ΓΔ: 867.8 0.98% Τζίρος: 88.88 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φράγμα, Νερό
Φωτο: Shutterstock

Έργο 290 εκατ. για το νερό στην Αθήνα, στις 2 Δεκεμβρίου οι προσφορές

Στο διαγωνισμό για μια από τις μεγαλύτερες ΣΔΙΤ μπαίνουν η γαλλική Veolia, η ΕΥΔΑΠ, η ΕΥΑΘ και οι μεγάλοι κατασκευαστικοί όμιλοι. Τι θα περιλαμβάνει η εικοσαετής σύμβαση.

Στις 2 Δεκεμβρίου υποβάλλονται οι προσφορές για μία από τις μεγαλύτερες Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), ύψους 290 εκατ. ευρώ, για την επισκευή και συντήρηση του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (ΕΥΣ) της Αθήνας. Ενδιαφέρον στο μεγάλο διαγωνισμό αναμένεται να εκδηλώσουν διεθνείς εταιρείες όπως η γαλλική Veolia, η ΕΥΔΑΠ, η ΕΥΑΘ καθώς και όλοι οι μεγάλοι κατασκευαστικοί όμιλοι. 

Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει το σύνολο των παρεχομένων υπηρεσιών που αφορούν στη λειτουργία, συντήρηση, επισκευή και αποκατάσταση των παγίων του ΕΥΣ για την Κάλυψη των Αναγκών της Μείζονος Περιοχής Πρωτευούσης, που βρίσκονται εντός της ζώνης απαλλοτρίωσης του Ελληνικού Δημοσίου και ανήκουν στην εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ. Τις συγκεκριμένες υπηρεσίες παρέχει σήμερα η ΕΥΔΑΠ.

Ο ιδιωτικός φορέας σύμπραξης θα υπογράψει εικοσαετή σύμβαση και θα εκπονήσει τις μελέτες που είναι απαραίτητες για τον κατασκευαστικό σχεδιασμό του έργου, με βάση τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους και θα μεριμνήσει και επισπεύσει για τη λήψη όλων των απαραίτητων αδειών. Επιπλέον, θα κατασκευάσει το σύνολο του αντικειμένου των μελετών του κατασκευαστικού σχεδιασμού και θα αναλάβει τη λειτουργία και συντήρηση του έργου.

Για την εικοσαετή περίοδο ο ανάδοχος θα αμείβεται με πληρωμές διαθεσιμότητας, δηλαδή με «ενοίκιο» που θα βασίζεται σε συγκεκριμένες ποιοτικές και άλλες προδιαγραφές. Ο ακριβής προϋπολογισμός των πληρωμών διαθεσιμότητας θα καθοριστεί βάσει των αποτελεσμάτων του διαλόγου στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού και θα συμπεριληφθεί στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών που θα κληθούν να καταθέσουν οι υποψήφιοι.

Το Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα της Αθήνας

Στο υδροδοτικό σύστημα αξιοποιούνται υδατικοί πόροι, οι οποίοι είναι κατά κύριο λόγο επιφανειακοί (ποταμοί Μόρνος, Εύηνος, Β. Κηφισός, Χάραδρος, λίμνη Υλίκη), αλλά και υπόγειοι (υδροφορείς μέσου ρου Β. Κηφισού, Υλίκης και Β.Α. Πάρνηθας). Ειδικότερα, οι υδατικοί πόροι που διατίθενται για την ύδρευση της Αθήνας περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο το σύστημα των συνδεδεμένων Ταμιευτήρων Ευήνου και Μόρνου, τον Ταμιευτήρα Μαραθώνα, τη λίμνη Υλίκη, και διάφορες ομάδες υδρογεωτρήσεων. Οι υδατικοί πόροι, με τις σημερινές συνθήκες λειτουργίας, μπορούν ακόμη να διακριθούν σε κύριους (Μόρνος, Εύηνος), βοηθητικούς (Υλίκη, Μαραθώνας) και εφεδρικούς (υπόγειοι υδατικοί πόροι).

Το σύστημα μεταφοράς νερού αποτελείται από 2 κύριους άξονες : Τον άξονα Ευήνου - Μόρνου (υψηλός άξονας) που περιλαμβάνει το υδραγωγείο Μόρνου και λειτουργεί με βαρύτητα και τον άξονα Υλίκης (χαμηλός άξονας) που περιλαμβάνει το υδραγωγείο Υλίκης και λειτουργεί με άντληση.

Οι δύο άξονες διασυνδέονται μεταξύ τους με ενωτικά υδραγωγεία που συνήθως έχουν τη δυνατότητα αμφίδρομης λειτουργίας ώστε να είναι δυνατή η εναλλακτική τροφοδοσία των Μονάδων Επεξεργασίας Νερού (ΜΕΝ) Μενιδίου, Ασπροπύργου, Γαλατσίου και Κιούρκων και από τους δύο άξονες υδροδότησης.

Διαχειριστικά, η υδροδότηση γίνεται από τους ταμιευτήρες Μόρνου-Ευήνου και το ελεύθερης ροής υδραγωγείο Μόρνου, ενώ η Υλίκη και οι γεωτρήσεις παραμένουν ως στρατηγικές εφεδρείες έκτακτης ανάγκης, λόγω του υψηλού κόστους άντλησης. Στο υδροδοτικό σύστημα συμμετέχει ο ταμιευτήρας Μαραθώνα, που χρησιμοποιείται ως εγγύς δεξαμενή ημερήσιας και μηνιαίας αναρρύθμισης.

