ΓΔ: 900.65 -0.31% Τζίρος: 58.44 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωτο: Premia Properties

Premia: Ανασυγκροτήθηκαν σε σώμα το ΔΣ και η Επιτροπή Ελέγχου

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκε ο Ηλίας Γεωργιάδης, ενώ η θητεία του του είναι εξαετής µε διάρκεια έως τις 27 Απριλίου του 2026.

Ανασυγκροτήθηκαν σε σώμα το ΔΣ και η Επιτροπή Ελέγχου της Premia Properties. Όπως αναφέρει η εισηγμένη, σε συνέχεια της παραίτησης του μη εκτελεστικού μέλους του ΔΣ, κ. Γεωργίου Μπάκου την Πέμπτη 15/04/2021 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Premia, το Δ.Σ. κατά την συνεδρίασή του της 16/04/2021, αποδέχθηκε την παραίτησή του και, ομόφωνα εξέλεξε τον κ. Βασίλειο Ανδρικόπουλο του Φιλίππου, ως νέο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του κ. Γεωργίου Μπάκου, μέχρι τη λήξη της θητείας του, ήτοι έως την 27.07.2026.

Κατόπιν των ανωτέρω, το ΔΣ ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

 • Ηλίας Γεωργιάδης του Νικολάου, Πρόεδρος του ΔΣ, Εκτελεστικό μέλος.
 • Frank Roseen του Αναστασίου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος.
 • Κωνσταντίνος Μαρκάζος του Αλεξίου, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
 • Καλλιόπη Καλογερά του Σταματίου, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
 • Παναγιώτης Βρουστούρης του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
 • Βασίλειος Ανδρικόπουλος του Φιλίππου, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Η θητεία του ΔΣ είναι εξαετής µε διάρκεια έως την 27.07.2026, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Επιπλέον, σε συνέχεια της παραίτησης του κ. Γεωργίου Μπάκου την Πέμπτη 15/04/2021 και από την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την ως άνω συνεδρίασή του ομόφωνα αποφάσισε τον ορισμό του κ. Βασιλείου Ανδρικόπουλου του Φιλίππου ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του κ. Γεωργίου Μπάκου, μέχρι τη λήξη της θητείας του, ήτοι έως την 27/07/2026.

Η Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίαση της, στις 16/04/2021, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

 • Frank Roseen του Αναστασίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Πρόεδρος
 • Παναγιώτης Βρουστούρης του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος
 • Βασίλειος Ανδρικόπουλος του Φιλίππου, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου συμπίπτει με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

Περαιτέρω, σε συνέχεια της παραίτησης του κ. Γεωργίου Μπάκου την 15/04/2021 και από την Επιτροπή Αποδοχών – Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την ως άνω συνεδρίασή του, ομόφωνα αποφάσισε τον ορισμό του κ. Βασιλείου Ανδρικόπουλου του Φιλίππου ως νέου μέλους της Επιτροπής Αποδοχών

–Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων σε αντικατάσταση του κ. Γεωργίου Μπάκου, μέχρι τη λήξη της θητείας του, ήτοι έως την 27/07/2026.

Τέλος, η Επιτροπή Αποδοχών – Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων κατά τη συνεδρίαση της, στις 16/04/2021, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

 • Frank Roseen του Αναστασίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Πρόεδρος
 • Παναγιώτης Βρουστούρης του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ, Μέλος
 • Βασίλειος Ανδρικόπουλος του Φιλίππου, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος

Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών – Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων είναι µε διάρκεια έως την 26/07/2026.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στην απόκτηση ακινήτου αποθηκών στον Ασπρόπυργο προχώρησε η Premia

Το ακίνητο έχει εμβαδόν 9.443 τ.μ. επί οικοπέδου επιφάνειας 22.995 τ.μ. και είναι μισθωμένο στην εταιρεία ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. μέσω μακροχρόνιας μίσθωσης η οποία λήγει το 2029. Στα 5 εκατ. ευρώ το τίμημα της εξαγοράς.