφηκε στο πρώτο τρίμηνο του έτους, διατηρώντας την ρευστότητά μας σε υψηλά επίπεδα, αλλά και αυξάνοντας τις επενδύσεις σε έργα ΑΠΕ και Δικτύου Διανομής

Προχωρήσαμε σε επιλεκτικές εξαγορές στην Ελλάδα και επίσης συμφωνήσαμε με την Enel να αποκτήσουμε το σύνολο της καθετοποιημένης παρουσίας της στη Ρουμανία, την οποία βλέπουμε σαν μια μοναδική ευκαιρία που ταιριάζει απόλυτα στην στρατηγική μας τόσο σε γεωγραφικό όσο και σε επιχειρηματικό επίπεδο και μάλιστα σε μια ελκυστική αποτίμηση! 

Παράλληλα, προχωρούμε το επενδυτικό μας σχέδιο στις ΑΠΕ στην Ελλάδα με έργα περίπου 600MW είτε σε λειτουργία είτε κατασκευασμένα, με στόχο να προσεγγίσουμε το 1GW περίπου μέχρι το τέλος του 2023.

Συνεχίζουμε προσηλωμένοι στο μετασχηματισμό της ΔΕΗ και στην υλοποίηση του Στρατηγικού μας Σχεδίου, τηρώντας τη δέσμευσή μας για διανομή μερίσματος το 2024 με βάση τα κέρδη του 2023.  

Αναφορικά με τη συμφωνία εξαγοράς στην Ρουμανία,  επικεντρωνόμαστε στην ολοκλήρωση της συναλλαγής έως το τρίτο τρίμηνο του 2023 και αμέσως μετά θα παρουσιάσουμε το επικαιροποιημένο μας συνολικό Στρατηγικό Σχέδιο στην επενδυτική κοινότητα».

Ανάλυση εσόδων και λειτουργικών δαπανών

Έσοδα

Ο κύκλος εργασιών, αυξήθηκε το 2022 κατά €5.546,7 εκατ. ή 97,2% λόγω της αύξησης του μέσου εσόδου, ως αποτέλεσμα της μεγάλης ανόδου των τιμών στην χονδρεμπορική αγορά. Ειδικότερα το δ’ τρίμηνο 2022, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα €2.690,4 εκατ. σημειώνοντας αύξηση κατά 33,9% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.

Λειτουργικές Δαπάνες 

Οι προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες το 2022, εξαιρουμένης της έκτακτης  εισφοράς ύψους €245,3 εκατ., της πρόβλεψης για αποζημιώσεις προσωπικού ύψους €50,5 εκατ. και της αναδρομικής χρέωσης ύψους €6,6 εκατ.  λόγω ανάκτησης ειδικών επιδομάτων από την εφαρμογή της ΕΣΣΕ 2021-2024, αυξήθηκαν κατά €5.464,7 εκατ. (ή κατά 113%) σε €10.299,4 εκατ. έναντι €4.834,7 εκατ. το 2021, κυρίως ως αποτέλεσμα των ιδιαίτερα αυξημένων δαπανών για αγορά καυσίμων, ενέργειας και δικαιωμάτων εκπομπών CO2, ενώ αρνητικήήταν και η επίδραση από τις προβλέψεις για αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες. Στις προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες του 2021 δεν έχουν συνυπολογισθεί οι εφάπαξ επιπτώσεις από την  αναδρομική χρέωση λόγω ανάκτησης ειδικών επιδομάτων από την εφαρμογή της ΕΣΣΕ 2021-2024 και από την πρόβλεψη για αποζημιώσεις προσωπικού.

Λειτουργικά μεγέθη (παραγωγή - εισαγωγές - εξαγωγές)  

Το 2022 η εγχώρια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας (δηλαδή η ζήτηση χωρίς τις εξαγωγές) μειώθηκε κατά 3% σε σχέση με το 2021  (στις 55.389GWh έναντι 57.074GWh) ενώ η αντίστοιχη μείωση το δ’ τρίμηνο 2022 ήταν 8,3% ως αποτέλεσμα της μείωσης της ζήτησης από τους καταναλωτές λόγω της ενεργειακής κρίσης και των κινήτρων που παρέχει η Πολιτεία για εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και του γεγονότος ότι οι καιρικές συνθήκες το δ’ τρίμηνο 2022 ήταν καλύτερες σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Σε επίπεδο συνολικής ζήτησης, περιλαμβάνοντας δηλαδή την ηλεκτρική ενέργεια για εξαγωγές, σημειώθηκε μείωση κατά 1,6% το 2022 και κατά 9,2% το δ΄ τρίμηνο 2022.  

