ΓΔ: 917.64 -0.23% Τζίρος: 46.29 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Profile Software
Φωτο: Profile Software

Υπερδιπλασιασμός κερδών προ φόρων για την Profile στο εννεάμηνο

Στα 1,5 εκατ. ευρώ έφθασαν τα κέρδη προ φόρων για το 9μηνο με αύξηση 240%, ενώ οι πωλήσεις ενισχύθηκαν 32% και τα κέρδη μετά φόρων κινήθηκαν 198% υψηλότερα.

Σε πολυ καλή πορεία κινήθηκαν τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας Profile Software τόσο στο γ' τρίμηνο όσο και στο εννεάμηνο του έτους, η οποία παράλληλα τονίζει ότι δεν αναμένει να επηρεαστεί αρνητικά από το αυξημένο ενεργειακό κόστος, λόγω και της φύσης της δραστηριότητάς της και εκτιμά ότι θα επιτύχει τους στόχους που έχει θέσει για το τρέχον έτος. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείαας και για το εννεάμηνο τα κέρδη προ φόρων έφθασαν στα 1,5 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας άνοδο 240%, με τις πωλήσεις να ενισχύονται 32,3% στα 4,8 εκατ., ενώ τα κέρδη μετά φόρων ενισχύθηκαν 198% στο ένα εκατ. ευρώ.

Η ανακοίνωση της Profile

Η Profile Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Πληροφορικής σε συνέχεια επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμό πρωτοκόλλου 2596/09.11.2021, η οποία κοινοποιήθηκε σε όλους τους εκδότες με κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα βασικά οικονομικά μεγέθη Γ' τριμήνου 2021, καθώς και τις εξελίξεις στο τομέα δραστηριοποίησης της.
 
Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 4,8 εκατ. κατά το Γ' τρίμηνο 2021 και σε Ευρώ 12,8 εκατ. κατά την περιόδο 01.01-30.09.2021 έναντι Ευρώ 2,8 εκατ. και Ευρώ 9,7 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 32,3% συνολικά.
 
Τα ενοποιημένα κέρδη του Ομίλου προ Φόρων, Χρηματοδοτικων, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε Ευρώ 0,9 εκατ. κατά το Γ' τρίμηνο 2021 και Ευρώ 3,3 εκατ. κατά την περίοδο 01.01-30.09.2021 έναντι Ευρώ 0,7 εκατ. και Ευρώ 2,5 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 31,6% συνολικά.
 
Τα ενοποιημένα κέρδη του Ομίλου προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε Ευρώ 0,3 εκατ. κατά το Γ' τρίμηνο 2021 και Ευρώ 1,3 εκατ. κατά την περιόδο 01.01-30.09.2021 έναντι Ευρώ 0,2 εκατ. και Ευρώ 0,9 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52% συνολικά.
 
Τα Κέρδη προ φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 1,5 εκατ. κατά την περιόδο 01.01-30.09.2021 έναντι Ευρώ 0,4 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 240%.
 
Τα Κέρδη μετά φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 1,0 εκατ. κατά την περιόδο 01.01-30.09.2021 έναντι Ευρώ 0,3 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 198%.
 
Τα αναμορφωμένα Κέρδη κέρδη του Ομίλου προ Φόρων, Χρηματοδοτικων, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) (χωρίς να υπολογίζεται η αποτίμηση των δικαιωμάτων προαίρεσης) ανήλθαν σε Ευρώ 3,5 εκατ. κατά την περιόδο 01.01-30.09.2021 έναντι Ευρώ 2,9 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2020.
 
Τα αναμορφωμένα Κέρδη προ φόρων του Ομίλου (χωρίς να υπολογίζονται αποσβέσεις αύλων στοιχών από εξαγορές και η αποτίμηση των δικαιωμάτων προαίρεσης) ανήλθαν σε Ευρώ 2,0 εκατ. κατά την περιόδο 01.01-30.09.2021 έναντι Ευρώ 0,9 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2020.
 