Από τους ταμιευτήρες, μόνο αυτός της Υλίκης είναι φυσικός και χρησιμοποιείται σήμερα ως βοηθητικός υδατικός πόρος. Ο ταμιευτήρας Ευήνου λειτουργεί σε συνδυασμό με τον ταμιευτήρα Μόρνου, ενισχύοντας το υδατικό δυναμικό του τελευταίου, με εκτροπή του μεγαλύτερου μέρους των ανάντη εισροών του. Τέλος, ο ταμιευτήρας Μαραθώνα χρησιμοποιείται κυρίως για την αποθήκευση νερού, για λόγους ασφαλείας λόγω της εγγύτητας του στην Αθήνα. Επιπρόσθετα στο ΕΥΣ εντάσσονται και άλλοι μικρότεροι ταμιευτήρες-φράγματα όπως το Φράγμα Ασωπού και Φράγματος Σταμάτας με επικουρικό χαρακτήρα.

Ο ανάδοχος θα διαχειρίζεται και τους αγωγούς μεταφοράς ακατέργαστου νερού διακρίνονται σε κύρια, ενωτικά και βοηθητικά υδραγωγεία, εκ των οποίων τα σημαντικότερα είναι το υδραγωγείο Μόρνου που μεταφέρει νερό από τον ταμιευτήρα του Μόρνου στις μονάδες επεξεργασίας Μάνδρας και Μενιδίου. Συνδέεται με το υδραγωγείο Υλίκης στη θέση Δαφνούλα μέσω του ενωτικού υδραγωγείου Μαραθώνα. Το υδραγωγείο (σήραγγα) Εύηνου-Μόρνου μεταφέρει το νερό από τον ταμιευτήρα του Ευήνου στον ταμιευτήρα του Μόρνου με σήραγγα 29.4 χιλιομέτρων. Το υδραγωγείο Υλίκης μεταφέρει νερό από τη λίμνη Υλίκη στον ταμιευτήρα του Μαραθώνα και τα διυλιστήρια των Κιούρκων. Συνδέεται μέσω του ενωτικού υδραγωγείου Μαραθώνα με το υδραγωγείο Μόρνου στη θέση Δαφνούλα.

Επιπλέον το σύστημα υδραγωγείων συμπληρώνουν μία σειρά από βοηθητικά υδραγωγεία όπως ενδεικτικά τα υδραγωγεία παράκαμψης Βίλιζας, Μαλακάσας, τα υδραγωγεία συλλογής και μεταφοράς νερού από πεδία υδρογεωτρήσεων και τα βοηθητικά υδραγωγεία Αγίου Θωμά και Καλάμου.

Στο αντικείμενο του έργου ΣΔΙΤ δεν περιλαμβάνεται η λειτουργία και συντήρηση έξι Μικρών Υδροηλεκτρικών Σταθμών που είναι εγκατεστημένοι στις περιοχές Κίρφης, Ελικώνα, Κλειδίου, Κιθαιρώνα, Μάνδρας και Ευήνου, καθώς και τα Ταχυδιυλιστήρια (ΤΧΔ) Ερυθρών - Βιλλίων, Δομβραίνας, Κυριακίου, Διστόμου, Ταρσός Καριώτη, Καλαμιώτισσας, Καπαρελλίου - Μελισσοχωρίου, Λεύκτρων, Ελλοπίας - Ξηρονομής, Προδρόμου - Σαράντη.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

«Χρυσά» δημόσια κτήρια 1 δισ. ευρώ που θέλουν να κατασκευάσουν ιδιώτες

Οι μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες της χώρας μπαίνουν στη «μάχη» για την ανάληψη των εξαιρετικά αποδοτικών συμβάσεων σύμπραξης ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Ποιοι διαγωνισμοί προχωρούν, ποιοι μπαίνουν στην τελική φάση.
Απορρίματα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τρεις μεγάλοι διαγωνισμοί τον Δεκέμβριο για νέες μονάδες απορριμμάτων

Ενδιαφέρον από όλους τους μεγάλους ομίλους των κατασκευών για τις μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων σε Γραμματικό, Ηράκλειο Κρήτης και Ρόδο που θα «τρέξουν» το πρώτο 15θήμερο του Δεκεμβρίου.
Φράγμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γαλλικοί κολοσσοί «χτυπούν» έργα σε 21 φράγματα ύψους 1,6 δισ. ευρώ

Vinci και Suez αναμέσα στους ενδιαφερόμενους για σύμπραξη με το Δημόσιο στο μεγάλο πρόγραμμα κατασκευής και διαχείρισης φραγμάτων. Προχωρούν ήδη τα πρώτα οκτώ έργα με κόστος κατασκευής 642 εκατ. ευρώ.
Απορρίματα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πέντε ισχυροί διεκδικητές για τη μονάδα απορριμμάτων Κ. Μακεδονίας

Στο διαγωνισμό για τη σύμβαση ΣΔΙΤ των 250 εκατ. ευρώ πέρασαν και οι πέντε υποψήφιοι, που δίνουν παράλληλες «μάχες» για τις αντίστοιχες μονάδες στην Αττική, συνολικού προϋπολογισμού 761 εκατ. ευρώ.