Το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στην αγορά προμήθειας στο σύνολο της χώρας μειώθηκε σε 62,4% το 2022 από 64,3% το 2021. Ειδικότερα, το μέσο μερίδιο αγοράς στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα μειώθηκε σε 63,3% τον Δεκέμβριο 2022 (από 64,2% τον Δεκέμβριο 2021), ενώ το μέσο μερίδιο ανά τάση, ήταν 88,3% (από 87,8%) στην Υψηλή Τάση, 44,2% (από 44%) στη Μέση Τάση και 63,7% (από 65,0%) στη Χαμηλή Τάση.

Η παραγωγή και οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ κάλυψαν το 37,2% της συνολικής ζήτησης το 2022  (33,2% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το  2021 ήταν 43,7% (40,3% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα).

Συγκεκριμένα, η παραγωγή από μεγάλους υδροηλεκτρικούς σταθμούς μειώθηκε κατά 1.289 GWh και διαμορφώθηκε σε 4.005 GWh η οποία είναι κοντά στα επίπεδα του μέσου όρου της τελευταίας πενταετίας. Παραταύτα, η παραγωγή αυτή είναι χαμηλότερη κατά 24,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη του 2021 όταν  επικράτησαν εξαιρετικές υδρολογικές συνθήκες.

Η παραγωγή από τις μονάδες φυσικού αερίου της ΔΕΗ μειώθηκε κατά 2.364GWh ενώ αύξηση κατά 119GWh παρουσίασε και η λιγνιτική παραγωγή.  

Σε επίπεδο χώρας, η παραγωγή από ΑΠΕ (συμπεριλαμβανομένων και των μεγάλων υδροηλεκτρικών) αυξήθηκε κατά 6,2% ή 1.382GWh. Επίσης, οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας  αυξήθηκαν κατά 7,3% ή 618GWh.

Δαπάνες Ενεργειακού Μείγματος

Οι δαπάνες για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο, CO2, λιγνίτη τρίτων και αγορές ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκαν κατά €4.911 εκατ. (141,4%) σε σχέση με το 2021.  

Συγκεκριμένα:

  • Η δαπάνη για υγρά καύσιμα το 2022 αυξήθηκε κατά 58,9% σε σχέση με το 2021 στα €853,2 εκατ., λόγω της αύξησης των τιμών του μαζούτ (κατά 48,4%) και του diesel (κατά 65,8%).
  • Η δαπάνη για φυσικό αέριο, αυξήθηκε σημαντικά κατά 93,2% σε €1.758,2 εκατ. έναντι €910,1 εκατ. λόγω της μεγάλης αύξησης της τιμής του φυσικού αερίου κατά146,9% παρά τη μειωμένη κατά 21,4% παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο. 
  • Η δαπάνη για αγορές ενέργειας, αυξήθηκε κατά €3.433,3 εκατ. (266,8%) λόγω της αυξημένης Τιμής Εκκαθάρισης Αγοράς (ΤΕΑ) (από €116,4/MWh το 2021 σε €280/MWh το 2022) και των αυξημένων ποσοτήτων αγορών ενέργειας.    
  • Η δαπάνη για δικαιώματα εκπομπών CO2 αυξήθηκε σε €1.037,5 εκατ. το 2022 από €699,2 εκατ. το 2021, λόγω της αύξησης  της μέσης τιμής προμήθειας δικαιωμάτων εκπομπών CO2 από τη ΔΕΗ σε €72,7/τόνο από €44,9/τόνο παρά τη μείωση των ποσοτήτων CO2  κατά 6,3% σε 14,8 εκατ. τόνους . 

Δαπάνες Μισθοδοσίας 

Η δαπάνη μισθοδοσίας χωρίς τις εφάπαξ επιπτώσεις, αυξήθηκε κατά €31,8 εκατ. σε €711,5 εκατ. το  2022 από €679,7 εκατ. το 2021 λόγω της άρσης του πλαφόν στη μισθοδοσία του προσωπικού του Ομίλου καθώς και της επαναχορήγησης δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα. Το μισθοδοτούμενο τακτικό προσωπικό μειώθηκε κατά 154 εργαζόμενους (από 12.909 εργαζόμενους στο τέλος του 2021 σε 12.755 εργαζομένους στο τέλος του 2022).