Τα αναμορφωμένα Κέρδη μετά φόρων του Ομίλου (χωρίς να υπολογίζονται αποσβέσεις αύλων στοιχείων από εξαγορές και η αποτίμηση των δικαιωμάτων προαίρεσης) ανήλθαν σε Ευρώ 1,5 εκατ. κατά την περιόδο 01.01-30.09.2021 έναντι Ευρώ 0,8 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2020.
 
Ο δανεισμός του Ομίλου Profile κατά την 30/09/2021 ανήλθε στα Ευρώ 6,9 εκατ., έναντι Ευρώ 4,1 εκατ. που ανερχόταν κατά την 31/12/2020. Το σύνολο των χρηματικών διαθεσίμων και βραχυπρόθεσμων επενδύσεων του Ομίλου Profile κατά την 30/09/2021 ανήλθαν στα Ευρώ 12,9 εκατ., έναντι Ευρώ 16,0 εκατ. κατά την 31/12/2020.
 
Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου  Profile την 30/09/2021 ανήλθαν στα Ευρώ 21,3 εκατ., έναντι Ευρώ 21,9 εκατ.  κατά την 31/12/2020.
 
Η εξάπλωση της πανδημία Covid-19 που έχει ως αποτέλεσμα την παγκόσμια αβεβαιότητα και αναταραχή  της αγοράς καθώς και την λήψη έκτακτων περιοριστικών μέτρων σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν επηρέασε σε τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου κατά το εννεάμηνο του 2021. Οι εταιρείες του Ομίλου προσαρμόστηκαν ήδη από το 2020 ανάλογα με την χώρα δραστηριοποίησης τους , στις νέες ιδιαίτερες συνθήκες και η Διοίκηση λαμβάνει διαρκώς όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας όλων των τμημάτων με κύριο γνώμονα την εξυπηρέτηση των πελατών του Ομίλου και παράλληλα την προστασία και ασφάλεια των εργαζομένων και των συνεργατών του. Η αύξηση του κόστους ενέργειας δεν αναμένεται να επηρεάσει την λειτουργία της εταιρίας, αφού λόγω της φύσης του τομέα δραστηριότητάς της, δεν συμμετέχει στο κόστος παραγωγής. Με βάση τα έως τώρα δεδομένα και τις εξελίξεις αναφορικά με την αντιμετώπιση της νόσου στο προσεχές μέλλον καθώς και τη διαρκή και έντονη επισκόπηση της Διοίκησης στις προτάσεις και εισηγήσεις των αρμόδιων φορέων, υπάρχει η πεποίθηση ότι η εξάπλωση της νόσου δεν θα επηρεάσει σημαντικά την πορεία του Ομίλου και αναμένεται να επιτευθούν πλήρως οι στόχοι που έχουν τεθεί για το σύνολο του 2021.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Profile Software
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Profile: Ενίσχυση της κερδοφορίας 18% στα 2,6 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο

Παραμένει σε αναπτυξιακή πορεία ο όμιλος Πληροφορικής με τον κύκλο εργασιών να ενισχύεται κατά 33% στα 10,2 εκατ. ευρώ ενώ η ρευστότητα του ομίλου εξακολουθεί να βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα φτάνοντας τα 16,9 εκατ. ευρώ.
Liknoss-Group
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

H Liknoss εξαγόρασε την επιχειρηματική μονάδα UTS TicketLink της Profile

Με την εξαγορά ενισχύεται η παρουσία της εταιρείας σε Ελλάδα και Μεσόγειο και επιταχύνεται η πορεία της για να καταστεί ως η παγκόσμια ηγέτιδα Β2Β πλατφόρμα σε ακτοπλοϊκές κρατήσεις και ταξιδιωτικές υπηρεσίες.
Profile Software
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Profile: Πώληση της μονάδας ticketing και τελωνειακών εργασιών

Η δραστηριότητα που μεταβιβάστηκε αφορά το σύστημα κρατήσεων ακτοπλοϊκών εισιτηρίων UTS TicketLink και το λογισμικό διαχείρισης τελωνειακών εργασιών, της οποίας ο κύκλος εργασιών, το 2021 ανήλθε σε 851 χιλ. ευρώ.