Προβλέψεις

Το 2022  καταγράφηκε αύξηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών κατά €207,5 εκατ. έναντι αντιστροφής προβλέψεων το 2021 ύψους €59,7 εκατ

Εφάπαξ επιπτώσεις στο EBITDA

Το EBITDA του 2022, επηρεάστηκε αρνητικά: 

  1. από το ποσό έκτακτης εισφοράς που επιβλήθηκε στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας  για την περίοδο Οκτωβρίου 2021 – Ιουνίου 2022 και το οποίο για τη ΔΕΗ αρχικά προσδιορίστηκε σε €276 εκατ. και μετά την τελική εκκαθάριση μειώθηκε σε €245,3 εκατ
  2. από την πρόβλεψη για αποζημιώσεις προσωπικού ύψους €50,5 εκατ. η οποία καταγράφηκε  στο δ’ τρίμηνο 2022 καθώς επίσης και
  3. από την αναδρομική χρέωση ύψους €6,6 εκατ. λόγω ανάκτησης ειδικών επιδομάτων από την εφαρμογή της ΕΣΣΕ 2021-2024

Αντίστοιχα, το EBITDA του 2021, επηρεάστηκε αρνητικά: 

  1. από την αναδρομική χρέωση ύψους €34,6 εκατ.  λόγω ανάκτησης ειδικών επιδομάτων από την εφαρμογή της ΕΣΣΕ 2021-2024 και 
  2. από την πρόβλεψη για αποζημιώσεις προσωπικού ύψους €16,1 εκατ. 

Επενδύσεις

Οι συνολικές επενδύσεις το 2022 διαμορφώθηκαν σε €686,2 εκατ. έναντι €437,9 εκατ. το 2021.  Όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα, μεγάλο μέρος της αύξησης οφείλεται στις αυξημένες επενδύσεις σε έργα για το Δίκτυο Διανομής, καθώς και σε έργα ΑΠΕ. 

Καθαρό Χρέος

Το καθαρό χρέος στις 31.12.2022 ήταν €1.388,1 εκατ., μειωμένο κατά €501,7 εκατ. σε σχέση με την 31.12.2021 (€1.889,8 εκατ.), καθώς η επίπτωση από το αρνητικό κεφάλαιο κίνησης στο α΄ τρίμηνο του2022, λόγω της αυξημένης μεταβλητότητας στις παγκόσμιες αγορές εμπορευμάτων αντιστράφηκε πλήρως στο τέλος του έτους.  Επιπλέον, στον υπολογισμό του καθαρού χρέους έχει ληφθεί υπόψη και το τίμημα των €1.323,3 εκατ.  που κατέβαλε η MacquarieAssetManagement εντός του α΄ τριμήνου 2022 για την απόκτηση του 49% της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.  

Ακολουθεί η εξέλιξη του Καθαρού Χρέους:

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Συμφωνία ΔΕΗ Ανανεώσιμες με Mytilineos για δυο ενεργειακά έργα στη Ρουμανία

Τα φωτοβολταϊκά πάρκα βρίσκονται κοντά στο Βουκουρέστι, με το μεγαλύτερο, ισχύος 130 MW να είναι έτοιμο για κατασκευή στις αρχές του 2023 και τα υπόλοιπα θα είναι έτοιμα να κατασκευαστούν έως το πρώτο τρίμηνο του νέου έτους.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αποκλειστική διαπραγμάτευση της ΔΕΗ για τα assets της Enel στη Ρουμανία

Την εξαγορά των δραστηριοτήτων του ιταλικού ομίλου σε ΑΠΕ, διανομή και προμήθεια ρεύματος στη Ρουμανία θα διαπραγματεύεται η ΔΕΗ μέχρι το τέλος Ιανουαρίου και θα αποφασίσει αν θα υποβάλει οικονομική προσφορά.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Γ. Στάσσης: Προανήγγειλε αλλαγές στο επιχειρηματικό πλάνο της ΔΕΗ

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας ανέφερε ότι οι ΑΠΕ εξακολουθούν να είναι οι φθηνότερες πηγές ενέργειας σημειώνοντας πως το πλάνο για την ανάπτυξη τους παραμένει το ίδιο. Δεν αλλάζει το σχέδιο για απολιγνιτοποίηση μέχρι το 2027.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στάσσης: Άνω των 9 δισ. οι επενδύσεις της ΔΕΗ την επόμενη πενταετία

Προγραμματίζεται η απόσυρση λιγνιτικών μονάδων ισχύος 3,4 γιγαβάτ ως το 2025 και η αύξηση του παραγωγικού δυναμικού των ΑΠΕ στα 7 γιγαβάτ το 2024 και 9 γιγαβάτ το 2026, από 3,4 γιγαβάτ που είναι σήμερα (μαζί με τα υδροηλεκτρικά).